Gezinsweekeinde 2013

Fotoreportage van het Gezinsweekeinde dat het bisdommelijk Centrum voor Huwelijk en Gezin in oktober 2013 organiseerde te Steyl.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt