De Sleutel

Het bisdomblad De Sleutel is een maandelijks magazine over geloof en leven in Limburg. Het blad wordt uitgegeven door het bisdom Roermond. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Een jaarabonnement op De Sleutel kost € 29,-. Abonneren? Geef uw naam, adres, postcode en woonplaats door via onderstaand e-mailadres: persdienst@bisdom-roermond.nl.

De Sleutel in oktober: 

Rian Schonkeren leidt FatimaHuis
Prof. Hirsch Ballin over God in de stad
Wereldmissiemaand: Burkina Faso


Je kunt veel van Rian Schonkeren-Hendrix zeggen, maar niet dat zij niet enthousiast is. Bevlogen en gedreven praat zij over zaken die haar aangaan. En dat zijn er vele. Zaken waarbij twee inmiddels aan de eredienst onttrokken kerken in Weert - zij het zijdelings - een niet onbelangrijke rol spelen. Voormalige kerken waarvan zij de bedrijfsmanager is. De redactie van bisdomblad De Sleutel trof haar rond de ontmoeting met Jos Brouwer (zie verderop). Of het niet mogelijk was om rond het feest van Franciscus in oktober aandacht te schenken aan de ontwikkelingen rond de voormalige Franciscuskerk, nu Franciscus Huis? Het leek interessant genoeg. Dat bleek ook zo te zijn. Vandaar aandacht hiervoor in het oktobernummer van De Sleutel.

Enige tijd geleden werd de redactie door Jos Brouwer uit Weert geattendeerd op het bestaan van een Fatimaraam in de voormalige Fatimakerk. Het Zonnewonder staat daarin centraal liet hij weten. Of het niet een artikel in De Sleutel waard was. Het best zo rond de 13deoktober, de datum waarop 100 jaar geleden het zonnewonder plaatsvond. Zo gevraagd, zo toegezegd. Maar in het tegenwoordige Fatima Huis kregen we toch een enthousiast college over raam én gebouw… 

Vele vrijwilligers – verenigd in de werkgroep Bloemtapijt – zorgen ervoor dat het er elk jaar weer mooi uit ziet: het bloementapijt in het Kruiswegpark bij de Kapel in ‘t Zand in Roermond. Werd vroeger bij een priesterwijding een bloementapijt over de straat gelegd ter ere van de neomist, al tientallen jaren wordt deze creatie uitgelegd in het Kruiswegpark als een soort afsluiting van het bedevaartseizoen. Dit jaar waren de verborgen schatten van de Kapel onderwerp van bloemrijke uitbeelding

 In het kader van de internationale 'Dag van de Armoede' op 17 oktober wordt in Limburg op een zestal plekken stil gestaan bij het vraagstuk van armoede. Op al deze plekken zal, naast een eigen lokaal programma, ook steeds de theatervoorstelling van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting vertoond worden. Een bijzondere theatervoorstelling die gemaakt is en gespeeld wordt door mensen die in armoede leven. Op deze pagina’s een voorbeeld uit Voerendaal van de manier waarop parochies en diaconale projecten concreet met dit probleem aan de slag zijn gegaan.

Een stad zonder God. Professor Dr. Ernst Hirsch Ballin kan het zich niet voorstellen. “Geloven hoort net zo bij het stadsleven als de markt of een druk kruispunten van wegen. Juist in de ontmoeting met medemensen kom je God tegen,” zegt hij. De voormalig Minister van Justitie en huidig hoogleraar Nederlands en Europees recht aan de Universiteit van Tilburg houdt op vrijdag 27 oktober de jaarlijkse Augustinuslezing in Abdij Rolduc.  

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm. De katholieke Kerk is zeer actief op onder andere het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Daar heeft zij onze steun hard bij nodig.

En verder de gebruikelijke rubrieken: Liturgische kalender, Kathedraalkalender, Kolom bisschop, Loewende Klokken, Kruisen en Kapellen in Limburg, Carolushuis, Grenzeloos, Geloven in de praktijk, Kerkgeschiedenis, Agenda's bisschoppen en Puzzel.
 


Naar column van de bisschop >>

Naar kalender activiteiten kerkelijk leven in Limburg >>
 


Sleutelarchief  

 

2017

 
 

 


 
 
 
  
 

 
   

 2016

       
        
  
 

2015

   
   
 
     
     

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt