Liturgie van de dag

WOENSDAG 17 JANUARI 2018 IN DE TWEEDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.ANTONIUS, ABT  wit

eerste lezing : 1 Sam.17,32‑33.37.40‑51 

tussenzang    : ps.144,1.2.9‑10 

evangelie     : Mc.3,1‑6

 

DONDERDAG 18 JANUARI IN DE TWEEDE WEEK DOOR HET JAAR groen

Begin van de jaarlijkse internationale gebedsweek voor de eenheid der christenen van 18 tot en met 25 januari.

eerste lezing : 1Sam.18,6‑9;19,1‑7

tussenzang    : ps.56,2‑3.9‑13 

evangelie     : Mc.3,7‑12

 

VRIJDAG 19 JANUARI 2018 IN DE TWEEDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 1 Sam.24,3-21

tussenzang    : ps.57,2-4.6.11

evangelie     : Mc.3,13-19

 

ZATERDAG 20 JANUARI 2018 IN DE TWEEDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE HEILIGE FABIANUS, PAUS EN MARTELAAR  rood

eerste lezing : 2 Sam.1,1‑4.11‑12.19.23‑27

tussenzang    : ps.80,2‑3.5‑7 

evangelie     : Mc.3,20‑21

 

ZONDAG 21 JANUARI 2018. DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Jona 3,1‑5.10 

tussenzang    : ps.25,4‑9 

tweede lezing : 1 Kor.7,29‑31 

evangelie     : Mc.1,14‑20 

 

MAANDAG 22 JANUARI 2018 IN DE DERDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.VINCENTIUS, DIAKEN EN MARTELAAR   rood

eerste lezing : 2 Sam.5,1‑7.10 

tussenzang    : ps.89,20‑22.25‑26 

evangelie     : Mc.3,22‑30

 

DINSDAG 23 JANUARI 2018 IN DE DERDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 2 Sam. 6,12b‑15.17‑19 

tussenzang    : ps.24,7‑10 

evangelie     : Mc.3,31‑35

 

WOENSDAG 24 JANUARI 2018 IN DE DERDE WEEK DOOR HET JAAR.GEDACHTENIS VAN DE H.FRANCISCUS VAN SALES, BISSCHOP EN KERKLERAAR   wit

eerste lezing : 2 Sam. 7,4‑17 

tussenzang    : ps.89,4‑5.27‑30 

evangelie     : Mc.4,1‑20

 

DONDERDAG 25 JANUARI 2018 IN DE DERDE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE BEKERING VAN DE H.APOSTEL PAULUS   wit

eerste lezing : Hand.22,3‑16 

           of : Hand.9,1‑22 

tussenzang    : ps.117 

evangelie     : Mc.16,15‑18 

 

VRIJDAG 26 JANUARI 2018 IN DE DERDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE HH.TIMOTEUS EN TITUS, BISSCHOPPEN   wit

eerste lezing : 2 Tim.1,1‑8

            of: Tit.1,1‑5

tussenzang: ps.96,1.2a,2b-3,7-8a,10

evangelie: Luc.10,1-9

 

ZATERDAG 27 JANUARI 2018 IN DE DERDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACH­TENIS VAN DE H.ANGELA MERICI, MAAGD   wit

eerste lezing : 2 Sam.12,1‑7a.10‑17 

tussenzang : ps.51,12‑17 

evangelie  : Mc.4,35‑41 

 

ZONDAG 28 JANUARI 2018.VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Deut.18,15‑20 

tussenzang    : ps.95,1‑2.6‑9 

tweede lezing : 1 Kor.7,32‑35

evangelie     : Mc.1,21‑28 

 

MAANDAG 29 JANUARI 2018 IN DE VIERDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 2 Sam. 15,13‑14.30;16,5‑13a

tussenzang    : ps.3,2‑7 

evangelie     : Mc.5,1‑20

 

DINSDAG 30 JANUARI 2018 IN DE VIERDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 2 Sam.18,9‑10.14b.24‑25a.30‑19,3 

tussenzang    : ps.86,1‑6 

evangelie     : Mc.5,21‑43

 

WOENSDAG 31 JANUARI 2018 IN DE VIERDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.JOHANNES(DON)BOSCO, PRIESTER  wit

eerste lezing : 2 Sam.24,2.9‑17 

tussenzang    : ps.32,1‑2.5‑7 

evangelie     : Mc.6,1‑6

 

DONDERDAG 1 FEBRUARI 2018 IN DE VIERDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 1 Kon.2,1‑4.10‑12 

tussenzang    : 1 Kron. 29,10.11.12 

evangelie     : Mc.6,7‑13

 

VRIJDAG 2 FEBRUARI 2018 IN DE VIERDE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL. MARIA LICHTMIS   wit

eerste lezing : Mal. 3,1‑4

tussenzang    : ps.24,7‑10

tweede lezing : Hebr. 2,14‑18

evangelie     : Lc.2,22‑40 of:22‑32

  

ZATERDAG 3 FEBRUARI 2018 IN DE VIERDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.BLASIUS, BISSCHOP EN MARTELAAR   rood

eerste lezing : 1 Kon. 3,4‑13 

tussenzang    : ps.119,9‑14 

evangelie     : Mc.6,30‑34

 

ZONDAG 4 FEBRUARI 2018. VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Job 7,1‑4.6‑7 

tussenzang    : ps.147,1‑6

tweede lezing : 1Kor.9,16‑19.22‑23

evangelie     : Mc.1,29‑39
 

MAANDAG 5 FEBRUARI 2018 IN DE VIJFDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.AGATHA, MAAGD EN MARTELARES  rood

eerste lezing : 1 Kon.8,1‑7.9‑13 

tussenzang    : ps.132,6‑10 

evangelie     : Mc.6,53‑56 

 

DINSDAG 6 FEBRUARI 2018 IN DE VIJFDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.PAULUS MIKI EN GEZELLEN, MARTELAREN  rood

eerste lezing : 1Kon.8,22‑23.27‑30

tussenzang    : ps.84,3‑5.10‑11 

evangelie     : Mc.7,1‑13

 

(N.B. Verjaardag bisschopswijding mgr.dr.E.de Jong 1999)

 


 

 

WOENSDAG 7 FEBRUARI 2018 IN DE VIJFDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 1 Kon.10,1‑10 

tussenzang    : ps.37,5‑6.30‑31.39‑40 

evangelie     : Mc.7,14‑23

 

DONDERDAG 8 FEBRUARI 2018 IN DE VIJFDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.HIERONYMUS EMILIANI  wit

eerste lezing : 1 Kon. 11,4‑13 

tussenzang    : ps.106,3‑4.35.36.37.40 

evangelie     : Mc. 7,24‑30

 

VRIJDAG 9 FEBRUARI 2018 IN DE VIJFDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 1Kon.11,29‑32;12,19

tussenzang    : ps.81,10‑15

evangelie     : Mc. 7,31‑37

 

ZATERDAG 10 FEBRUARI 2018 IN DE VIJFDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.SCHOLASTICA, MAAGD  wit

eerste lezing : 1 Kon.12,26‑32;13,33‑34

tussenzang    : ps.106,6‑7.19‑22 

evangelie     : Mc.8,1‑10 

 

ZONDAG 11 FEBRUARI 2018. ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Lev.13,1‑2.45‑46 

tussenzang    : ps.32,1‑2.5.11 

tweede lezing : 1Kor.10,31‑11,1 

evangelie     : Mc.1,40‑45

 

MAANDAG 12 FEBRUARI 2018 IN DE ZESDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Jak.1,1‑11 

tussenzang : ps.119,67‑68.71‑72.75‑76

evangelie     : Mc.8,11‑13

 

DINSDAG 13 FEBRUARI 2018 IN DE ZESDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Jak.1,12‑18 

tussenzang    : ps.94,12‑15.18‑19

evangelie     : Mc.8,14‑21 

 

WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018. ASWOENSDAG. BEGIN VAN DE VEERTIGDAGENTIJD    paars

eerste lezing : Joel 2,12‑18 

tussenzang    : ps.51,3‑6a.12‑14.17

tweede lezing : 2Kor.5,20‑6,2 

evangelie     : Mt.6,1‑6.16‑18 


 

DONDERDAG 15 FEBRUARI 2018. DONDERDAG NA ASWOENSDAG   paars

eerste lezing : Deut.30,15‑20 

tussenzang    : ps.1,1‑4.6

evangelie     : Lc.9,22‑25 

 

VRIJDAG 16 FEBRUARI 2018. VRIJDAG NA ASWOENSDAG    paars

eerste lezing : Jes.58,1‑9a 

tussenzang    : ps.51,3‑6a.18‑19 

evangelie     : Mt.9,14‑15 

 

ZATERDAG 17 FEBRUARI 2018 ZATERDAG NA ASWOENSDAG   paars

eerste lezing : Jes. 58,9b‑14 

tussenzang    : ps.86,1‑6 

evangelie     : Lc.5,27‑32 

 

ZONDAG 18 FEBRUARI 2018. EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD   paars

eerste lezing : Gen.9,8-15

tussenzang    : ps.25,4-9

tweede lezing : 1 Petr.3,18-22

evangelie     : Mc.1,12-15

 

MAANDAG 19 FEBRUARI 2018 IN DE EERSTE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD   paars

eerste lezing : Lev.19,1‑2.11‑18 

tussenzang    : ps.19,8‑10.15 

evangelie     : Mt.25,31‑46 

 

DINSDAG 20 FEBRUARI 2018 IN DE EERSTE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD   paars

eerste lezing : Jes.55,10‑11 

tussenzang    : ps.34,4‑7.16‑19 

evangelie     : Mt.6,7‑15 

 

WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018 IN DE EERSTE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD   paars

eerste lezing : Jona 3,1 -10 

tussenzang : ps.51,3 -4.12 -13.18 -19 

evangelie : Lc.11,29 -32 

 

DONDERDAG 22 FEBRUARI 2018 IN DE EERSTE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD. FEEST VAN SINT PETRUS STOEL   wit

eerste lezing : 1 Petr.5,1‑4 

tussenzang    : ps.23,1‑6 

evangelie     : Mt. 16,13‑19 

 

VRIJDAG 23 FEBRUARI 2018 IN DE EERSTE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD   paars

eerste lezing : Ez.18,21‑28 

tussenzang    : ps.130,1‑8

evangelie     : Mt.5,20‑26 

 

ZATERDAG 24 FEBRUARI 2018 IN DE EERSTE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD    paars

eerste lezing : Deut.26,16‑19 

tussenzang    : ps.119,1‑2.4‑5.7‑8 

evangelie     : Mt.5,43‑48

 

ZONDAG 25 FEBRUARI 2018. TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD   paars

eerste lezing : Gen.22,1‑2.9a.10‑13.15‑18

tussenzang    : ps.116,10.15‑19

tweede lezing : Rom.8,31b‑34 

evangelie     : Mc.9,2‑10

 

MAANDAG 26 FEBRUARI 2018 IN DE TWEEDE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD   paars

eerste lezing : Dan.9,4b‑10 

tussenzang    : ps.79,8.9.11.13 

evangelie     : Lc.6,36‑38 

 

DINSDAG 27 FEBRUARI 2018 IN DE TWEEDE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD   paars

eerste lezing : Jes.1,10..16‑20 

tussenzang    : ps.50,8‑9.16bc‑17.21.23 

evangelie     : Mt.23,1‑12 

 

WOENSDAG 28 FEBRUARI 2018 IN DE TWEEDE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD   paars

eerste lezing : Jer.18,18‑20 

tussenzang    : ps.31,5‑6.14‑16 

evangelie     : Mt.20,17‑28 

 

DONDERDAG 1 MAART 2018 IN DE TWEEDE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD   paars

eerste lezing : Jer.17,5‑10

tussenzang    : ps.1,1‑4.6

evangelie     : Lc.16,19‑31

 

VRIJDAG 2 MAART 2018 IN DE TWEEDE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD(EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND)   paars

eerste lezing : Gen.37,3‑4.12‑13a.17b‑28

tussenzang    : ps.105,16‑21 

evangelie     : Mt.21,33‑43.45‑46 

 

ZATERDAG 3 MAART 2018 IN DE TWEEDE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD   paars

eerste lezing : Mich 7,14‑15.18‑20 

tussenzang    : ps.103,1‑4.9‑12 

evangelie     : Lc.15,1‑3.11‑32 

 

ZONDAG 4 MAART 2018. DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD   paars

eerste lezing : Ex.20,1‑17 of:1‑3.7‑8.12‑17 

tussenzang    : ps.19,8‑11 

tweede lezing : 1 Kor.1,22‑25 

evangelie     : Joh.2,13‑25

 

  

 

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt