Liturgie van de dag

WOENSDAG 21 MAART 2018 IN DE VIJFDE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD   paars

eerste lezing : Dan3,14‑20.91‑92.95

tussenzang    : Dan.3,52‑56 

evangelie     : Joh.8,31‑42

 

DONDERDAG 22 MAART 2018 IN DE VIJFDE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD   paars

eerste lezing : Gen.17,3‑9 

tussenzang    : ps.105,4‑9 

evangelie     : Joh.8,51‑59 

 

VRIJDAG 23 MAART 2018 IN DE VIJFDE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD   paars

eerste lezing : Jer.20,10‑13 

tussenzang    : ps.18,2‑7

evangelie     : Joh.10,31‑42 

 

ZATERDAG 24 MAART 2018 IN DE VIJFDE WEEK VAN DE VEERTIGDAGENTIJD   paars

eerste lezing : Ez.37,21‑28 

tussenzang    : Jer.31,10.11‑12ab.13 

evangelie     : Joh.11,45‑56 

 

ZONDAG 25 MAART 2018. PALM‑ OF PASSIEZONDAG. BEGIN VAN DE GOEDE WEEK   rood

evangelie na zegening der palmen: Mc. 11,1-10

                                   ofwel: Joh.12,12-16

eerste lezing : Jes.50,4-7

tussenzang    : ps.22,8-9.17-20.23-24

tweede lezing : Fil.2,6-11

evangelie     : Mc.14,1-15.47 of: 15,1-39

 

MAANDAG 26 MAART 2018 IN DE GOEDE WEEK   paars

eerste lezing : Jes.42,1‑7 

tussenzang    : ps.27,1‑3.13‑14

evangelie     : Joh.12,1‑11 

 

DINSDAG 27 MAART 2018 IN DE GOEDE WEEK   paars

eerste lezing : Jes.49,1‑6 

tussenzang    : ps.71,1‑4a.5‑6ab.15.17

evangelie     : Joh.13,21‑33.36‑38 

 

WOENSDAG 28 MAART 2018 IN DE GOEDE WEEK   paars

eerste lezing : Jes.50,4‑9a 

tussenzang    : ps.69,8‑10.21bcd‑22.31.33‑34

evangelie     : Mt.26,14‑25

 

DONDERDAG 29 MAART 2018 IN DE GOEDE WEEK. WITTE DONDERDAG. CHRISMA‑MIS, WIJDING VAN HET CHRISMA, ZEGENING VAN DE OLIEN EN HERNIEUWING VAN DE BELOFTEN VAN DE PRIESTERS AAN DE BISSCHOP   wit

(In de kathedraal van Roermond wordt, conform de officieel gegeven mogelijkheid tot afwijking van de geldende regel, deze viering gehouden op de vooravond om 19.00 uur.)

eerste lezing : Jes.61,1‑3a.6a.8b‑9 

tussenzang    : ps.89,21‑22.25.27

tweede lezing : Apok. 1,5‑8 

evangelie     : Lc.4,16‑21 

 

DONDERDAG 29 MAART 2018 IN DE GOEDE WEEK. WITTE DONDERDAG. BEGIN VAN HET PAASTRIDUUM. AVONDMIS   wit

eerste lezing : Ex.12,1‑8.11‑14 

tussenzang    : ps.116,12‑13.15‑18 

tweede lezing : 1 Kor.11,23/26 

evangelie     : Joh.13,1‑15 

 

VRIJDAG 30 MAART 2018. GOEDE VRIJDAG. HERDENKING VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER   rood

eerste lezing : Jes.52,13-53,12

tussenzang    : ps.31,2.6.12-13.15-17.25

tweede lezing : Hebr.4,14-16;5,7-9

evangelie     : Joh.18,1-19.42

 

ZATERDAG 31 MAART 2018. PAASZATERDAG. VERRIJZENIS VAN DE HEER. PAASWA­KE IN DE NACHT (PAASVIGILIE)   wit

lezing 1. : Gen.1,1‑2,2 of Gen.1,1.26‑31a 

tussenzang: ps.104,1‑2.5‑6.10.12‑14.24.35 

            of: ps.33,4‑7.12‑13.20.22 

 

lezing 2. : Gen.22,1‑18 of Gen.22,1‑2.9a.10‑13.15‑18 

tussenzang: ps.16,5.8‑11

 

lezing 3. : Ex.14,15‑15,1 

tussenzang: Ex.15,1‑6.17‑18 

 

lezing 4. : Jes.54,5‑14 

tussenzang: ps.30,2.4‑6.11‑13

 

lezing 5. : Jes.55,1‑11 

tussenzang: Jes.12,2‑6

 

lezing 6. : Bar.3,9‑15.32‑4,4 

tussenzang: ps.19,8‑11 

 

lezing 7. : Ez.36,16‑17a.18‑28 

tussenzang: ps.42,3.5;ps.43,3.4 

                        of (bij een doopsel): Jes.12,2‑6 

                      of:  ps.51,12‑13.14‑15.18‑19

 

lezing 8  : Rom.6,3‑11 

tussenzang: ps.118,1‑2.16.17.22‑23 

evangelie : Mc.16,1‑8 

 

ZONDAG 1 APRIL 2018. PAASZONDAG. VERRIJZENIS VAN DE HEER. DAGMIS   wit

eerste lezing : Hand.10,34a.37‑43 

tussenzang    : ps.118,1‑2.16‑17.22‑23 

tweede lezing : Kol.3,1‑4 

               of: 1Kor.5,6b‑8 

sequentie     : 

evangelie     : Joh.20,1‑9 

of (in avondmis): Mc.16,1‑8 

 

MAANDAG 2 APRIL 2018 ONDER HET OCTAAF VAN PASEN (2E PAASDAG)   wit

eerste lezing : Hand.2,14.22‑32 

tussenzang    : ps.16,1‑2.5.7‑11 

sequentie     :

evangelie     : Mt.28,8‑15 

 

DINSDAG 3 APRIL 2018 ONDER HET OCTAAF VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.2,36‑41 

tussenzang    : ps.33,4‑5.18‑20.22 

sequentie     : 

evangelie     : Joh.20,11‑18 

 

WOENSDAG 4 APRIL 2018 ONDER HET OCTAAF VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.3,1‑10 

tussenzang    : ps.105,1‑4.6‑9 

sequentie     : I, blz.293 

evangelie     : Lc.24,13‑35 

 

DONDERDAG 5 APRIL 2018 ONDER HET OCTAAF VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.3,11‑26 

tussenzang    : ps.8,2.5‑9 

sequentie     : I, blz.293 

evangelie     : Lc.24,35‑48 

 

VRIJDAG 6 APRIL 2018 ONDER HET OCTAAF VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.4,1‑12 

tussenzang    : ps.118,1‑2.4.22‑27 

sequentie     : I, blz.293

evangelie     : Joh.21,1‑14 

 

ZATERDAG 7 APRIL 2018 ONDER HET OCTAAF VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.4,13‑21 

tussenzang    : ps.118,1.14‑21 

sequentie     : 

evangelie     : Mc.16,9‑15 

 

ZONDAG 8 APRIL 2018. TWEEDE ZONDAG VAN PASEN (BELOKEN PASEN). ZONDAG VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID   wit

eerste lezing : Hand.4,32‑35 

tussenzang    : ps.118,2‑4.16‑18.22‑24 

tweede lezing : 1 Joh.5,1‑6

evangelie     : Joh.20,19‑31

 

MAANDAG 9 APRIL 2018 IN DE TWEEDE WEEK VAN PASEN. HOOGFEEST VAN DE AANKONDIGING VAN DE HEER (MARIA BOODSCHAP)   wit

eerste lezing : Jes.7,10‑14 

tussenzang    : ps.40,7‑11 

tweede lezing : Hebr.10,4‑10 

evangelie     : Lc.1,26‑38 

 

DINSDAG 10 APRIL 2018 IN DE TWEEDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.4,32‑37 

tussenzang    : ps.93,1‑2.5 

evangelie     : Joh.3,7‑15 

 

WOENSDAG 11 APRIL 2018 IN DE TWEEDE WEEK VAN PASEN. GEDACHTENIS VAN DE H.STANISLAUS, BISSCHOP EN MARTELAAR  rood

eerste lezing : Hand.5,17‑26 

tussenzang    : ps.34,2‑9 

evangelie     : Joh.3,16‑21 

 

DONDERDAG 12 APRIL 2018 IN DE TWEEDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.5,27‑33 

tussenzang    : ps.34,2.9.17‑18.19‑20 

evangelie     : Joh.3,31‑36 

 

VRIJDAG 13 APRIL 2018 IN DE TWEEDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.5,34‑42 

tussenzang    : ps.27,1.4.13‑14 

evangelie     : Joh.6,1‑15 

 

ZATERDAG 14 APRIL 2018 IN DE TWEEDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.6,1‑7 

tussenzang    : ps.33,1‑2.4‑5.18‑19 

evangelie     : Joh.6,16‑21 

 

ZONDAG 15 APRIL 2018. DERDE ZONDAG VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.3,13‑15.17‑19

tussenzang    : ps.4,2.4.7.9 

tweede lezing : 1 Joh.2,1‑5a 

evangelie     : Lc.24,35‑48 

 

MAANDAG 16 APRIL 2018 IN DE DERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.6,8‑15 

tussenzang    : ps.119,23‑24.26‑27.29‑30 

evangelie     : Joh.6,22‑29

 

DINSDAG 17 APRIL 2018 IN DE DERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.7,51‑8,1a

tussenzang    : ps.31,3cd‑4.6‑8a.17.21ab

evangelie     : Joh.6,30‑35 

 

WOENSDAG 18 APRIL 2018 IN DE DERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.8,1‑8 

tussenzang    : ps.66,1‑3a.4‑7a

evangelie     : Joh.6,35‑40 

 

DONDERDAG 19 APRIL 2018 IN DE DERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.8,26‑40 

tussenzang    : ps.66,8‑9.16‑17.20 

evangelie     : Joh.6,44‑51 

 

VRIJDAG 20 APRIL 2018 IN DE DERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.9,1‑20 

tussenzang    : ps.117,1‑2

evangelie     : Joh.6,52‑59

 

ZATERDAG 21 APRIL 2018 IN DE DERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.9,31‑42 

tussenzang    : ps.116,12‑17 

evangelie     : Joh.6,60‑69 

 

ZONDAG 22 APRIL 2018. VIERDE ZONDAG VAN PASEN. ROEPINGENZONDAG   wit

eerste lezing : Hand.4,8‑12 

tussenzang    : ps.118,1.8‑9.21‑23.26.29 

tweede lezing : 1 Joh.3,1‑2 

evangelie     : Joh.10,11‑18

 

MAANDAG 23 APRIL 2018 IN DE VIERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.11,1‑18 

tussenzang    : ps.42,2‑3;43,3.4

evangelie     : IN JAAR B OF C: Joh.10,1-10

                         

DINSDAG 24 APRIL 2018 IN DE VIERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.11,19‑26 

tussenzang    : ps.87,1‑7 

evangelie     : Joh. 10,22‑30

 

WOENSDAG 25 APRIL 2018 IN DE VIERDE WEEK VAN PASEN. FEEST VAN DE H.MARCUS, EVANGELIST   wit

eerste lezing : 1 Petr.5,5b -14 

tussenzang : ps.89,2 -3.6 -7.16 -17

evangelie : Mc.16,15 -20

 

DONDERDAG 26 APRIL 2018 IN DE VIERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.13,13‑25

tussenzang    : ps.89,2‑3.21‑22.25.27

evangelie     : Joh.13,16‑20 

 

VRIJDAG 27 APRIL 2018 IN DE VIERDE WEEK VAN PASEN. GEDACHTENIS VAN DE H.PATRUS CANISIUS, PRIESTER EN KERKLERAAR   wit

eerste lezing : Hand.13,26‑33 

tussenzang    : ps.2,6‑11 

evangelie     : Joh.14,1‑6 

 

ZATERDAG 28 APRIL 2018 IN DE VIERDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.13,44‑52

tussenzang    : ps.98,1‑4 

evangelie     : Joh.14,7‑14 

 

ZONDAG 29 APRIL 2018. VIJFDE ZONDAG VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.9,26‑31 

tussenzang    : ps.22,26‑28.30‑32 

tweede lezing : 1 Joh.3,18‑24 

evangelie     : Joh.15,1‑8

 

MAANDAG 30 APRIL 2018 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.14,5‑18 

tussenzang    : ps.115,1‑4.15‑16

evangelie     : Joh.14,21‑26 

 

DINSDAG 1 MEI 2018 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.JOZEF, DE ARBEIDER   wit

eerste lezing : Gen.1,26‑2,3 

                of: Kol.3,14‑15.17.23‑24

tussenzang    : ps.90,2‑4.12‑14.16

evangelie     : Mt.13,54‑58 

 

WOENSDAG 2 MEI 2018 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN. GEDACHTENIS VAN DE H.ATHANASIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR   wit

eerste lezing : Hand.15,1-6 

tussenzang    : ps.122,1-5 

evangelie     : Joh.15,1-8 

 

DONDERDAG 3 MEI 2018 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN.FEEST VAN DE HH.FILIPPUS EN JAKOBUS, APOSTELEN   rood

eerste lezing : 1Kor.15,1‑8

tussenzang    : ps.19,2‑5 

evangelie     : Joh.14,6‑14 

 

VRIJDAG 4 MEI 2018 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN (eerste vrijdag van de maand)  wit

eerste lezing : Hand.15,22-31 

tussenzang    : ps.57,8-12 

evangelie     : Joh.15,12-17

 

ZATERDAG 5 MEI 2018 IN DE VIJFDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.16,1‑10

tussenzang    : ps.100,2.3.5 

evangelie     : Joh.15,18‑21

 

ZONDAG 6 MEI 2018. ZESDE ZONDAG VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.10,25-26.34-35.44-48

tussenzang    : ps.98,1-4

tweede lezing : 1 Joh.4,7-10

evangelie     : Joh.15,9-17   

     
     
     
     
     
Susteren-Echt