Jaar Religieuze leven

Het jaar 2015 was door paus Franciscus uitgeroepen tot een Jaar van het Godgewijde of Religieuze Leven. In het bisdom Roermond is op diverse manieren aandacht aan dit themajaar besteed. 


Jaar van het Religieuze Leven afgesloten

Op dinsdag 2 februari – de Dag van het Godgewijde Leven – is in Klooster Wittem het Jaar van de religieuzen afgesloten. De middag was een initiatief van de paters Redemptoristen. Zo’n 125 zusters, paters en broeders hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. De religieuzen kwamen van meer dan twintig ordes, congregaties en communiteiten. Lees verder >>>

 

Bekijk foto-album bedevaart naar Lourdes

Begin september gingen zo´n 50 religieuzen uit heel Nederland op bedevaart naar Lourdes. De reis vond plaats in het kader  van het Jaar van het Religieuzen. Bekijk de foto's >>>

 

9 september: Petrus Claver, slaaf van de slaven

Petrus (Pedro) Claver werd in 1580 in Verdú in Catalonië geboren. In 1602 trad hij toe tot de jezuïetenorde. Hij studeerde vervolgens aan de Universiteit van Barcelona en op Palma de Mallorca, dat indertijd nog een vakantieoord was. In 1610 werd Pedro priester gewijd en vervolgens als missionaris uitgezonden naar wat destijds 'de nieuwe wereld' werd genoemd. Lees verder >>>

 

Verslag diocesane ontmoetingsdag voor religieuzen
Dom Bernardus tegen religieuzen: "Benadruk vreugde van andere manier van leven"

“In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was het goed dat religieuzen ‘gewone mensen’ werden. Maar de huidige tijd vraagt van ons opnieuw om het anders-zijn van ons leven in bescheidenheid en eenvoud aan te bieden.”  Dat zei abt Bernardus Peeters van de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven tegen de Limburgse zusters, broeders en paters tijdens de Diocesane Religieuzendag, die op 18 augustus in Abdij Rolduc in Kerkrade werd gehouden. Lees verder >>>

 

Bijbelvoorleesmarathon 


Op maandag 3 augustus ging in de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht de Bijbelvoorleesmarathon van start. Tot en met 15 augustus lezen zo'n zeventig religieuzen, in het kader van het Jaar van het God Gewijde Leven, de Bijbel voor aan de toevallige bezoeker van de basiliek en andere belangstellenden.
Lees verder >>Ontmoetingsdag voor religieuzen

Op dinsdag 18 augustus is een ontmoetingsdag voor religieuzen gepland. Tot nu toe hebben zich hier ruim honderd religieuzen uit heel Lmburg voor aangemeld. De dag vindt plaats van 10.00 uur tot circa 17.00 uur in Abdij Rolduc in Kerkrade. Naast ontmoeting is er die dag een eucharistieviering door bisschop Frans Wiertz in de abijdkerk en een lezing door de uit Limburg afkomstige abt Bernardus Peters van de cisterciënzerabdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. Ook zullen enkele nieuwe religieuze gemeenschappen zich die dag presenteren en geeft rector Jan Vries van Grootseminarie Rolduc een toelichting op de actuele ontwikkelingen rond de priesteropleidingen in het bisdom Roermond. De dag is uitsluitend bedoeld voor religeuzen, dus niet voor andere belangstellenden. Voor info en opgave: persdienst@bisdom-roermond.nl23 juli: Heilige Birgitta, echtgenote, moeder, religieuze én geweten van Europa 

Birgitta Birgersdotter heet ze officieel. Ze werd in 1303 geboren in een adellijke familie in Uppland in Zweden. Ze is vooral bekend geworden als stichteres van een kloosterorde, maar aanvankelijk leed ze een gelukkig huwelijksleven, waaruit maar liefst acht kinderen werden geboren. Een van haar dochters (Catharina van Zweden) werd net als moederlief heilig verklaard. Lees verder >>>

 

Twaalf Limburgse kloosters nemen deel aan Open Kloosterdag

Twaalf Limburgse kloosters nemen deel aan de Open Kloosterdag die op zondag 14 juni landelijk wordt gehouden. De dag vindt plaats in het kader van het 'Jaar van het Godgewijde Leven'. Verspreid over het hele land openen die dag bijna vijftig kloosters hun deuren. voor ontmoeting en wederzijdse inspiratie. Lees verder >>>

 

6 juni: Heilige Norbertus, een witheer uit Gennep

Een 900-jarig priesterfeest. Dat valt niet zo vaak te vieren. Of beter gezegd te herdenken, want de priester in de kwestie maakt het feest zelf natuurlijk alleen van uit de hemel mee. Daar verblijft de heilige Norbertus van Gennep zeker al sinds 1134, het jaar waarin hij als aartsbisschop van het Duitse Magdeburg overleed. Lees verder >>>

 

In augustus voorleesmarathon Bijbel door religieuzen


In de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht wordt deze zomer een Bijbelmarathon gehouden. Religieuzen van diverse ordes en congregaties lezen tussen 3 en 15 augustus de volledige bijbel voor. Belangstellenden zijn van harte welkom om te komen luisteren. De Bijbelmarathon is een activiteit van Limburgse religieuzen in het kader van het 'Jaar van het Godgewijde Leven'. In de eerste twee weken van augustus zullen zo’n vijftig religieuzen in de doopkapel van de 'Slevrouwebasiliek' beurtelings stukken uit de bijbel voorlezen. Het voorlezen gebeurt op weekdagen tussen 10 en 17 uur. Het is de bedoeling dat op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus) de Bijbel helemaal voorgelezen is. Die dag wordt de marathon officieel afgesloten.

 

26 mei: Heilige 'nar' Philippus inspireerde heel wat religieuzen

Oratorianen worden ze genoemd, de navolgers van de heilige Philippus of Filippus Neri. Letterlijk betekent dat: de bidders. Want dat was wat Philippus na aan het hart lag: het gebedsleven van priesters. Vandaar dat hij de congregatie, die hij in 1552 in Rome oprichtte, ook zo noemde: Oratorianen. Lees verder >>>

 

28 april: H. Montfort, congregatiestichter en apostel van Maria

Het jaar 2015 is door paus Franciscus uitgeroepen tot 'Jaar van het Godgewijde leven'. In een serie artikelen belichten we dit jaar maandelijks een bijzondere religieus, die ook een link met Limburg heeft. In deze tweede aflevering: de heilige Louis Marie Grignion de Montfort. Hij is beter bekend als de heilige Montfort, stichter van de paters Montfortanen, de zusters Dochters der Wijsheid en de broeders van Sint Gabriël. Lees verder >>>

 

Bisschop bezoekt kloosters tijdens 'Jaar van de Religieuzen'

Bisschop Wiertz is bezig aan en rondgang langs tal van kloosters in Limburg. De bisschop bezoekt de zusters, broeders en paters in het kader van het ‘Jaar van het Religieuze Leven’, dat voor dit jaar door paus Franciscus is uitgeroepen. Zo was de bisschop afgelopen weken op uitnodiging al te gast bij de zusters van Sint Jozef in Valkenburg, de zusters van de Assumptie in Hulsberg, de roze zusters in Steyl, de kleine zusters van de Heilige Joseph in Heerlen, de zusters van het Kostbaar Bloed op de Windraak en bij de Benedictinessen in Tegelen. Lees verder >>>

 

Bijzondere religieuzen (1)

De 'grote Theresia wordt 500 jaar'

In het kader van het 'Jaar van het Godgewijde leven' besteden we in een serie artikelen aandacht aan bijzondere religieuzen, die ook een link met Limburg hebben. In deze eerste aflevering: Theresia van Ávila (1515 - 1582), een van de beroemdste Karmelietessen uit de geschiedenis. Op 28 maart van dit jaar is het 500 jaar geleden dat ze werd geboren. 

Lees verder >>>

 

Speciale bedevaart naar Lourdes voor religieuzen

In september vindt er een speciale bedevaart naar Lourdes voor religieuzen plaats. De reis wordt begeleid door Mgr. Jan van Burgsteden sss, bisschopreferent voor religieuzen van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Voor de bedevaart van 6 tot en met 11 september worden zusters, broeders en paters uit heel Nederland uitgenodigd. Lees verder >>> 

 

Reportage over bezoek kluizenaar broeder Hugo aan graf van Sint Gerlach in Houthem

 

Uitgezonden bij L1TV op 2 februari 2015

 

Bisdom verspreidt brochure over religieuze gemeenschappen in Limburg

 

In het kader van het Jaar van het Religieuze leven heeft het bisdom Roermond een brochure uitgegeven die begin februari verspreid wordt. De brochure wil jongeren aansporen om eens na te denken over een leven in een kloostergemeenschap. In de brochure 'Religieuze gemeenschappen in Limburg' presenteren verschillende congregaties en bewegingen zich.
Download hier de brochure >> 


RKK-geloofsgesprek met de Dominicanessen van Nashville in Sittard

Bekijk uitzending van RKK op NPO2 op zondag 25 januari 2015

 

Kluizenaar broeder Hugo bezoekt graf van kluizenaar Sint Gerlach

 
Op maandag 2 februari - de internationale dag van de religieuzen - bezoekt broeder Hugo uit Warfhuizen het graf van de kluizenaar Sint Gerlachus in Houthem, bij gelegenheid van diens 850e sterfdag. Broeder Hugo is momenteel de enige kluizenaar die Nederland kent. In het kader van het internationaal Jaar van de Religieuzen heeft de jubilerende parochie van Houthem broeder Hugo uitgenodigd. Op 2 februari zal hij tijdens de eucharistieviering een getuigenis afleggen over zijn leven als kluizenaar. Ook diverse andere religieuzen uit de regio zullen hierbij aanwezig zijn. Lees verder >>>
 
 

Openingsviering Jaar van het Religieuze Leven in Roermond

"Ik ben dankbaar dat er ook hier steeds opnieuw mensen zijn, die besluiten om hun leven helemaal aan God te wijden. Onze samenleving begrijpt dat niet altijd. Daarom heb ik diep respect voor wie die keuze maakt. Zeker voor jonge mensen die in onze dagen – tegen de stroom in – kiezen voor een leven dat volledig aan God gewijd is." Dat zei bisschop Frans Wiertz zaterdag (29 november 2014) in de kathedraal van Roermond tot de aanwezige Limburgse religieuzen. Zij waren er bij gelegenheid van de opening van het Jaar van het Godgewijde Leven. Lees verder >>

 

Bisschop Wiertz benadrukt grote belang religieuzen in Adventsboodschap

"De Kerk verliest haar veelkleurigheid en haar actualiteit als het kloosterleven zou verdwijnen." Dat zegt bisschop Frans Wiertz van Roermond in zijn adventsboodschap, die komend weekeinde in alle Limburgse parochies wordt voorgelezen of gepubliceerd. Volgens de bisschop is het religieuze leven nog steeds van grote betekenis voor de Kerk en is de inbreng van zusters, broeders en paters in het bisdom belangrijk. Lees verder >>

 

Paus Franciscus over het religieuze of Godgewijde leven

Boodschap paus Franciscus bij opening Jaar van het Religieuze Leven (30 november 2014)

Apostolische brief paus Franciscus aan alle religieuzen (21 november 2014)

"Verheugt u" - boodschap van paus Franciscus (2 februari 2014)

 

Meer informatie over het Jaar van het Religieuze Leven

Themapagina Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)

Dossier teksten Jaar van het Godgewijde Leven (RK Documenten)


Naar activiteiten kerkelijk leven in Limburg

(waaronder activiteten in kader van het Jaar van de Religieuzen) 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt