Ad Limina 2013

Fotoreportage van het Ad Liminabezoek van de Nederlandse bisschoppen - onder wie bisschop Wiertz en hulpbisschop de Jong - aan Rome van 1 tot en met 6 december 2013.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt