Liturgie van de dag

DONDERDAG 17 MEI 2018 IN DE ZEVENDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.22,30;23,6‑11

tussenzang    : ps.16,1‑2a.5.7‑11

evangelie     : Joh.17,20‑26 

 

VRIJDAG 18 MEI 2018 IN DE ZEVENDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.25,13‑21 

tussenzang    : ps.103,1‑2.11‑12.19‑20ab

evangelie     : Joh.21,15‑19 

 

ZATERDAG 19 MEI 2018 IN DE ZEVENDE WEEK VAN PASEN   wit

eerste lezing : Hand.28,16‑20.30‑31

tussenzang    : ps.11,5.6.8 

evangelie     : Joh.21,20‑25 

 

ZONDAG 20 MEI 2018.  HOOGFEEST VAN PINKSTEREN   rood

eerste lezing : Hand.2,1‑11 

tussenzang    : ps.104,1.24.29‑31 

tweede lezing : 1Kor.12,3b‑7.12‑13

              of: Gal.5,16‑25 

sequentie     : 

evangelie     : Joh.20,19‑23 

              of: Joh.15,26‑27;16,12‑15 

 

MAANDAG 21 MEI 2018 IN DE ZEVENDE WEEK DOOR HET JAAR. TWEEDE PINKSTERDAG   rood

eerste lezing : Hand.19,1b‑6a 

tussenzang    : ps.104,1.24.27‑28.30‑31 

evangelie     : Joh.14,15‑17 

 

DINSDAG 22 MEI 2018 IN DE ZEVENDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.RITA VAN CASCIA, KLOOSTERLINGE  wit

eerste lezing : Jak.4,1‑10 

tussenzang    : ps.55,7‑11a.23 

evangelie     : Mc. 9,30‑37 

 

WOENSDAG 23 MEI 2018 IN DE ZEVENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Jak.4,13‑17 

tussenzang    : ps.49,2‑3.6‑11

evangelie     : Mc.9,38‑40

  

DONDERDAG 24 MEI 2018 IN DE ZEVENDE WEEK DOOR HET JAAR. NA PINKSTEREN  FEEST VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, EEUWIGE HOGEPRIESTER  rood

eerste lezing:                      Gen.22,9-18 

of:                                      hebr.10,4-10

tussenzang:                       ps.40(39),7-8a.8b-9.10-11ab.17

evangelie:                           Mt.26,36-42

 

VRIJDAG 25 MEI 2018 IN DE ZEVENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Jak.5,9‑12 

tussenzang    : ps.103,1‑4.8‑9.11‑12 

evangelie     : Mc.10,1‑12

 

ZATERDAG 26 MEI 2018 IN DE ZEVENDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.FILIPPUS NERI, PRIESTER  wit

eerste lezing : Jak.5,13‑20 

tussenzang    : ps.141,1‑3.8 

evangelie     : Mc.10,13‑16

 

ZONDAG 27 MEI 2018 .EERSTE ZONDAG NA PINKSTEREN. HOOGFEEST VAN DE H.DRIEEENHEID DRIEVULDIGHEIDS­ZONDAG   wit

eerste lezing : Deut.4,32‑34.39‑40

tussenzang    : ps.33,4‑6.9.18‑20.22 

tweede lezing : Rom.8,14‑17 

evangelie     : Mt.28,16‑20 

 

MAANDAG 28 MEI 2018 IN DE ACHTSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 1 Petr.1,3‑9 

tussenzang    : ps.111,1‑2.5‑6.9.10c 

evangelie     : Mc.10,17‑27

 

DINSDAG 29 MEI 2018 IN DE ACHTSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 1 Petr.1,10‑16 

tussenzang    : ps.98,1.2‑3ab.3c‑4

evangelie     : Mc.10,28‑31 

 

WOENSDAG 30 MEI 2018 IN DE ACHTSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen  

eerste lezing : 1 Petr.1,18‑25 

tussenzang    : ps.147,12‑15.19‑20 

evangelie     : Mc.10,32‑45 

 

DONDERDAG 31 MEI 2018 IN DE ACHTSTE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN HET BEZOEK VAN DE H.MAAGD MARIA AAN ELISABET (O.L.VROUW VISITATIE)   wit

eerste lezing : Sef.3,14‑18a

                of: Rom.12,9‑16b 

tussenzang    : Jes.12,2.3.4bcd.5‑6 

evangelie     : Lc.1,39‑56 

VRIJDAG  1 JUNI 2018 IN DE ACHTSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.JUSTINUS, MARTELAAR (eerste vrijdag van de maand)  rood

eerste lezing : 1Petr.4,7‑13

tussenzang    : ps.96,10‑13 

evangelie     : Mc.11,11‑25 

 

ZATERDAG 2 JUNI 2018 IN DE ACHTSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE HH.MARCELLINUS EN PETRUS, MARTELAREN  rood

eerste lezing : Judas17,20b‑25 

tussenzang    : ps.63,2‑6 

evangelie     : Mc.11,27‑33 

 

ZONDAG 3 JUNI 2018. TWEEDE ZONDAG NA PINKSTEREN.HOOGFEEST VAN HET H.SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS. SACRAMENTSDAG   wit

eerste lezing : Ex.24,3‑8 

tussenzang    : ps.116,12‑13.15‑18 

tweede lezing : Hebr.9,11‑15 

evangelie     : Mc.14,12‑16.22‑26

MAANDAG 4 JUNI 2018 IN DE NEGENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen  

eerste lezing : 2Petr.1,1‑7 

tussenzang    : ps.91,1‑2.14‑16

evangelie     : Mc.12,1‑12 

 

DINSDAG 5 JUNI 2018 IN DE NEGENDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE HH.BONIFATIUS, BISSCHOP EN GEZELLEN, MARTELAREN  rood

eerste lezing : 2Petr.3,12‑15a.17‑18 

tussenzang    : ps.90,2‑4.10.14.16

evangelie     : Mc.12,13‑17 

 

WOENSDAG 6 JUNI 2018 IN DE NEGENDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.NORBERTUS, BISSCHOP  wit

eerste lezing : 2Tim.1,1‑3.6‑12

tussenzang    : ps.123,12 

evangelie     : Mc.12,18‑27

 

DONDERDAG  7 JUNI 2018 IN DE NEGENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 2Tim.2,8‑15 

tussenzang    : ps.25,4‑5.8‑10.14 

evangelie     : Mc.12,28b‑34

 

VRIJDAG 8 JUNI 2018. NA DE TWEEDE ZONDAG NA PINKSTEREN. HOOGFEEST VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS   wit

eerste lezing : Hos.11,1.3‑4.8c‑9

tussenzang    : Jes.12,2‑6

tweede lezing : Ef.3,8‑12.14‑19 

evangelie     : Joh.19,31‑37  

 

ZATERDAG 9 JUNI 2018 NA DE TWEEDE ZONDAG NA PINKSTEREN. GEDACHTENIS VAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA (Maria van Fatima)   wit

eerste lezing :   Jes.61,9-11 (IV,blz.175) (WM.blz.1771)

tussenzang    : 1Sam.2,1.4-5.6-7.8abcd (WM:blz.1772)

evangelie     : Lc.2,41-51 (zie:IV,blz.73)(WM:blz.1678)

 

ZONDAG 10 JUNI 2018. TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR      groen

eerste lezing: Gen.3,9‑15 

tussenzang : ps.130,1‑8 

tweede lezing: 2 Kor.4,13‑5,1

evangelie: Mc.3,20‑35

 

MAANDAG 11 JUNI 2018 IN DE TIENDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.BARNABAS,APOSTEL   rood

eerste lezing : Hand.11,21b‑26;13,1‑3

tussenzang    : ps.98,1‑6

evangelie     : Mt.10,7‑13

 

DINSDAG 12 JUNI 2018 IN DE TIENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 1 Kon.17,7‑16

tussenzang    : ps.4,2‑5.7‑8

evangelie     : Mt.5,13‑16

 

WOENSDAG 13 JUNI 2018 IN DE TIENDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.ANTONIUS VAN PADUA, PRIESTER EN KERKLERAAR  wit

eerste lezing : 1 Kon.18,20-39

tussenzang    : ps.16,1-2.4-5.8.11

evangelie     : Mt.5,17-19

 

DONDERDAG 14 JUNI 2018 IN DE TIENDE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE H.LIDWINA, MAAGD   wit

eerste lezing : 2 Kor.5,14‑17 

tussenzang    : ps.63,2‑6.8‑9 

evangelie     : Joh.12,24‑26 

 

VRIJDAG 15 JUNI 2018 IN DE TIENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 1 Kon.19,9a.11‑16

tussenzang    : ps.27,7‑9c.13‑14

evangelie     : Mt.5,27‑32

 

ZATERDAG 16 JUNI 2018 IN DE TIENDE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit

eerste lezing : 1 Kon.19,19-21

tussenzang    : ps.16,1-2a.5.7-10

evangelie     : Mt.5,33-37

 

ZONDAG 17 JUNI 2018. ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing: Ez.17,22‑24

tussenzang: ps.92,2‑3.13‑14.15‑16

tweede lezing: 2 Kor.5,6‑10

evangelie: Mc.4,26‑34

 

MAANDAG 18 JUNI 2018 IN DE ELFDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 1 Kon.21,1‑16 

tussenzang    : ps.5,2‑3.5‑7 

evangelie     : Mt.5,38‑42 

 

DINSDAG 19 JUNI 2018 IN DE ELFDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.ROMUALDUS, ABT  wit

eerste lezing : 1 Kon.21,17‑28

tussenzang    : ps.51,3‑6a.11.16

evangelie     : Mt.5,43‑48

 

WOENSDAG 20 JUNI 2018 IN DE ELFDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 2 Kon.2,1.6‑14

tussenzang    : ps.31,20‑21.24 

evangelie     : Mt.6,1‑6.16‑18 

 

DONDERDAG 21 JUNI 2018 IN DE ELFDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.ALOISIUS GONZAGA, KLOOSTERLING  wit

eerste lezing : Sir.48,1‑14

tussenzang    : ps.97,1‑7

evangelie     : Mt.6,7‑15 

 

VRIJDAG 22 JUNI 2018 IN DE ELFDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.PAULINUS VAN NOLA, BISSCHOP  wit

eerste lezing : 2 Kon.11,1-4.9-18.20

tussenzang : ps.132,11-14.17-18

evangelie : Mt.6,19-23

 

ZATERDAG 23 JUNI 2018 IN DE ELFDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing: 2 Kron.24,17-25

tussenzang: ps.89,4-5.29-34

evangelie: Mt.6,24-34

 

ZONDAG 24 JUNI 2018. HOOGFEEST VAN DE GEBOORTE VAN DE H.JOHANNES DE DOPER   wit

eerste lezing : Jes.49,1‑6 

tussenzang    : ps.139,1‑3.13‑15

tweede lezing : Hand.13,22‑26 

evangelie     : Lc.1,57‑66.80 

 

MAANDAG 25 JUNI 2018 IN DE TWAALFDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 2 Kon.17,5‑8.13‑15a.18

tussenzang    : ps.60,3‑5.12‑13 

evangelie     : Mt.7,1‑5

 

DINSDAG 26 JUNI 2018 IN DE TWAALFDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 2Kon.19,9b‑11.14‑21.31‑35a.36

tussenzang    : ps.48,2‑4.10‑11 

evangelie     : Mt.7,6.12‑14 

 

WOENSDAG 27 JUNI 2018 IN DE TWAALFDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.CYRILLUS VAN ALEXANDRIE, BISSCHOP EN KERKLERAAR  wit

eerste lezing : 2 Kon.22,8‑13;23,1‑3

tussenzang    : ps.119,33‑37.40 

evangelie     : Mt.7,15‑20 

 

DONDERDAG 28 JUNI 2018 IN DE TWAALFDE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.IRENEUS, BISSCHOP EN MARTELAAR  rood

eerste lezing : 2 Kon.24,8‑17

tussenzang    : ps.79,1‑5.8.9

evangelie     : Mt.7,21‑29 

 

VRIJDAG 29 JUNI 2018 IN DE TWAALFDE WEEK DOOR HET JAAR. HOOGFEEST VAN DE HH.PETRUS EN PAULUS, APOSTELEN   rood

eerste lezing : Hand.12,1‑11

tussenzang    : ps.34,2‑9

tweede lezing : 2 Tim.4,6‑8.17‑18 

evangelie     : Mt.16,13‑19

 

ZATERDAG 30 JUNI 2018 IN DE TWAALFDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACH­TENIS VAN DE HH.EERSTE MARTELAREN VAN DE KERK VAN ROME   rood

eerste lezing : Klaagl.2,2.10‑14.18‑19

tussenzang    : ps.74,1‑7.20‑21

evangelie     : Mt.8,5‑17 

 

ZONDAG 1 JULI 2018. DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Wijsh.1,13‑15;2,23‑24

tussenzang    : ps.30,2.4‑6.11‑12a.13b

tweede lezing : 2Kor.8,7.9.13.15

evangelie     : Mc.5,21‑43 of 21‑24.35b‑43 

 

MAANDAG 2 JULI 2018 IN DE DERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Am.2,6-10.13-16

tussenzang    : ps.50,16bc-23

evangelie     : Mt.8,18-22

 

DINSDAG 3 JULI 2018 IN DE DERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE H.TOMAS, APOSTEL  ROOD

eerste lezing : Ef.2,19‑22 

tussenzang    : ps.117,1.2 

evangelie     : Joh.20,24‑29 

 

WOENSDAG 4 JULI 2018 IN DE DERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.ELISABETH VAN PORTUGAL   wit

eerste lezing : Am.5,14-15.21-24

tussenzang    : ps.50,7-13.16bc-17

evangelie     : Mt.8,28-34

 

DONDERDAG 5 JULI 2018 IN DE DERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.ANTONIUS MARIA ZACCARIA, PRIESTER  wit

eerste lezing : Am.7,10-17

tussenzang    : ps.19,8-11

evangelie     : Mt.9,1-8

 

VRIJDAG 6 JULI 2018 IN DE DERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.MARIA GORETTI, MAAGD EN MARTELARES (eerste vrijdag van de maand) rood

eerste lezing : Am.8,4‑6.9‑12 

tussenzang    : ps.119,2.10.30.40.131

evangelie     : Mt.9,9‑13 

 

ZATERDAG 7 JULI 2018 IN DE DERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG   wit

eerste lezing : Am.9,11‑15

tussenzang    : ps.85,9.11‑14 

evangelie     : Mt.9,14‑17

 

ZONDAG 8 JULI 2018. VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Ez.2,2‑5 

tussenzang    : ps.123,1‑4

tweede lezing : 2 Kor.12,7‑10

evangelie     : Mc.6,1‑6 

 

MAANDAG 9 JULI 2018 IN DE VEERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE HH.MARTELAREN VAN GORCUM   rood

eerste lezing : 2 Kor.4,7‑25)

tussenzang    : ps.126,1‑6 

evangelie     : Mt.10,17‑22

 

DINSDAG 10 JULI 2018 IN DE VEERTIENDE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Hos.8,4‑7.11‑13

tussenzang    : ps.115,3‑10

evangelie     : Mt.9,32‑38

  

 

 

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt