De Sleutel

Het bisdomblad De Sleutel is een maandelijks magazine over geloof en leven in Limburg. Het blad wordt uitgegeven door het bisdom Roermond. Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Een jaarabonnement op De Sleutel kost € 29,-. Abonneren? Geef uw naam, adres, postcode en woonplaats door via onderstaand e-mailadres: persdienst@bisdom-roermond.nl.

De Sleutel in april: 

50 jaar Katholieke Charismatische Vernieuwing
Ryan van Eijk wordt permanent-diaken
Hanswijkprocessie in Mechelen (B)


Ine Stassen-Pouwels bewoog zich decennialang binnen de wereld van de dieren. Als dierenarts. Bijna parallel daaraan beweegt ze zich ook al vele jaren binnen de ‘wereld van de Geest’. Als lid - en de laatste jaren als bestuurslid - van de Katholieke Charismatische Vernieuwing in ons land. Die dit jaar het vijftigjarig bestaan viert. Reden voor bisdomblad De Sleutel om te informeren naar de stand van zaken rond deze vernieuwende beweging in de Kerk. Een artikel in het aprilnummer besteed er ruim aandacht aan.

 Een statement. Een duidelijke positiebepaling. Zo omschrijft Ryan van Eijk zijn keuze om permanent diaken te worden. De hoofdaalmoezenier van het landelijk justitiepastoraat ontvangt op 26 april in de abdijkerk van Rolduc de diakenwijding. “In deze tijd, waarin het geloof steeds verder teruggedrongen wordt achter de voordeur, wil ik laten zien waar ik sta.” Van Eijk (55) zegt dit aan het einde van een bijna twee uur durend gesprek bij hem thuis aan de keukentafel in Helmond.

Op 21 mei trekt in het Belgische Mechelen de jaarlijkse Hanswijkprocessie uit. De processie is een mengeling van religie, cultuur en historie. Het levert een prachtig schouwspel op waarbij de inhoud zeker niet uit het oog wordt verloren. Zoals de organisatoren het onder meer omschrijven: “Ons zoeken naar God is dus eigenlijk ons antwoord op Gods zoeken naar ons, God is altijd eerst. De diepste roeping van elke mens bestaat dus hierin dat we van bij onze geboorte 'geroepen' worden om op weg te gaan naar onze eindbestemming namelijk een eeuwig leven in volle geluk bij God”. Voor wie zin heeft in een zinvol dagje uit…

Oostrum kent al meer dan een eeuw een fraai kruiswegpark. Trans Cedron wordt het genoemd. Twee jaar geleden werd het prachtig gerestaureerd. Het leent zich in deze dagen voor Pasen goed voor een fotoreportage om de lijdensweg van Onze Lieve Heer te laten zien

En verder de gebruikelijke rubrieken: Liturgische kalender, Kathedraalkalender, Kolom bisschop, Loewende Klokken, Kruisen en Kapellen in Limburg, Carolushuis, Grenzeloos, Geloven in de praktijk, Kerkgeschiedenis, Agenda's bisschoppen en Puzzel.


Naar column van de bisschop >>

Naar kalender activiteiten kerkelijk leven in Limburg >>
 


Sleutelarchief  

 

2017

       
        
      
    

 2016

       
        
  
 

2015

   
   
 
     
     

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt