Lijst 24 bisschoppen

Van Lindanus tot en met Smeets

Een overzichtslijst van de 24 bisschoppen op de zetel van het bisdom Roermond

Verklaring der tekens:

00) = chronologische plaats in de lijst van Roermondse bisschoppen
0-0 = periode dat betreffende officieel bisschop van Roermond was 
A.A = officiele kerkelijke naam van de betreffende bisschop 
* = geboortedatum en -plaats van de betreffende persoon
$ = plaats waar diens bisschopswijding plaatsvond
+ = jaar en de plaats van diens overlijden

# = plaats waar betreffende bisschop begraven werd
< = functie van betreffende voor hij bisschop van Roermond werd
> = functie van betreffende na zijn Roermondse bisschopsperiode

Tekst = wapendevies van betreffende bisschop en vertaling
n.v.t. = onderdeel is niet van toepassing

(n.b.: na de bisschoppenlijst volgt de lijst van hulpbisschoppen)


 

EERSTE BISDOM ROERMOND (1559-1801)

01)  1562 - 1588  Wilhelmus Lindanus 

*1525 Dordrecht $ 1563 Brussel
+1588 Gent # 1588 Gent

 

< vicaris-generaal bisdom Utrecht
> bisschop van Gent

 

Quae sursum sunt quaerite
Zoekt wat boven is

02)  1596 - 1609  Henricus Cuyckius

*1546 Culemborg   $ 1596 Leuven
+1609 Roermond # 1609 Roermond

 

< deken en rector-magnificus universiteit Leuven
> n.v.t.

 

Da gloriam Deo
Geef eer aan God


 03)  1611 - 1639  Jacobus a Castro 

*1560 Amsterdam  $ 1611 Leuven  
+1639 Roermond # 1639 Roermond

 

< deken en president theologisch college Leuven
> n.v.t.

 

Esto vigilans
Wees waakzaam

 04)  1651 - 1657  Andreas Creusen

*1591 Maastricht  $ 1651 Brugge
+1666 Brussel # 1666 Mechelen 

 

< grootaalmoezenier keizerlijk leger Duitsland
> aartsbisschop van Mechelen

 

Victrix fortunae sapientia
Wijsheid overwint het lot

05)  1659 - 1666  Eugenius Graaf d'Allamont

*1609 Brussel        $ 1659 Mechelen   
+1673 Madrid # 1673 Madrid 

 

< nog nader in te vullen
> bisschop van Gent

 

Patiens esto
Wees geduldig

06)  1672 - 1673  Lancelot de Gottignies

*1618 Brussel       $ 1672 Brussel    
+1673 Brussel # 1673 Brussel 

 

< vicaris-generaal koninklijk leger in de Nederlanden
> n.v.t. (overigens nooit in Roermond geweest!)

 

Sicut malleus conterens petram
Als een hamer die een rots verbrijzelt

07)  1677 - 1700  Reginaldus Cools o.p.

*1618 Antwerpen     $ 1677 Brussel       
+1706 Antwerpen # 1706 Antwerpen 

 

< docent en novicenmeester dominicanen Brussel
> bisschop van Antwerpen

 

Non nobis
Niet aan ons

08)  1701 - 1722  Angelus Graaf d'Ongnies et d'Estrees o.cap.

*1650 Antwerpen    

$ 1702 Brussel       

+1722 Brussel # 1722 Roermond 

 

< veldprediker koninklijk leger
> n.v.t.

 

Nescia sordis
Onbekend met gemene dingen

09) 1722 - 1741  Franciscus Sanguessa o.f.m.

*1663 Mechelen       $ 1721 Roermond     
+1741 Roermond # 1741 Roermond 

 

< bisschop-coadjutor van bisschop d'Ongnies
> n.v.t.

 

Ascende fortiter descende suaviter
Klim dapper omhoog, daal zachtjes af

10)  1743 - 1746  Josephus Werbrouck

*1692 Ieper       $ 1743 Ieper        
+1747 Antwerpen # 1747 Antwerpen 

 

< kanunnik kathedraal-kapittel Ieper
> bisschop van Antwerpen

 

Fortiter et suaviter
Dapper en zachtjes

11)  1746 - 1769  Johannes de Robiano

*1698 Brussel       $ 1746 Keulen       
+1769 Roermond # 1769 Roermond 

 

< pastoor te Leefdael en kanunnik kathedraal-kapittel Mechelen
> n.v.t..

 

Sicut lilium
Zoals een lelie

12) 1770 - 1775  Henricus Kerens s.j.

*1725 Maastricht       $ 1770 Wenen           
+1792 Wenen # 1792 Sankt Polten 

 

< rector Collegium Theresianum te Wenen
> bisschop van Neustadt en later Sankt Polten

 

Pande et mande
Open en eet

13) 1775 - 1793 Philippus Rijksgraaf van en tot Hoensbroeck

*1724 Roermond       $ 1775 Speyer           
+1793 Roermond # 1793 Venlo 

 

< kanunnik kathedraal-kapittel Speyer
> n.v.t.

 

Deduc me Domine in via tua
Leid mij Heer op Uw weg

14)  1794 - 1801  Joannes Baron van Velde de Melroy en Sart-Bomal 

*1743 Brussel       $ 1794 Dusseldorf  
+1824 Brussel # 1824 Grave 

 

< proost kathedraal kapittel Mechelen en lid van de Hoge Raad
> apostolisch-vicaris van Grave

 

Excultus virescit
Gecultiveerd wordt hij groen


TWEEDE BISDOM ROERMOND (1853-heden)

15)  1853 - 1886  Joannes Paredis

 

*1795 Bree            $ 1841 Roermond    
+1886 Roermond # 1886 Roermond

 

< apostolisch-vicaris van Limburg
> n.v.t.

 

In cruce salus
In het kruis is het heil

16)  1886 - 1900  Franciscus Boermans

*1815 Venlo             $ 1885 Roermond       
+1900 Roermond # 1900 Roermond

 

< bisschop-coadjutor van bisschop Paredis
> n.v.t.

 

In fide fides
Trouw in het geloof

17)  1900 - 1913  Josephus Drehmanns

*1843 Roermond     $ 1899 Roermond     
+1913 Roermond # 1913 Roermond

 

< bisschop-coadjutor van bisschop Boermans
> n.v.t.

 

Cum Christo laboro
Ik arbeid met Christus

18)  1914 - 1932  Laurentius Schrijnen

*1861 Venlo            $ 1914 Roermond      
+1932 Roermond # 1932 Roermond

 

< directeur klein-seminarie Rolduc te Kerkrade
> n.v.t.

 

Mane nobiscum Domine
Blijf bij ons Heer

19)  1932 - 1958  Gulielmus Lemmens

*1884 Schimmert     $ 1932 Roermond     
+1960 Roermond # 1960 Roermond

 

< bisschop-coadjutor van bisschop Schrijnen
> emeritus-bisschop van Roermond

 

Stella duce
Onder leiding van de Sterre

20)  1958 - 1958  Antonius Hanssen

*1906 Oostrum       $ 1947 Roermond    
+1958 Nijmegen # 1958 Roermond

 

< bisschop-coadjutor van bisschop Lemmens
> n.v.t.

 

Vince in bono malum
Overwin het kwade door het goede

21)  1959 - 1970  Petrus Moors

*1906 Tungelroy   $ 1959 Roermond  
+1980 Oirlo # 1980 Tungelroy

 

< president klein-seminarie Rolduc te Kerkrade

> apostolisch-administrator bisdom Roermond
> later pastoor te Geysteren

 

Caritas ex Deo
De liefde is uit God

22)  1972 - 1993  Joannes Gijsen

*1932 Oeffelt         $ 1972 Rome        
+2013 Sittard # 2013 Sittard

 

< rector zusterklooster te Nunhem

> rector zusterklooster te Walpersdorf (A), later bisschop van Reykjavik (IJsland)

 

Parate viam Domini
Bereidt de weg des Heren

23) 1993 - 2017  Frans Wiertz

*1942 Kerkrade     $ 1993 Roermond 
n.v.t. n.v.t.

 

< pastoor-deken van Heerlen

> emeritus-bisschop van Roermond.

  

n.v.t.
Geef Heer liefde en geloof aan Uw Kerk

 24) 2018 bisschop-elect Harrie Smeets

*1960 Heerlen      $ 8 dec. 2018 D.V.
n.v.t. n.v.t.

 

< pastoor-deken van Venray

> n.v.t.

 

n.v.t.
In Gods naam mensen liefhebben

 


 Lijst van de 9 hulpbisschoppen van Roermond 

Verklaring der tekens:

A) = chronologische plaats in de lijst van hulpbisschoppen
0-0 = periode dat betreffende hulpbisschop van Roermond was
A.A = officiele kerkelijke naam van de betreffende bisschop 
* = geboortedatum en -plaats van de betreffende persoon
$ = plaats waar diens bisschopswijding plaatsvond
+ = jaar en de plaats van diens overlijden
# = plaats waar betreffende bisschop begraven werd
< = functie van betreffende voor hij hulpbisschop werd
cursief = onder welke bisschop betreffende hulpbisschop was
> = functie van betreffende na zijn vertrek als hulpbisschop
n.v.t. = onderdeel is niet van toepassing

A) 1721 - 1722  Franciscus Sanguessa o.f.m.

 
*1662 Mechelen        $ 1721 Roermond     
+1741 Roermond # 1741 Roermond 

 

< provinciaal minderbroeders in de Nederlanden
bisschop-coadjutor van bisschop d'Ongnies
> bisschop van Roermond


B) 1885 - 1886  Franciscus Boermans 

*1815 Venlo             $ 1885 Roermond    
+1900 Roermond # 1900 Roermond

 

< ..
bisschop-coadjutor van bisschop Paredis
> bisschop van Roermond

C) 1899 - 1900 Josephus Drehmanns 

*1843 Roermond     $ 1899 Roermond    
+1913 Roermond # 1913 Roermond

 

< docent grootseminarie Roermond
bisschop-coadjutor van bisschop Boermans
> bisschop van Roermond


D) 1932 - 1932 Gulielmus Lemmens

*1884 Schimmert     $ 1932 Roermond    
+1960 Roermond # 1960 Roermond

 

< docent grootseminarie Roermond
bisschop-coadjutor van bisschop Schrijnen
> bisschop van Roermond


E) 1947 - 1958 Antonius Hanssen

*1906 Oostrum         $ 1947 Roermond    
+1958 Nijmegen # 1958 Roermond

 

< docent grootseminarie Roermond
bisschop-coadjutor van bisschop Lemmens
> bisschop van Roermond


F) 1965 - 1972 Edmond Beel

*1910 Roermond     $ 1965 Roermond    
+1996 Maastricht # 1996 Maastricht

 

< pastoor-deken van Brunssum
hulpbisschop ten tijde van bisschop Moors
> pastoor te Bemelen


G) 1982 - 1999 Alphonsus Castermans  

*1924 Maastricht     $ 1982 Roermond    
+ 2008 Born # 2008 Roermond

 

< vicaris-generaal bisdom Roermond
hulpbisschop onder bisschoppen Gijsen en (deels) Wiertz
> pastoraal zielzorger bejaardenhuis Born


H) 1983 - 1984  Johannes ter Schure

*1922 Steenwijkerwold $ 1983 Roermond       
+2003 Nijmegen # 2003 Den Bosch

 

< vicaris-generaal bisdom Roermond
hulpbisschop ten tijde van bisschop Gijsen
> bisschop van 's-Hertogenbosch


I)  1999 - n.v.t.  Everard de Jong

*1958 Eindhoven  $ 1999 Roermond
n.v.t. n.v.t.


 

< jongeren- en studentenaalmoezenier Maastricht
hulpbisschop ten tijde van bisschop Wiertz
> n.v.t.

 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt