Chrismamis 2014

Fotoreportage van de Chrismamis, de eucharstieviering waaronder de wijding van de heilige Oliën voor het bisdom plaatsvindt, door bisschop Frans Wiertz op woensdag 16 april 2014 in de kathedraal te Roermond.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt