Februari 2018

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg? Aanvullingen zijn altijd welkom: persdienst@bisdom-roermond.nl


Donderdag 22 februari

Nightfever in kathedraal


In de kathedraal van Roermond vindt van 18.00 uur tot 20.00 uur de evangelisatieactie Nightfever plaats, waarbij toevallige passanten buiten worden uitgenodigd om binnen in de kerk een kaarsje te komen opsteken bij het uitgestelde Allerheiligste. In de kerk klinkt stemmige muziek en wordt gebeden en kunnen de aanwezigen de persoonlijke zegen van een priester krijgen. Meer informatie >>


Vrijdag 23 februari

Academie Rolduc over theologie van het lichaam


Tijdens een lezing georganiseerd door Academie Rolduc gaat moraaltheoloog dr. Lambert Hendriks in op de relatie tussen het huwelijk en het geloof in God. Hoe passen de menselijke ervaringen van een echtpaar binnen Gods bedoelingen? Hendriks spreekt hierover aan de hand van de geschriften van de heilige paus Johannes Paulus II over dit thema. Academie Rolduc is de naam van een reeks lezingen van het Theologisch Instituut Rolduc over een breed scala aan religieuze, politieke, maatschappelijke of filosofisch onderwerpen. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Belangstellenden kunnen per avond inschrijven; kosten: vijf euro per bijeenkomst. De lezing wordt gehouden in Abdij Rolduc in Kerkrade en begint om 19.00 uur.  Aanmelden kan via academie.rolduc@gmail.com


Vrijdag 23 tot en met zondag 25 februari 

Bezinningsweekend voor jongeren in Thorn
 
Voor jongeren die verlangen naar een beetje rust en een moment van stilte wordt in februari een bezinningsweekend gehouden. Thema is: ‘Jezus schenkt 100-voudig’. Het is bedoeld voor jongeren tussen 18 en 30 jaar en wordt gehouden in foyer de charité ‘Marthe Robin’ in Thorn. Deelname kost € 60,-. Data: vrijdag 23 februari om 19.30 uur tot zondag 25 februari om 14.00 uur.

Zondag 25 februari tot en met vrijdag 2 maart

Cursus icoonschilderen


In bezinningshuis Regina Carmeli in Sittard wordt van zondagmiddag 15 uur tot vrijdagavond 18 uur een cursus icoonschilderen gehouden. Er wordt les gegeven in het schilderen van iconen volgens de Russische traditie. Dit betekent onder meer dat de verf nat op het geprepareerde paneel wordt aangebracht. De techniek is de zogenaamde ei-tempera techniek. Gedurende de lessen wordt het een en ander verteld over de theologische achtergrond van de icoon welke op dat moment wordt geschilderd. Het accent ligt evenwel op het aanleren van de schildertechniek. Hierbij geldt heel sterk het respect voor de oosters-orthodoxe traditie.
Meer info en opgave: www.veraeikon.nl

Maandag 26 februari

Connect-avond in Baarlo


De parochie van Baarlo is begin dit jaar gestart met een Connectgroep. Deze heeft twee hoofddoelen. Meer groeien in de persoonlijke raltie van ieder der aanwezigen met God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest en meer groeien als christenen naar elkaar toe in plaats van op ieders eigen eilandje te blijven zitten. De avonden van deze groep bestaan uit gebed, lofprijzing en aanbidding, bijbel lezen, het behandelen van vragen/onderwerpen die zich voordoen, workshops en meer. Van de deelnemers wordt verwacht dat men actief en zo vaak mogelijk mee doet. De bijeenkomsten zijn eens per maand in het kerkzaaltje van de parochie, Markt 1 in Baarlo van 19.30 uur tot 21.30 uur. Een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee/koekje/nutsvoorziening wordt op prijs gesteld. Meer informatie en aanmelden: parochiebaarloconnectgroep@gmail.com

Komend jaar beginnen afdeling Jeugd en Jongeren en het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond met een regionale Tienergroep. De groep is bedoeld voor tieners vanaf de brugklas tot en met 15 jaar en komt éénmaal per maand op zaterdagmiddag en –avond bijeen in het klooster van de zusters Birgittinessen in Weert
beginnen afdeling Jeugd en Jongeren en het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond met een regionale Tienergroep. De groep is bedoeld voor tieners vanaf de brugklas tot en met 15 jaar en komt éénmaal per maand op zaterdagmiddag en –avond bijeen in het klooster van de zusters Birgittinessen in Weert

     
     
     
     
     
Susteren-Echt