De Sleutel

Het bisdomblad De Sleutel is een maandelijks magazine over geloof en leven in Limburg. Het blad wordt uitgegeven door het bisdom Roermond. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Een jaarabonnement op De Sleutel kost € 29,-. Abonneren? Geef uw naam, adres, postcode en woonplaats door via onderstaand e-mailadres: persdienst@bisdom-roermond.nl.

De Sleutel in juli/augustus: 

Jochumhof in volle bloei
Neomisten belichten weg naar priesterschap
Dr. Poelsprijs voor Consuminderhuis

Al dan niet gewild wordt op tal van plaatsen een bijdrage geleverd aan de heelheid van de schepping. Zoals dat ook aan ieder van ons gevraagd wordt (vgl. bijvoorbeeld Catechismus van de Katholieke Kerk §2415). Daar word je je van bewust als je bijvoorbeeld de botanische tuin Jochumhof in het kloosterdorp Steyl bezoekt. De hof heeft een grote diversiteit aan bomen, planten en bloemen, zoals een fotoreportage in het zomerse juli-agustusnummer van bisdomblad De Sleutel laat zien.

‘Toevalligheden’ zijn als stukjes van een puzzel. Afzonderlijk lijken ze nergens op. Maar leg alle puzzelstukken op de juiste plaats en het resultaat mag er zijn. Puzzelen is een kwestie van nadenken, verbanden zien, twijfelen, herschikken, proberen, veranderen én vasthoudend doorgaan. De puzzel met de naam ‘wat wil God met mijn leven?’ kan daarop lijken. Toevalligheden rijgen zich aan elkaar. Maar dankzij nadenken, verbanden zien, twijfelen, herschikken, proberen, veranderen én vasthoudend doorgaan wordt een lijn in het leven zichtbaar die duidelijk naar de oplossing voert en de puzzel compleet maakt. Daar moet je aan denken als je het levensverhaal hoort van Geraldo de Vasconcelos.

Wie het land kent dat na Saoedi Arabië de grootste oliereserves lijkt te hebben, die weet waar Henyer Garcia Leon is geboren. Voor wie het niet weet: in Venezuela. Preciezer gezegd In de kust- en belangrijke havenplaats Maracaibo. Hij heeft zijn weg gevonden in het leven. Mede dankzij de Neocatechumenale Weg, van welke beweging hij lid is. Een weg die hem in deze periode van zijn leven naar Maastricht bracht. Waar hij sinds zijn priesterwijding op 10 juni als kapelaan verbonden is aan de Servaasparochie. 

De Dienst Kerk en Samenleving organiseerde op 1 juni de jaarlijkse sociale studiedag, dit keer met als thema ‘De kracht van verbondenheid’. Diverse inleiders onder wie gouverneur Theo Bovens lieten hun licht over dit thema schijnen. Ook werd de Doctor Poelsprijs voor sociaal-maatschappelijke en diaconale organisaties uitgereikt. Een verslag van deze bijeenkomst.

Cyriel Tonnaer geeft zijn indrukken weer, opgedaan tijdens een Koren Instructie Avond in Melick. Een van zijn conclusies: ‘Samen zingen bevordert het gevoel voor gemeenschapszin, er wordt een gevoel van verbroedering opgeroepen’.

De seminaristen van het grootseminarie Rolduc gingen op Pinksterdinsdag ter bedevaart naar Echternach om er deel te nemen aan de Springprocessie. Een inspannende maar ook vrolijke dag.

En verder de gebruikelijke rubrieken: Liturgische kalender, Kathedraalkalender, Kolom bisschop, Loewende Klokken, Kruisen en Kapellen in Limburg, Carolushuis, Grenzeloos, Geloven in de praktijk, Kerkgeschiedenis, Agenda's bisschoppen en Puzzel.


Naar column van de bisschop >>

Naar kalender activiteiten kerkelijk leven in Limburg >> 


Sleutelarchief  

 

2017

 
 

 

 

 
  
 

 
   

 2016

       
        
  
 

2015

   
   
 
     
     

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt