Mei 2017

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg? Aanvullingen zijn altijd welkom: persdienst@bisdom-roermond.nl 


Hele maand

Expositie 33 highlights uit leven van Jezus in Houthem


In het Sint-Gerlachusheiligdom in Houthem is onder de titel 'Woorden en daden van Jezus, 33 highlights' een expositie te zien van 33 grote olieverfschilderingen van de Pools-Duitse kunstenaar Josef Jan Michnia met 33 belangrijke momenten uit het leven van Jezus in beeld. Het is voor het eerst dat deze werken gezamenlijk tentoongesteld worden. De kleurrijke schilderijen geven de toeschouwer stof tot nadenken. Elk kunstwerk is voorzien van een korte beschrijving, waarin een toelichting op de betreffende bijbelpassage wordt gegeven. Daarnaast wordt een aantal vragen gesteld aan de hand waarvan over de betekenis van de bijbeltekst en het schilderij kan worden nagedacht. Alle leerlingen van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs in het bisdom Roermond worden uitgenodigd om de expositie te bezoeken. Er is een kort lesprogramma beschikbaar via de website van de parochie, www.st-gerlach.info. Voor belangstellenden is een fraaie catalogus met foto’s van alle werken en een beschrijving beschikbaar voor € 3,-. Naast deze expositie worden in de schatkamer tevens diverse religieuze voorwerpen tentoongesteld. De exposities is tot half november te zien zijn. De schatkamer is dagelijks geopend van 10.00  uur tot 16.30 uur (’s zondags vanaf 10.30 uur) en gratis toegankelijk 


Donderdag 25 mei 

Bisschoppelijke vieringen op Hemelvaartsdag

Bij gelegenheid van het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer viert bisschop Frans Wiertz om 11.30 uur de pontificale H. Mis in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond. Muzikale medewerking verleent het vocaal ensemble Silhouet. Hulpbisschop Everard de Jong viert de H. Mis om 9.30 uur in de H. Martinuskerk te Holtum.

Light-time in de kathedraal

Van 14.00 uur tot 16.30 uur vindt in en om de kathedraal in Roermond de evangelisatie-actie Light-time plaats. Daarbij worden mensen op straat uitgenodigd om in de kerk een kaarsje op te steken. In de kerk is er gebed, zang en muziek bij het uitgestelde Allerheiligste en kunnen bezoekers de persoonlijke zegen van een priester ontvangen. 

Vesperviering met Schola Cantorum Ward-Instituut

De Schola Cantorum van het Ward-Instituut zingt in de abdijkerk van Rolduc (Kerkrade) de vespers van het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer. Binnen liturgische vieringen en met het uitvoeren van concerten wil de Ward-Schola, onder leiding van Cyriel Tonnaer, de belangstelling voor het gregoriaans stimuleren en een bijdrage leveren aan het behoud van het gregoriaans in de eredienst . Gregoriaanse gezangen geven aan de psalmen, die in het gregoriaans een belangrijke plaats innemen, een extra dimensie. De Schola is een graag geziene gast op festivals voor religieuze muziek in binnen- en buitenland. De vesperviering op Rolduc begint om 17 uur. Meer info: www.scholawardinstituut.nl


Vrijdag 26 mei

Kantoren bisdom dicht


De bisdomkantoren zijn vandaag gesloten.


Zaterdag 27 mei

Ontmoetingsdag diocesane pastorale opleidingen


In Grootseminarie Rolduc in Kerkrade komen alle docenten en studenten van de diverse diocesane pastorale opleidingen bijeen voor een ontmoetingsdag. Onder meer vieren zij samen met bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong de H. Mis die om 10.30 uur in de abdijkerk plaatsvindt.  


Zaterdag 27 en zondag 28 mei

Workshop gospelmuziek in Kerkrade

Het internationaal koorfestival CantaRode biedt dit weekeinde een tweedaagse workshop aan over Gospelmuziek. De workshop wordt gegeven door de bekende Amerikaanse gospelzanger en predikant Raymon Wise. Meer informatie >>


Zondag 28 mei

Schravenwandeling in Lottum


Een wandeltocht van 10 kilometer in de voetsporen van mgr. Schraven voor wie een zaligverklaringsproces gestart is. Start om 11.00 uur bij de Rozenhof in het centrum van Lottum, lunch op Kaldenbroe (het geboortehuis van mgr. Schraven) en terugtocht om 13.00 uur met aansluitend gelegenheid tot rondleiding met gids. Deelname staat open voor iedereen, opgave vooraf niet nodig. Meer weten: www.mgrschraven.nl.  

H.Mis bij Lourdesgrot Missiehuis Cadier en Keer

Bij het missiehuis van de paters SMA in Cadier en Keer wordt voor de tiende keer een eucharistieviering in de open lucht gehouden bij de Lourdesgrot. Hoofdcelebrant is pater K.Janssen, SMA. De mis begint om 10.30 uur. De kopie van de Lourdesgrot ligt in het park van het missiehuis. Aan de viering wordt muzikale medewerking verleend door Duo Delicanto, Tessa Kokkelkoren, Jo Heusschen en koperkwintet (G)old Brass van fanfare St. Blasius. De organisatie is een samenwerking tussen de paters van Cadier en Keer en het Huis voor de Pelgrim, bekend van de reizen naar Lourdes. Tal van vrijwilligers van deze laatste organisatie zullen behulpzaam zijn bij het assisteren van bezoekers van en naar de Grot. Bij slecht weer is de viering in de kapel van het Missiehuis. Na afloop biedt het Missiehuis alle bezoekers een kop koffie met vlaai aan. Ook dit zal bij mooi weer buiten plaatsvinden. Meer info: https://www.sma-nederland.nl/lourdesgebedsweek-2017.

Memorial Day in Margraten

Op de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten viert hulpbisschop Everard de Jong om 10.00 uur de H. Mis bij gelegenheid van Memorial Day. 's Middags legt hij namens de Kerk een krans tijdens de officiële ceremonie aldaar, die om 15.00 uur begint.

Bisschop bij heringebruikname kerk Schaesberg

Bisschop Frans Wiertz is om 10.00 uur aanwezig bij de eucharistieviering in de HH. Petrus- en Pauluskerk in Schaesberg, bij gelegenheid van de heringebruikname van deze eeuwenoude kerk na een ingrijpende restauratie.
 


Zondag 31 mei

Lezingenavond over honderd jaar Fatima


De 'Limburgse' zuster Anima Christi, missionaris in Rusland, is één van de sprekers tijdens een speciale lezingenavond bij gelegenheid van honderd jaar Mariaverschijningen in Fatima en de daarmee gepaard gaande toewijding van de Nederlandse bisdommen aan het Onbevlekte Hart van Maria (op 13 mei jongstleden door de Nederlandse bisschoppen uitgesproken in Maastricht). De avond wordt gehouden in het Sint-Janscentrum in Den Bosch. Andere sprekers zijn hulpbisschop Hendriks van Haarlem-Amsterdam en pater Gonzalo Ruiz Freites. Allen spreken zij vanuit hun eigen invalshoek over de betekenis van deze toewijding voor Kerk en samenleving in de 21e eeuw. Om 17.45 uur is er een ontvangst met broodjes en om 18.30 uur beginen de lezingen. De avond is om 21.00 uur afgelopen. Aanmelden is tot 29 mei mogelijk via missionprojects@servidoras.org.   
.


     
     
     
     
     
Susteren-Echt