Bezinning op het Woord

ZONDAG 24 JUNI 2018: Hoogfeeest van de geboorte van de H. Johannes de Doper

1e lezing: Jes.49,1-6 
2e lezing: Hand.13,22-26 
Evangelie: Lc.1,57 66.80  
 
Kind van God
 
Al bij de geboorte van Johannes de Doper vragen mensen zich af: “Wat zal er worden van dit kind?” Van meet af aan was het voor de omwonenden in het bergland van Judea duidelijk: God is betrokken bij de geboorte van Johannes. Aan de geboorte van Johannes was immers veel gebed vooraf gegaan. Zijn ouders hadden veel gebeden om een kind te mogen ontvangen. Hun gebed leek lange tijd niets uit te halen. Maar uiteindelijk verhoorde God dit bidden. En wel zo concreet dat vader Zacharias het niet kon geloven.
 
 
Op het beslissende moment kon hij niet instemmen met Gods plannen. Hij bleef dan ook een tijdlang stom. Maar bij de geboorte van zijn zoon schrijft hij de naam van zijn zoon op een schrijftafeltje. Niet zijn eigen naam zoals de familietraditie dit verlangde maar de naam zoals God die bekend had gemaakt: Johannes. En daarmee erkende Zacharias: dit kind is niet zo maar door ons in deze wereld gezet. Maar God heeft hierin een beslissende rol. God staat aan de basis van de geboorte van ons kind.
 
In onze huidige tijd is dit religieuze inzicht sterk verzwakt. Wij zien een kind vooral als product van menselijke handelen. Met onze technische middelen zijn wij in staat om de werkelijkheid in grote mate te beheersen en naar eigen hand te zetten. Maar de grootheid van de mens ligt in zijn openheid naar God toe. Een mens is niet alleen een harmonieus blok biologisch materiaal. De mens heeft ook een ziel. Ook de ziel - het onstoffelijk levensbeginsel - maakt de mens tot wat hij is.
 
Aan het ontstaan van iedere mens ligt niet alleen een materiële oorzaak ten grondslag. Ook God staat aan de basis van ieder mens. Iedere mens krijgt een ziel uit Gods scheppende hand. Wat wij eigenlijk nodig hebben, is een nieuw besef van God in ons leven. En wel de God die liefde is en door het Evangelie aan ons bekend wordt gemaakt. God staat aan de grondslag van ons bestaan en wil ook ons leven uiteindelijk bekronen met het eeuwige leven.
 
Juist Johannes de Doper is een profeet die ons oproept om ons tot God te bekeren. Want hij trad op als een roepende in de woestijn. Hij spoorde het volk aan tot boete en levensvernieuwing. “Brengt dus vruchten voort die passen bij bekering” (Mat. 3,8). De bekering tot God zet de mens op de weg om zijn ware grootheid te ontdekken. Alleen in God komt een mens tot zijn volle ontplooiing en vindt hij zijn uiteindelijke bestemming. Daarom is het zoeken naar God van blijvend belang. Laten wij dus de stem van Johannes de Doper volgen en ons omkeren naar God toe. 
 
Afbeelding: De naamgeving van Johannes de doper door Zacharias. Fra Angelico (15e eeuw); origineel bevindt zich in het San-Marcomuseum in Florence.
 

Bezinning op het Woord

Bezinning op het Woord is een uitgave van Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het Bisdom Roermond. De uitgave is bedoeld voor allen die zich willen verdiepen in de liturgie van de eucharistie. Bezinning op het Woord biedt een inleiding, een korte bezining, voorbeden en verwijzingen naar de teksten van de dagelijkse liturgie. 

 

Abonnement

Bezinning op het Woord verschijnt elke maand als handzame brochure. Kosten abonnement:

Particulieren Nederland/België: € 21,50
Parochie en kloosters in Nederland/België: € 24,-
Overige Europese landen: € 41,50
Buiten Europa: € 51,50

 

Administratie Bezinning op het Woord (BOHW)

Postbus 470
6040 AL  Roermond
abonnement-bohw@bisdom-roermond.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt