Juni 2017

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg? Aanvullingen zijn altijd welkom: persdienst@bisdom-roermond.nl 


Hele maand

Expositie 33 highlights uit leven van Jezus in Houthem


In het Sint-Gerlachusheiligdom in Houthem is de expositie 'Woorden en daden van Jezus, 33 highlights' te zien, een tentoonstelling van 33 grote olieverfschilderingen van de Pools-Duitse kunstenaar Josef Jan Michnia, waarin hij 33 belangrijke momenten uit het leven van Jezus in beeld brengt. Elk kunstwerk is voorzien van een korte beschrijving, waarin een toelichting op de betreffende bijbelpassage wordt gegeven. Daarnaast wordt een aantal vragen gesteld aan de hand waarvan over de betekenis van de bijbeltekst en het schilderij kan worden nagedacht. Alle leerlingen van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs in het bisdom Roermond worden uitgenodigd om de expositie te bezoeken. Er is een kort lesprogramma beschikbaar via de website van de parochie, www.st-gerlach.info. Voor belangstellenden is een catalogus met foto’s van de werken en een beschrijving beschikbaar voor € 3,-. Naast deze expositie worden in de schatkamer tevens diverse religieuze voorwerpen tentoongesteld. De exposities is tot half november te zien zijn. De schatkamer is dagelijks geopend van 10.00  uur tot 16.30 uur (’s zondags vanaf 10.30 uur) en gratis toegankelijk.

Zondag 25 juni

Herdenking 75e sterfjaar H. Edith Stein


Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de heilige Edith Stein vanuit het carmelitessenklooster in Echt gedeporteerd werd en omkwam in het concentratiekamp. Daarom wordt om 10.30 uur een H. Mis gevierd in de Sint-Landricuskerk te Echt, in aanwezigheid van bisschop Frans Wiertz.

Sinfonica Cathedrale

Om 17.00 uur verzorgen de Philharmonie Zuid Nederland, fanfare Sint Caecilia uit Herten en gemengd koor Voces Vocales uit Geleen een bijzonder concert in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Meer info: www.sinfonicacathedrale.nl.

Jaarfeest Mariabasiliek Sittard

Precies 150 jaar geleden voltrok zich in het Ursulinenklooster in Sittard een wonderbaarlijke genezing, die aan de oorsprong lag van de bedevaarten naar wat tegenwoordig de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Sittard is. Vanwege dit jubileum viert hulpbisschop Everard de Jong vandaag een pontificale H. Mis in deze kerk die om10.00 uur begint.


Vrijdag 30 juni

Vormselviering in Limbricht


Tijdens een eucharistieviering in de H. Salviuskerk in Limbricht dient hulpbisschop Everard de Jong het sacrament van het H. Vormsel toe aan een aantal kinderen uit deze parochie. Aanvang: 19.00 uur.    


 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt