Kostersbijeenkomst 2015

De Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het bisdom organiseerde op 18 november een ontmoetingsdag voor alle in Limburg werkzame kosters en kostervrijwilligers. Ruim 120 mensen namen er aan deel. Onder meer Sander van Daal sprak over het inventariseren van het roerend religieus erfgoed.

     
     
     
     
     
Susteren-Echt