De Sleutel

Het bisdomblad De Sleutel is een maandelijks magazine over geloof en leven in Limburg. Het blad wordt uitgegeven door het bisdom Roermond. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Een jaarabonnement op De Sleutel kost € 29,-. Abonneren? Geef uw naam, adres, postcode en woonplaats door via onderstaand e-mailadres: persdienst@bisdom-roermond.nl.

DE SLEUTEL IN FEBRUARI:

Vastenactie: Armoedebestrijding in Zambia

Afscheidsinterview mgr. Jos Schreurs


Beatrice Chikwanda (42) woont met haar man en zes kinderen in een sloppenwijk Mbala. Zelf hiv patiënt, is ze een van de vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor het Households in distress-programma van de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria. Zij geeft mede gezicht aan de Vastenactiecampagne 2018. Het project van dit jaar wordt uitgevoerd door de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria, in oorsprong gesticht door de Franse priester Victor Braun (1825-1882). Zij zijn sinds 1962 in de Mbala-regio in Zambia actief. Vanuit hun missie zetten zij zich in op het gebied van onderwijs en ziekenzorg, waaronder voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen. De noden zijn groot maar er zijn mogelijkheden om de mensen te helpen. Als wij helpen… 

Diocesaan administrator mgr. Dr. Hub Schnackers laat aan de hand van een biografie over paus Franciscus zien welke punten de paus zeer bezig houden. Dan gaat het bijvoorbeeld over de kerkelijke leer met betrekking tot huwelijk en gezin, de genderdiscussie, zijn hoop op God, zijn vertrouwen in de mensen. Het leidt de administrator tot de conclusie: “Paus Franciscus is dus een man van wie we veel kunnen leren, als we nieuwe wegen willen gaan” 

Voor de achtste keer alweer organiseert Vastenactie een driedaagse pelgrimstocht. Deze keer vindt die plaats in het zogeheten ‘Groene Hart’ en wel van 22 tot 24 maart 2018. Het is een pelgrimage ter bezinning op onszelf en onze levensstijl, maar ook om geld in te zamelen voor het centrale Vastenactieproject in Zambia. Onderweg worden momenten van bezinning ingebouwd. Maar natuurlijk draagt deze wandel-driedaagse ook bij aan een gezellige en waardevolle ontmoeting tussen mensen. Iets voor u…?

Hij is bijna 60 jaar pastoraal actief en geldt als de éminence grise van de Limburgse dekens. Per 1 februari gaat de 83-jarige Mgr. Jos Schreurs met emeritaat. Hij stopt als deken van Schinnen en als administrator van zes parochies. Eerder legde hij al zijn taak als hoofdaalmoezenier van Sociale Werken neer. Eind januari heeft hij afscheid genomen met een mis, een receptie een mini-symposium.Bij gelegenheid van zijn afscheid blikt Schreurs terug op de achterliggende 60 jaar

De Kanunnikessen van het Heilig Graf in Sint Odiliënberg bieden een cursus christelijk-latijn aan. In die taal bidden zij zelf “omdat die taal voor ons God op een bijzondere, onmiddellijke wijze nabij brengt”

En verder de rubrieken: Liturgische kalender, Kathedraalkalender, Loewende Klokken, Kruisen en Kapellen in Limburg, Carolushuis, Grenzeloos, Geloven in de praktijk, Kerkgeschiedenis, Agenda hulpbisschop en Puzzel.
 


Naar woord van de administrator >>

Naar kalender activiteiten kerkelijk leven in Limburg >>
 


Sleutelarchief  

2018

 

   
        
    
 
     

2017

   
 


 


 
 
 
  
 

 
   

 2016

       
        
  
 

2015

   
   
 
     
     

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt