De Sleutel

Het bisdomblad De Sleutel is een maandelijks magazine over geloof en leven in Limburg. Het blad wordt uitgegeven door het bisdom Roermond. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Een jaarabonnement op De Sleutel kost € 29,-. Abonneren? Geef uw naam, adres, postcode en woonplaats door via onderstaand e-mailadres: persdienst@bisdom-roermond.nl.

De Sleutel in juni: 

Laatste officiële Lourdesbedevaart bisschop
Inventarisatie roerend religieus erfgoed
115 Jaar Dienst Kerk en Samenleving

"We vertrekken met weemoed uit Lourdes," zei bisschop Wiertz tijdens de slotviering van zijn laatste bedevaart naar Lourdes als residerend bisschop. Een fotoreportage.

De komende jaren worden alle waardevolle kunstvoorwerpen in Limburgse kerken geïnvenstariseerd. Projectmedewerkers en vrijwilligers gaan aan de slag.

De Nederlandse bisdommen zijn vorige maand toegewijd aan Maria. Een fotoverslag 

Hoofdaalmoezenier Wim van Meijgaarden sss geeft een overzicht van 115 jaar Dienst Kerk en Samenleving. Het begon in 1902 en kreeg structuur door een priester van ons bisdom: mgr. Henri Poels. 

Pastoor Frans Crutzen van Klimmen en Ransdaal heeft een passie voor geschiedenis. Hij dook in de archieven en schreef een boek over 'buurman' Schin op Geul.

En verder de gebruikelijke rubrieken: Liturgische kalender, Kathedraalkalender, Kolom bisschop, Loewende Klokken, Kruisen en Kapellen in Limburg, Carolushuis, Grenzeloos, Geloven in de praktijk, Kerkgeschiedenis, Agenda's bisschoppen en Puzzel.


Naar column van de bisschop >>

Naar kalender activiteiten kerkelijk leven in Limburg >>
 


Sleutelarchief  

 

2017

       
        
  
 
  
   

 2016

       
        
  
 

2015

   
   
 
     
     

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt