Jeugd en Jongeren

ACTUELE ACTIVITEITEN  

Start van nieuwe regionale tienergroep

Het bisdom is in januari gestart met een regionale Tienergroep. De groep is bedoeld voor tieners vanaf de brugklas tot en met 15 jaar en komt éénmaal per maand op zaterdagmiddag en –avond bijeen in het klooster van de Birgittinessen in Weert. Lees verder >>
 

  

   Christoffeldag voor vormelingen
   

   Misdienaarsdag
    
    

   Zomerkampen
   

 
 
  


EN KIJK OOK EENS OP

Website/Facebookpagina Jongerenplatform

Website vormselcatecheseproject Vormfun

Website/Facebookpagina project M25 

Jongerensite Nederlandse Kerkprovincie


Voor meer informatie? Mail naar
m.rademaker@bisdom-roermond.nl


 M

     
     
     
     
     
Susteren-Echt