Bezinning op het Woord

  

Zondag 10 december: Tweede zondag van de Advent

eerste lezing: Jes.40,1-5.9-11
tweede lezing: 2 Petr.3,8-14
evangelie: Mc.1,1-8 
 
Slechts twee keer horen we in de zondagsviering dat de lezing van het evangelie aangekondigd wordt met de woorden: “Begin van het heilig evangelie.” Dit is op kerstmis wanneer we de aanhef horen van het Johannesevangelie en dan nu, op de tweede adventszondag waar we een deel van de tekst van Marcus horen. 
 
 
Beide evangelisten hebben zelfbewust op de eerste regel van hun evangelie het woord ‘begin’ gebruikt. Johannes leidt ons in het begin van zijn evangelie naar het allereerste begin, hoogverheven: “In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God.” Dit is een duidelijke toespeling op de eerste woorden van de Bijbel in het boek Genesis: “In het begin schiep God hemel en aarde.”
 
De aanhef in het evangelie van vandaag is enigszins anders. Het trekt de toehoorder niet direct naar de hemel maar brengt het goede nieuws dat verbonden is met Jezus, die hier op onze aarde geleefd heeft. Voor Marcus en voor de gemeenschap waartoe hij zich richt is deze Jezus de levende. Jezus zelf is het goede nieuws. Het evangelie van vandaag verkondigt het goede nieuws dat in de Persoon en in het handelen van Jezus ligt. Het wijst op het begin van een actie, die tot heden voortduurt en die niet zal ophouden. Het gaat over de verkondiging van Jezus die met Johannes de Doper is begonnen is en die voortduurt.
 
Als gedoopten hebben ook wij de taak om het goede nieuws over Jezus en zijn Blijde Boodschap te verkondigen aan de wereld om ons heen; vragen we in deze Eucharistieviering om Gods Geest die ons daartoe kracht en wijsheid wil schenken. 
 

 

Bezinning op het Woord

Bezinning op het Woord is een uitgave van Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het Bisdom Roermond. De uitgave is bedoeld voor allen die zich willen verdiepen in de liturgie van de eucharistie. Bezinning op het Woord biedt een inleiding, een korte bezining, voorbeden en verwijzingen naar de teksten van de dagelijkse liturgie. 

 

Abonnement

Bezinning op het Woord verschijnt elke maand als handzame brochure. Kosten abonnement:

Particulieren Nederland/België: € 21,50
Parochie en kloosters in Nederland/België: € 24,-
Overige Europese landen: € 41,50
Buiten Europa: € 51,50

 

Administratie Bezinning op het Woord (BOHW)

Postbus 470
6040 AL  Roermond
abonnement-bohw@bisdom-roermond.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt