Artikelen maart 2018

Het bisdom publiceert elke maand een aantal kant en klare berichten voor parochiebladen, parochiewebsites of andere publicaties. U kunt de berichten hieronder gratis downloaden voor uw publicaties. Als u uw mailadres doorgeeft op persdienst@bisdom-roermond.nl krijgt u de berichten maandelijks in uw mailbox. 

Download hier de WORD-versie van de artikelen 
 

Met zicht op Pasen 

Vasten is geen doel op zich,
maar een middel om mij (opnieuw) te verbinden.
Daarom eindigt de vasten op Pasen.
Of liever: hij spant mij op naar Pasen.
Pasen is leven, herleven.
Pasen is leven voorbij de dood,
voorbij de zonde.
Pasen is verrijzenis vieren,
de verrijzenis van Jezus Christus.

Laat het ook zijn:
onze verrijzenis vieren,
of liever: zijn verrijzen in ons.

Pasen is de geboorte van de Nieuwe Mens in ons,
de Dienaar van Jahwe,
de mens die, Goede Vrijdag voorbij,
uit de kringloop van het hebben is gestapt,
herboren is tot solidariteit,
tot breken en delen,
tot lichaam van Christus.

Carlos Desoete
Uit: In zijn naam, Halewijn, 2015


Vastenactie 2018: geef meer door te minderen!

Ieder jaar weer is de Vastenactie een belangrijke activiteit in onze parochie. In 2018 staat de Vastenactie in het teken van het bijzondere ‘HID’-programma, dat de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in Mbala, Zambia, in 1991 zijn gestart. HID staat voor ‘Households in distress’. Met dit programma willen de zusters de impact van HIV en aids in en om het stadje Mbala in het noordoosten van Zambia verminderen door voorlichting, goede gezondheidszorg én door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Om die doelstelling te bereiken heeft Vastenactie iets nieuws onderdeel ontwikkeld: de ‘40 Dagen Challenge’. Vasten is altijd een bekend fenomeen geweest voor de katholieke kerk. Maar tegenwoordig is het ook buiten de religieuze kaders een herkenbare gedachte om ergens voor een bepaald aantal dagen mee te minderen. Jongeren, bijvoorbeeld, zijn steeds meer geïnteresseerd in het minderen met hun social-media gebruik.

Wat houdt de ’40 Dagen Challenge’, of uitdaging, precies in en hoe werkt het? Tijdens de vasten gaat u een uitdaging aan met uzelf en u doneert daarvoor een bedrag aan de Vastenactie. Drink bijvoorbeeld 40 dagen geen frisdrank en doneer daarvoor 40 x € 1,- aan de Vastenactie. Of minder met het koekje bij de koffie en doneer daarvoor 40 x € 0,50 aan de Vastenactie. 

U bepaalt dus helemaal zelf waarmee u gaat minderen en welke donatie dat oplevert voor de Vastenactie en de zusters in Zambia. Tijdens de vastenperiode luidt het motto van de stichting: ‘Even minderen. Voor een ander’. Doe dus mee en help daarmee de zusters en de inwoners van Mbala in Zambia.


Stille Omgang in Amsterdam

In de nacht van 17 op 18 maart lopen duizenden gelovigen in Amsterdam de Stille Omgang. Ook vanuit Limburg nemen hier elk jaar grote groepen belangstellenden aan deel. De Stille Omgang is – precies zoals de naam zegt – een bidtocht in stilte. 

In de 19e en 20e eeuw mochten in grote delen van Nederland geen processies worden gehouden. Maar gewoon lopen en in stilte bidden, was niet verboden. Die traditie is tot op de dag van vandaag gehandhaafd.

De Stille Omgang is een bedevaart naar het ‘Mirakel van Amsterdam’. Dit is eucharistisch wonder, dat zich in de 14eeeuw in Amsterdam afspeelde. Een geconsacreerde hostie die door een zieke uitgebraakt was en in het vuur geworpen, keerde tot drie keer toe terug. Totdat besloten werd om de hostie in processie terug naar de kerk te brengen. Dit wonder maakte van Amsterdam een bedevaartplek, een heilige stede, zoals in middeleeuwse werd genoemd.

Na de reformatie werden de bedevaarten verboden. In de 19eeeuw werd de traditie weer opgepakt, maar moesten de pelgrims in stilte de oude route van de processie lopen. Dit gebeurt nog steeds elk jaar rond 15 maart. Dit jaar in het weekeinde van 17 en 18 maart. Vanuit Limburg gaan er diverse bussen naar Amsterdam.


Met Sint Jozef bidden om vrede

De Nederlandse bisschoppenconferentie houdt dit jaar een landelijke gebedsactie om vrede. Het hele jaar wordt er op belangrijke feestdagen met zoveel mogelijk mensen de rozenkrans gebeden. Deze maand valt die gebedsdag op maandag 19 maart, de feestdag van Sint Jozef. Iedereen die wil, is van harte uitgenodigd om op die dag de rozenkrans te bidden met als speciale intentie de vrede in de wereld. Wie wil, kan zich ook aanmelden om per SMS van deze gebedsactie op de hoogte te worden gehouden. Meer informatie op www.rkkerk.nl.


Gemeenteraadsverkiezingen: Hoe sociaal zijn de partijen?

Op woensdag 21 maart mogen we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als Kerk bemoeien we ons niet direct met politiek, maar er zijn natuurlijk wel onderwerpen waar de Kerk veel waarde aan hecht. Eén daarvan heeft heel nadrukkelijk met de gemeentelijke overheid te maken: armoedebeleid. Wat doen lokale politici om mensen aan de onderkant van de samenleving te helpen? Een belangrijke diaconale vraag. De landelijke werkgroep Knooppunt Kerken en Armoede heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een handleiding gemaakt over armoedebeleid in gemeentes. Deze is te downloaden via www.pausfranciscusgroepen.nl


Presentatie WJD-reis naar Panama op Palmzondag

Op Palmzondag is er elk jaar een bijeenkomst voor jongeren in de diverse bisdommen van de wereld, ook in het bisdom Roermond. De samenkomst van dit jaar is helemaal gewijd aan de katholieke Wereldjongerendagen, die in januari 2019 in Panama worden gehouden. Meer dan een miljoen jongeren van over de hele wereld worden daar verwacht voor een ontmoeting met onder anderen paus Franciscus.

De Wereldjongerendagen zijn uitgegroeid tot een enorm evenement voor gelovige jongeren. Ook vanuit Limburg nemen jongeren hieraan deel. Tijdens de bijeenkomst op zondag 25 maart wordt meer informatie over deze reis gegeven en over de mogelijkheden om deel te nemen. De WJD zijn van 22 tot en met 27 januari 2019 in Panama in Midden-Amerika. Daaromheen is er nog een randprogramma. 

Geïnteresseerd? Kom dan op 25 maart naar Roermond. De bijeenkomst begint om 14.00 uur. Meld je aan via m.rademaker@bisdom-roermond.nl.


Chrismamis in kathedraal

Een belangrijke viering in ieder bisdom is de jaarlijkse Chrismamis. In Limburg wordt die steeds op de vooravond van Witte Donderdag gehouden. Dit jaar is dat op woensdag 28 maart. Tijdens deze mis worden de heilige oliën (waaronder het chrisma) gezegend, die parochies gebruiken bij doopsels, vormsels en het sacrament der zieken. Vanuit bijna alle parochies in ons bisdom gaan die avond vertegenwoordigers naar Roermond, om de viering bij te wonen en de oliën mee te nemen. Het is elk jaar echt een samenkomen van het hele bisdom. Tijdens de Chrismamis wordt ook de instelling van het priesterschap gevierd. Daarom doen aan de viering ook elk jaar veel priesters mee, die dan hun wijdingsbelofte vernieuwen. De Chrismamis begint op 28 maart om 19.00 uur in de Sint-Christoffelkathedraal aan de Markt in Roermond. Iedereen is van harte welkom.


Aanmelden vormelingendag

Op zaterdag 14 april vindt in Roermond de jaarlijkse Christoffeldag voor vormelingen plaats. De inschrijving voor de dag is geopend. Alle vormelingen van dit schooljaar zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Het thema van de Christoffeldag is dit jaar ‘Vol vuur vooruit’. Net als Max Verstappen kan ook de Heilige Geest vol vuur je leven binnen komen racen. Wat is dan jouw reactie als tiener of jongvolwassene? Daarover gaat het tijdens de vormelingendag. Op het programma staan sport en spel, catechese en een bezoek aan de bisschopskerk centraal. Aanmelden kan via: www.christoffeldag.nl

……………….. [ eventueel aanvullen met lokale informatie] ………


Blijf op de hoogte via gratis online magazine Clavis

Clavis is het online magazine over kerk en geloof in Limburg. Iedereen die interesse heeft in ontwikkelingen in het bisdom Roermond of de Limburgse parochies kan een gratis abonnement nemen. Mail uw naam en mailadres naar persdienst@bisdom-roermond.nl. U krijgt dan elke maand een link naar het nieuwe magazine toegestuurd. U kunt Clavis ook lezen via www.clavis.bisdom-roermond.org

     
     
     
     
     
Susteren-Echt