Afdeling Financieel Economische Zaken

De afdeling Financieel Economische Zaken heeft als taak het verrichten van dienstverlenende en ondersteunende werkzaamheden op financieel-economisch terrein ten behoeve het bisdom, parochies, met het bisdom verbonden instellingen en kloosters.

Deze werkzaamheden hebben het doel te komen tot een verbetering van de financieel-economische structuur van genoemde doelgroepen.

De afdeling is hoofdzakelijk belast met het jaarlijks beoordelen van jaarrekeningen en begrotingen van alle parochies en van de aan het bisdom rekenplichtige instellingen.

Verder beoordeelt de afdeling op financieel-economische basis aanvragen voor daden die de grenzen van het gewone beheer te buiten gaan.

Daarnaast houdt de afdeling zich bezig met het beoordelen en geven van subsidies aan parochies in het kader van restauraties en buitengewoon herstel van kerkgebouwen en aan parochies ingeval van exploitatietekorten.

De aan het bisdom verbonden financieel-economisch adviseurs zijn:
- Jos Ronckaerts, tel. 0475-386770, e-mail
- Peter Peeters, tel. 0475-386764, e-mail

     
     
     
     
     
Susteren-Echt