Bezinning op het Woord

Zondag 14 oktober 2018, 28e zondag door het jaar
 
1e lezing: Wijsh.7,7-11
2e lezing: Hebr.4,12-13 
Evangelie: Mc.10,17-30 of 17-27
 
 
Zwaar beladen kamelen
 
Voor een kameel is het nooit gemakkelijk ergens doorheen te kruipen. Mede omdat hij meestal beladen is met bagage en allerlei zaken die woestijnreizigers mee willen nemen. De kameel is dus een prachtig symbool voor iemand die veel meesleept, zoals een rijkaard.
 
Misschien is de vergelijking niet zo elegant, maar eigenlijk zijn wij bijna allemaal van die opgetuigde, te zwaar beladen kamelen. Ga maar eens verhuizen, een grote verhuiswagen vol spullen neem je mee. Spullen die we denken allemaal nodig te hebben. Het evangelie van vandaag begint met een goede man, die eerlijk kan zeggen dat hij altijd de Wet heeft onderhouden. En nu wil hij weten wat hij nog meer kan doen, hoe hij het eeuwig leven, het Rijk Gods, kan binnengaan. Jezus zegt dan iets heel opvallends: "De grote sta-in-de-weg is: je bezit. Je bent te zwaar beladen. Zie er van af te komen." Jezus zegt tegen die man: "Je bent niet vrij, je hebt het te druk met alles te houden en te onderhouden wat je hebt."
 
Rijk zijn heeft altijd het gevaar in zich om te denken dat men het zelf wel kan, te denken dat men God niet nodig heeft. Het gevaar dat men teveel op zichzelf vertrouwt, in plaats van alles van God te verwachten. Rijkdom is ook het dienstknechtje van eerzucht, heerszucht, zucht om de aandacht te trekken. Rijkdom hoeft niet altijd alleen te betekenen: veel geld, veel goederen bezitten. Men kan ook op een andere manier rijk zijn. Bijvoorbeeld doordat men intelligent is en altijd een tikkeltje meer verstand ten toon wil spreiden dan de ander. Of men heeft een scherpe tong en zo kan men handig heersen over anderen. 
 
Allemaal zaken waardoor we het zicht op God verliezen, ons van God afhouden. Niet op onszelf vertrouwen, maar op God. Arm durven zijn, arm willen zijn, voor God en daardoor helemaal op Hem te vertrouwen en niet op jezelf. Het leven beschouwen als een geschenk van God, dat is eigenlijk de grondvoorwaarde voor het volgen van Jezus. Dit leven is ons in bruikleen gegeven. Zo door het leven gaan dat we de anderen om ons heen blijven zien, zo door het leven gaan dat we God blijven zien.
 
 

Bezinning op het Woord

Bezinning op het Woord is een uitgave van Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het Bisdom Roermond. De uitgave is bedoeld voor allen die zich willen verdiepen in de liturgie van de eucharistie. Bezinning op het Woord biedt een inleiding, een korte bezining, voorbeden en verwijzingen naar de teksten van de dagelijkse liturgie. 

 

Abonnement

Bezinning op het Woord verschijnt elke maand als handzame brochure. Kosten abonnement:

Particulieren Nederland/België: € 21,50
Parochie en kloosters in Nederland/België: € 24,-
Overige Europese landen: € 41,50
Buiten Europa: € 51,50

 

Administratie Bezinning op het Woord (BOHW)

Postbus 470
6040 AL  Roermond
abonnement-bohw@bisdom-roermond.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt