Bezinning op het Woord

ZONDAG 15 APRIL 2018. Derde zondag van Pasen 

1e Lezing: Hand.3,13 15.17 19
2e Lezing: 1 Joh.2,1 5a
Evangelie: Lc.24,35 48 

 
50 dagen Pasen
 
Het is al weer twee weken geleden dat we de verrijzenis van Jezus gevierd hebben. En nog steeds denken we terug aan Jezus’ overwinning op de dood op Paasochtend. Sterker nog, 50 dagen lang vieren we Pasen. Tot en met Pinksteren zingen en spreken we gelovig uit: ‘Christus is verrezen!’
 
Er is geen enkele periode in het kerkelijk jaar die zoveel tijd opslokt. Is veertig dagen voor de Vastentijd al lang, de Paastijd doet er nog een schepje bovenop. Vijftig dagen is ons gegund om de verrijzenis in het licht te stellen. En dat is niet zonder reden. Natuurlijk, Pasen is het belangrijkste feest voor ons christenen. En het is ‘goed katholiek’ dat feesten ook uitbundig gevierd worden. Maar achter die vijftig dagen schuilt meer. Het evangelie geeft ons een hint vandaag. 
 
Jezus verschijnt voor de zoveelste maal aan zijn leerlingen. In de tuin mochten de vrouwen Hem al ontmoeten. De apostelen Petrus en Johannes mochten in het lege graf al ervaren, dat Jezus een nieuwe dimensie van het leven is binnengegaan. En de twee leerlingen die op weg waren naar Emmaüs, liepen met de levende Heer aan hun zijde. Al tig keer heeft Jezus dus aan zijn leerlingen getoond, dat Hij niet doet aan ‘alternative facts’. Nee, het is keiharde waarheid, wanneer Jezus belijdt: “Ik ben verrezen. Ik heb de dood overwonnen.” 
 
Toch merken we vandaag in het evangelie nog steeds grote twijfel bij de volgelingen. Ze zijn verbijsterd en geschrokken als Jezus zich opnieuw laat zien. Ze menen een geest, een spook te zien. Het getuigenis van de vrouwen, van Petrus en Johannes en van de leerlingen van Emmaüs is spontaan vergeten. Ze weten niet wat ze met Jezus aan moeten. Het blijft onwerkelijk voor hen. Ze kunnen het haast niet geloven. 
 
Toch probeert Jezus vandaag het ongeloof en de verbazing te doorbreken. Hij toont opnieuw zijn handen en voeten, getekend met de wonden van de kruisiging. Hij eet zelfs voor hun ogen een visje op, menselijker kan het niet! En met een uitgebreide uitleg van de oude Schriftteksten wilt Jezus duidelijk maken, dat zijn lijden, dood en verrijzenis gepland was door God zelf. De gebeurtenissen op Goede Vrijdag en Pasen zijn geen toeval, ze waren zo uitgedacht door zijn hemelse Vader. Zo moest het gebeuren, alleen zo kon God laten zien dat zijn mensenliefde over lijden en dood heengaan. 
 
Als leerlingen van Jezus anno 2018 staan ook wij voor de uitdaging om de verrijzenis een plaats te geven in ons leven. Geloven in Jezus’ opstanding is zeker niet gemakkelijk. Het kost tijd om dit wonder te laten bezinken. Niet voor niets gunt de Kerk ons vijftig dagen om met het Paasmysterie bezig te zijn. Laten we deze tijd dan ook gebruiken om daadwerkelijk de verrijzenis te overwegen in ons hart. Wat betekent Jezus’ opstanding voor mij? Hoe verandert het wel of niet mijn leven?
 
Moge het geloof in Pasen van ons sterkere mensen maken. Mannen en vrouwen die tegen een stootje kunnen, die moeilijkheden moedig dragen in het geloof dat na een Goede Vrijdag-ervaring een Paasmoment zal volgen. Mogen we ten diepste geloven dat God het goed met ons voorheeft, dat Hij ons het leven gunt, zelfs over de grens van de dood heen. Moge dit vertrouwen van ons positieve mensen maken.
 
Illustratie: LUMO
 

Bezinning op het Woord

Bezinning op het Woord is een uitgave van Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het Bisdom Roermond. De uitgave is bedoeld voor allen die zich willen verdiepen in de liturgie van de eucharistie. Bezinning op het Woord biedt een inleiding, een korte bezining, voorbeden en verwijzingen naar de teksten van de dagelijkse liturgie. 

 

Abonnement

Bezinning op het Woord verschijnt elke maand als handzame brochure. Kosten abonnement:

Particulieren Nederland/België: € 21,50
Parochie en kloosters in Nederland/België: € 24,-
Overige Europese landen: € 41,50
Buiten Europa: € 51,50

 

Administratie Bezinning op het Woord (BOHW)

Postbus 470
6040 AL  Roermond
abonnement-bohw@bisdom-roermond.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt