augustus 2017

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg? Aanvullingen zijn altijd welkom: persdienst@bisdom-roermond.nl 


Tot en met 10 augustus
 
Expositie van houten en porseleinen Mariaiconen
 
In de Neogotische kruisgang van het Mariapark in Sittard is een tentoonstelling te zien van door Han en Margriet Tan geschreven en geschilderde iconen. Tevens kunt U door hen verzamelde porseleinen iconen bewonderen, vervaardigd in diverse Beierse porseleinfabrieken. Hierbij zal de aandacht vooral uitgaan naar Moeder Gods iconen.Han en Margriet Tan zijn door een Roemeense icoonschilderes opgeleid in de byzantijnse stijl. De porseleinen jaariconen zijn kopieën van Russische, Poolse, Servische en Griekse iconen. De iconen zijn gratis te bezichtigen t/m 10 augustus, op dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
 

Tot en met 27 augustus
 
Bella figura: Portretten van heiligen en zaligen van de redemptoristen 

 

De stichter van de redemptoristen, Alfonsus de Liguori (1696-1787), spoorde zijn volgelingen aan te leven in navolging van Christus, ja zelfs gelijkvormig te worden aan Hem: ‘bella figura’ noemde hij dat. De redemptorist-kunstenaar Jan Haen schilderde in de jaren 2015-2016 twee fascinerende portretseries van de 20 heiligen en zaligen (19 mannen en één vrouw!) van de congregatie. De eerste serie bestaat uit kleine portretten die samen één groot schilderij vormen, een soort iconostase; de tweede serie bevat grote portretten die de redemptoristen in een veelkleurige expressionistische stijl tot leven brengen. Deze portretten vormen de basis van deze zomertentoonstelling in Klooster Wittem. Openstelling: iedere zondag tot en met 27 augustus van 13.30 tot 16.30 uur. Entree: vrije gift

Dinsdag 1 augustus

Internationaal Orgelfestival Roermond

Concert door Tina Christiansen op het orgel van de Caroluskapel in Roermond. Aanvang: 20.00 uur. Meer info >>

Orgefestival Maastricht 2017: l'Europe & 'Orgue

Orgelconcert in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek door Darko Pleli m.m.w. van mezzosopraan Marta Babic. Aanvang: 20.00 uur. Meer info >>

 

Beleef Klooster Wittem,een spirituele ontmoeting ...

Wat leeft er en wat wordt er gedacht in dat imposante gebouw dat Klooster Wittem is? Op verschillende plekken in het klooster kunt u ervaren waar het hier ten diepste om gaat: geloof, hoop en liefde. In verhalen, gedichten, muziek en beelden komt het klooster op een spirituele manier tot leven. Zo hopen we - in kleine groep, max. 12 personen - een ervaringsmiddag aan te bieden die verder gaat... We sluiten af met een gezamenlijk gesprek bij een glas Gerardusbier of frisdrank en een ‘knabbeltje’ in de kloosterrefter.

Data en tijd: 1 augustus van 14.00 - 16.00 uur
Plaats: receptie Klooster Wittem
Kosten: € 10,00 (inclusief 'nazit')
Reserveren via de receptie 043 450 1741, mogelijk tot 9.30 uur op dezelfde dag

Vrijdag 4 augustus

Orgelfestival Maastricht 2017: l'Europe & l'Orgue

Orgelconcert in de Sint-Martinuskerk in Maastricht-Wyck door Paul Breisch. Aanvang: 12.30 uur. Meer info >>


Zaterdag 5 tot en met zondag 13 augustus

Expositie in Broekhuizenvorst

In  de kerk van Broekhuizenvorst wordt een dubbeltentoonstelling van twee kunstenaars, Jef Hendriks en Jan Haen, gehouden onder de titel Qeeste naar 'n hemel. Zij tonen hun idee van de tocht naar de hemel in woord en beeld.  Jef toont foto’s en poëzie. Jan geeft in hedendaagse beelden en teksten zijn visie op het traditionele lijdensverhaal van Christus. Op zondag, 6 augustus  zal de priester-kunstenaar Jan Haen de H. Mis opdragen. Daarna wordt de tentoonstelling om 12.00 uur officieel geopend  en zullen de kunstenaars hun visie op het getoonde geven. Op de andere dagen is de tentoonstelling geopend van 11:00 uur tot 16:00 uur. De entree is gratis.


Zondag 6 en zondag 20 augustus

Ommegang Viga Jessefeesten in Hasselt

In Hasselt, in Belgisch-Limburg, vindt de Ommegang plaats bij gelegenheid van de Virga Jessefeesten. Op 6 augustus is bisschop Wiertz daarbij aanwezig, op 20 augustus hulpbisschop De Jong. De stoet begint om 15.00 uur.   


Maandag 7 tot en met zondag 13 augustus

Retraite in Thorn

Retraite in Foyer de Charité in Thorn: Gezin, hart en centrum van de beschaving van de liefde. Gezinnen zijn welkom om deel te nemen. Er is een apart programma voor de jeugd. De retraite wordt gegeven door vader A. Pierik. Meer info >>


Dinsdag 8 augustus

Orgelfestival Maastricht 2017: l'Europe & l'Orgue

Orgelconcert in de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht door Xavier Deprez. Aanvang: 20.00 uur. Meer info >>


Woensdag 9 augustus

75e sterfdag H. Edith Stein


Bij gelegenheid van de 75e sterfdag van de heilige Edith Stein viert hulpbisschop Everard de Jong de H. Mis in de kloosterkapel van de carmelitessen in Echt, de plek waar deze heilige tot aan haar deportatie naar Auschwitz woonde. Aanvan: 08.15 uur.


Vrijdag 11 augustus

Orgelfestival Maastricht 2017: l'Europe & l'Orgue

Orgelconcert in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht door Frederik Kraneman. Aanvang: 12.30 uur. Meer info >>


Zondag 13 augustus

Afscheid zusters in Wahlwiller

Met een eucharistieviering in aanwezigheid van bisschop Frans Wiertz nemen de Missiezusters Dienaressen van de H. Geest afscheid van Wahlwiller. De H. Mis in de kloosterkapel begint om 11.00 uur.
 


Dinsdag 15 augustus

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming


De bisdomkantoren zijn vandaag gesloten. Bisschop Wiertz is aanwezig bij de eucharistieviering die om 10.00 uur in de Onze-Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht wordt gehouden. Hulpbisschop De Jong viert de H. Mis om 19.00 uur in de openlucht bij de Sint-Rosakapel op de Kolleberg in Sittard.

Mariale Dag in Roermond

'Wees gegroet Koningin des Hemels'.  Dat is het thema van de jaarlijkse Mariale Dag die in de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk in Roermond wordt gehouden. De dag begint om 10.15 uur met het bidden van de Blijde Geheimen van de Rozenkrans. Om 11.00 uur is er een feestelijke eucharistieviering waarbij ook de zelf mee te brengen 'Kroedwès' wordt gezegend, om 13.30 ur Rozenkransgebed met de Geheimen van het Licht, om 14.00 uur Mariaconcert, om 14.30 uur Rozenkransgebed met de Glorievolle Geheimen en om 15.00 uur plechtige Mariavespers, lof en zegen. Er is de hele dag gelegenheid tot geestelijk gesprek en persoonlijke biecht.

Kroedwusjzegening bij kapel Leenhof

Om 19.00 uur is er een feestelijke eucharistieviering bij de bijna 400 jaar oude kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de berg Carmel in Leenhof (Landgraaf). Tijdens deze mis wordt ook de traditionele ‘kroedwusj’ gezegend: het kruidenboeket dat herinnert aan de tenhemelopneming van Maria. Volgens de overlevering werden na de ontslaping van Maria in haar graf alleen maar bloemen aangetroffen. De traditie zegt dat de gezegende kroedwusj ook een beschermende werking heeft bij onweer en ander onheil. Vrijwilligers van de kapel maken de boeketten en delen deze ter plekke uit. Bezoekers mogen ook zelf een eigen ‘kroedwusj’ van thuis meebrengen. Meer info: www.leenderkapel.nl  

Orgelfestival Maastricht 2017: l'Europe & l'Orgue

Orgelconcert in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht door Hans Leenders. Aanvang: 20.00 uur. Meer info >>


Vrijdag 18 tot en met zondag 20 augustus 

Stil Weekend in Thorn

In foyer de charité 'Marthe Robin' wordt een stil weekend gehouden rond het thema 'Liefde is... de fundamentele en aangeboren roeping van elke mens'. De inleidingen worden verzorgd door André Pierik. Meer info >>


Dinsdag 22 augustus

Internationaal Orgelfestival Roermond

Om 20.00 uur bespeelt Hayo Boerema het orgel van de Munsterkerk in  Roermond. Meer info >>


Donderdag 24 augustus

Stille dag 

In Foyer de Charité in Thorn wordt een Stille Dag gehouden onder leiding van de priester en foyervader André Pierik over het thema: God maakt ons duideiljk wie we zijn. Meer info >>


Zondag 27 augustus


Sint-Rosafeest in Sittard

Om 9.30 uur wordt in de Sint-Michielskerk in Sittard, in aanwezigheid van bisschop Frans Wiertz, een feestelijke H. Mis gevierd bij gelegenheid van het patroonsfeest van de stad: Sint Rosa. Aansluitend trekt de jaarlijkse Sint-Rosaprocessie door de straten van de stad naar de naar haar genoemde kapel op de Kolleberg.


Zondag 27 tot en met donderd 31 augustus

Retraite in stilte: 'Het licht van het geloof’
De encycliek met dit thema, van de hand van paus Benedictus XVI maar uitgegeven door paus Franciscus (29 juni 2013), reikt ons kernpunten aan om de samenhang van ons geloofsleven beter te begrijpen en dieper te doorleven: God kennen, Jezus Christus vertrouwen, de Kerk lief hebben, vanuit de sacramenten leven, onze persoonlijke christelijke roeping opnieuw ontdekken, bidden met Maria en de heiligen. Inleider: Mgr. Joris Schröder, Den Bosch.
Begin: zondag 16.30 uur, sluiting: donderdag 13.30 uur Kosten: € 216,00 (+ evt. € 6,00 voor beddengoed)
 

Maandag 28 augustus tot en met zondag 3 september

Retraite in Thorn

In bezinningscentrum Foyer de Charité in Thorn wordt deze week een retraite gehouden over de Handelingen van de Apostelen. De retraite wordt gegeven door spirituaal prof. dr. Bernhard Hegge van Grootseminarie Rolduc. Meer info >>

     
     
     
     
     
Susteren-Echt