Nieuwe mantel Sterre der Zee

Op Tweede Paasdag is in Maastricht de 600e verjaardag van het Mariabeeld Sterre der Zee gevierd en het 300-jarig bestaan van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw. Bij die gelegenheid zegende bisschop Wiertz een nieuwe mantel voor Maria in. Na afloop van de hoogmis trok de processie door Maastricht.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt