Bezinning op het Woord

  

Zondag 25 februari 2018: Tweede zondag in de Veertigdagentijd

1e lezing: Gen.22,1-2.9a.10-13.15-18 
2e lezing: Rom.8,31b-34 
evangelie: Mc.9,2-10 
 
De zin van een offer
 
De eerste lezing van deze tweede zondag in de Veertigdagentijd spreekt zeer tot de verbeelding en vele kunstenaars hebben dan ook in menig schilderij of kunstwerk het gebeuren uitgebeeld. Abraham die eindelijk een zoon heeft, krijgt de opdracht deze te offeren. Zijn enige zoon, van God ontvangen, moet hij weer afstaan aan de Schepper.
 
 
De bereidheid van Abraham om zijn zoon te offeren brengt niet alleen Abraham en zijn familie zegen, maar door zijn nakomelingen zal zegen komen over alle volkeren van de aarde. Zo wordt Abraham tot aartsvader en uit deze aartsvader zal ook de Zoon van God voortkomen. In Hem is Gods verbond met de mensen voor eeuwig zichtbaar geworden.
 
Net zoals Abraham zal echter ook Christus de beproeving moeten doorstaan. Hij zal die beproeving glansrijk doorstaan aan het kruis om daarna door zijn verrijzenis aan alle volkeren te tonen dat Gods zegen over alle mensen is gekomen in Hem. Die zegen komt ook tot ons in de eeuwige glorie waarheen we op weg zijn.
 
Ter bemoediging, voordat de Heer zijn lijden en sterven ingaat, mogen de drie leerlingen, Petrus, Jakobus en Johannes een inkijk hebben in datgene wat ons allen in Christus aan glorie te wachten staat. Echter niet voordat de Heer uit de doden is opgestaan, mogen ze hiervan iets vertellen aan iemand. Pas door de overwinning op de dood heeft Christus de weg naar de hemel geopend en zo kunnen we weer binnen gaan in de glorie van God. Moge ieder van ons eens deelhebben aan zijn glorie en mogen we de beproevingen die op ons pad komen in Christus overwinnen. 
 
Foto: Raam Het offer van Abraham, van Gilles Franssen uit 1956 in de St.-Lambertuskerk in Horst. Bron: Kerkgebouwen in Limburg
 

Bezinning op het Woord

Bezinning op het Woord is een uitgave van Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het Bisdom Roermond. De uitgave is bedoeld voor allen die zich willen verdiepen in de liturgie van de eucharistie. Bezinning op het Woord biedt een inleiding, een korte bezining, voorbeden en verwijzingen naar de teksten van de dagelijkse liturgie. 

 

Abonnement

Bezinning op het Woord verschijnt elke maand als handzame brochure. Kosten abonnement:

Particulieren Nederland/België: € 21,50
Parochie en kloosters in Nederland/België: € 24,-
Overige Europese landen: € 41,50
Buiten Europa: € 51,50

 

Administratie Bezinning op het Woord (BOHW)

Postbus 470
6040 AL  Roermond
abonnement-bohw@bisdom-roermond.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt