Liturgie van de dag

DONDERDAG 15 NOVEMBER 2018 IN DE TWEEENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.ALBERTUS MAGNUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR  wit

eerste lezing : Filemon 7‑20 

tussenzang    : ps.146,7‑10 

evangelie     : Lc.17,20‑25 

 

VRIJDAG 16 NOVEMBER 2018 IN DE TWEEENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.MARGARITA VAN SCHOTLAND  wit

eerste lezing : 2 Joh.4‑9 

tussenzang    : ps.119,1.2.10.11.17.18 

evangelie     : Lc.17,26‑37

 

ZATERDAG 17 NOVEMBER 2018 IN DE TWEEENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.ELISABETH VAN HONGARIJE  wit

eerste lezing : 3 Joh.5‑8 

tussenzang    : ps.112,1‑6 

evangelie     : Lc.18,1‑8 

 

ZONDAG 18 NOVEMBER 2018. DRIEENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen (‘dag van de armen’)

eerste lezing : Dan.12,1‑3

tussenzang    : ps.16,5.8‑11 

tweede lezing : Hebr.10,11‑14.18 

evangelie     : Mc.13,24‑32

 

MAANDAG 19 NOVEMBER 2018 IN DE DRIEENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Apok.1,1‑4;2,1‑5a

tussenzang    : ps.1,1‑4.6 

evangelie     : Lc.18,35‑43

 

 

DINSDAG 20 NOVEMBER 2018 IN DE DRIEENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Apok.3,1‑6.14‑22

tussenzang    : ps.14,2‑4.5 

evangelie     : Lc.19,1‑10 

 

WOENSDAG 21 NOVEMBER 2018 IN DE DRIEENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE OPDRACHT VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA IN DE TEMPEL  wit

eerste lezing : Apok.4,1‑11 

tussenzang    : ps.150,1‑6 

evangelie     : Lc.19,11‑28

 

DONDERDAG 22 NOVEMBER 2018 IN DE DRIEENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.CECILIA, MAAGD EN MARTELARES  rood

eerste lezing : Apok.5,1‑10 

tussenzang    : ps.149,1‑6.9 

evangelie     : Lc.19,41‑44 

 

VRIJDAG 23 NOVEMBER 2018 IN DE DRIEENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.CLEMENS I, PAUS EN MARTELAAR  rood

eerste lezing : Apok.10,8‑11 

tussenzang    : ps.118,14.24.72.103.111.131 

evangelie     : Lc.19,45‑48 

 

ZATERDAG 24 NOVEMBER 2018 IN DE DRIEENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE HH.ANDREAS DUNG-LAC, PRIESTER, EN GEZELLEN, MARTELAREN VAN VIETNAM  rood

eerste lezing : Apok.11,4‑12 

tussenzang    : ps.144,1.2.9‑10 

evangelie     : Lc.20,27‑40

 

ZONDAG 25 NOVEMBER 2018. LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR. HOOGFEEST VAN CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL   wit

eerste lezing : Dan.7,13‑14 

tussenzang    : ps.93,1‑2.5

tweede lezing : Apok.1,5‑8 

evangelie     : Joh.18,33b‑37 

 

MAANDAG 26 NOVEMBER 2018 IN DE VIERENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Apok.14,1‑5 

tussenzang    : ps.24,1‑6 

evangelie     : Lc.21,1‑4 

 
 

DINSDAG 27 NOVEMBER 2018 IN DE VIERENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Apok.14,14‑19

tussenzang    : ps.96,10‑13 

evangelie     : Lc.21,5‑11

 

WOENSDAG 28 NOVEMBER 2018 IN DE VIERENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE Z.MARIA HELENA STOLLENWERK, MAAGD, MEDESTICHTERES VAN DE ZUSTERS DIENARESSEN VAN DE H.GEEST*  wit

eerste lezing : Apok.15,1‑4 

tussenzang    : ps.98,1‑3.7‑9 

evangelie     : Lc.21,12‑19 

 

DONDERDAG 29 NOVEMBER 2018 IN DE VIERENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Apok.18,1‑2.21‑23;19,1‑3.9a 

tussenzang    : ps.100,2‑5 

evangelie     : Lc.21,20‑28 

 

VRIJDAG 30 NOVEMBER 2018 IN DE VIERENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE H.ANDREAS, APOSTEL   rood

eerste lezing : Rom.10,9‑18

tussenzang    : ps.19,2‑5 

evangelie     : Mt.4,18‑22 

 

ZATERDAG 1 DECEMBER 2018 IN DE VIERENDERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit

eerste lezing : Apok.22,1‑7 

tussenzang    : ps.95,1‑7 

evangelie     : Lc.21,34‑36 

 

ZONDAG 2 DECEMBER 2018. EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT   paars

eerste lezing : Jer. 33,14‑16

tussenzang    : ps.25,4bc‑5ab.8‑10.14 

tweede lezing : 1 Tess.3,12‑4,2 

evangelie     : Lc.21,25‑28.34‑36 

 

MAANDAG 3 DECEMBER 2018 IN DE EERSTE WEEK VAN DE ADVENT.GEDACHTENIS VAN DE H.FRANCISCUS XAVERIUS, PRIESTER  wit

eerste lezing : Jes.4,2‑6 

tussenzang    : ps.122,1‑4a.8‑9 

evangelie     : Mt. 8,5‑11

 

DINSDAG 4 DECEMBER 2018 IN DE EERSTE WEEK VAN DE ADVENT   paars

eerste lezing : Jes.11,1‑10 

tussenzang    : ps.72,2.7‑8.12‑13.17

evangelie     : Lc.10,21‑24

 

WOENSDAG 5 DECEMBER 2018 IN DE EERSTE WEEK VAN DE ADVENT   paars

eerste lezing : Jes.25,6‑10a 

tussenzang    : ps.23,1‑4.6.5

evangelie     : Mt.15,29‑37 

 

DONDERDAG 6 DECEMBER 2018 IN DE EERSTE WEEK VAN DE ADVENT.VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.NICOLAAS, BISSCHOP wit

eerste lezing : Jes.26,1‑6 

tussenzang    : ps.118,1.8‑9.19‑21.25‑27

evangelie     : Mt.7,21.24‑27 

 

VRIJDAG 7 DECEMBER 2018 IN DE EERSTE WEEK VAN DE ADVENT. GEDACHTENIS VAN DE H.AMBROSIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR wit

eerste lezing : Jes.29,17‑24

tussenzang    : ps.27,1.4.13‑14 

evangelie     : Mt.9,27‑31 

 

ZATERDAG 8 DECEMBER 2018 IN DE EERSTE WEEK VAN DE ADVENT. HOOGFEEST VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN DE H.MAAGD MARIA, PATRONES VAN HET BISDOM ROERMOND*   wit

eerste lezing : Gen.3,9‑15.20

tussenzang    : ps.98,1‑4 

tweede lezing : Ef.1,3‑6.11‑12 

evangelie     : Lc.1,26‑38 

 

ZONDAG 9 DECEMBER 2018. TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT   paars

eerste lezing : Bar.5,1‑9

tussenzang    : ps.126,1‑6 

tweede lezing : Fil.1,3‑6.8‑11 

evangelie     : Lc.3,1‑6 

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt