Priesterwijding 2013

Fotoreportage van de wijding van drie priesters voor het bisdom Roermond door bisschop Frans Wiertz op zaterdag 25 mei 2013 in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond. (Copyright: Fotostudio Pan Roermond)

     
     
     
     
     
Susteren-Echt