Liturgie van de dag

DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2018 IN DE DRIEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.JOHANNES CHRYSOSTOMUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR  wit

eerste lezing : 1 Kor.8,1b‑7.10‑13 

tussenzang    : ps.139,1‑3.13‑14ab.23‑24

evangelie     : Lc.6,27‑38 

 

VRIJDAG  14 SEPTEMBER 2018 IN DE DRIEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN KRUISVERHEFFING   rood

eerste lezing : Num.21,4‑9

tussenzang    : ps.78,1‑2.34‑38 

tweede lezing : Fil.2,6‑11 

evangelie     : Joh.3,13‑17 

 
ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2018 IN DE DRIEENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA, MOEDER VAN SMARTEN   wit

eerste lezing : Hebr.5,7‑9

tussenzang    : ps.31,2‑6.15‑16.20 

        ofwel: Sequentie: "Stabat Mater" (tekst na 'gebed')

evangelie     : Joh.19,25‑27 

            of: Lc.2,33‑35 

 

ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Jes.50,5-9a

tussenzang    : ps.116,1-6.8-9

tweede lezing : Jak.2,14-18

evangelie     : Mc.8,27-35

 

MAANDAG 17 SEPTEMBER 2018 IN DE VIERENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.LAMBERTUS, BISSCHOP EN MARTELAAR  rood

eerste lezing : 1Kor.11,17‑26.33

tussenzang    : ps.40,7‑10.17 

evangelie     : Lc.7,1‑10

 

DINSDAG 18 SEPTEMBER 2018 IN DE VIERENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : 1Kor.12,12-14.27-31a

tussenzang    : ps.100,2-5

evangelie     : Lc.7,11-17

 

WOENSDAG 19 SEPTEMBER 2018 IN DE VIERENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.JANUARIUS, BISSCHOP EN MARTELAAR  rood

eerste lezing : 1Kor.12,31‑13,13

tussenzang    : ps.33,2‑5.12.22 

evangelie     : Lc.7,31‑35 

 

DONDERDAG 20 SEPTEMBER 2018 IN DE VIERENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE HH.ANDREAS KIM TAEGON, PRIESTER EN PAULUS CHONG HASANG, EN GEZELLEN, MARTELAREN  rood

eerste lezing : 1Kor.15,1‑11 

tussenzang    : ps.118,1‑2.16ab‑17.28 

evangelie     : Lc.7,36‑50 


VRIJDAG 21 SEPTEMBER 2018 IN DE VIERENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE H.MATTEUS, APOSTEL EN EVANGE­LIST   rood

eerste lezing : Ef.4,1‑7.11‑13

tussenzang    : ps.19,2‑5

evangelie     : Mt.9,9‑13 

 

ZATERDAG 22 SEPTEMBER 2018 IN DE VIERENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit 

eerste lezing : 1Kor.15,35‑37.42‑49

tussenzang    : ps.56,10c‑13

evangelie     : Lc.8,4‑15 

 

ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018. VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Wijsh.2,12.17‑20 

tussenzang    : ps.54,3‑6.8 

tweede lezing : Jak.3,16‑4,3 

evangelie     : Mc.9,30‑37 

 

MAANDAG 24 SEPTEMBER 2018 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Spr.3,27‑34 

tussenzang    : ps.15,2‑4ab.5 

evangelie     : Lc.8,16‑18

 

DINSDAG 25 SEPTEMBER 2018 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Spr.21,1‑6.10‑13

tussenzang    : ps.119,1.27.30.34.44

evangelie     : Lc.8,19‑21 

 

WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2018 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE HH.COSMAS EN DAMIANUS, MARTELAREN  rood

eerste lezing : Spr.30,5‑9

tussenzang    : ps.119,29.72.89.101.104.163

evangelie     : Lc.9,1‑6 

 

DONDERDAG 27 SEPTEMBER 2018 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.VINCENTIUS DE PAUL, PRIESTER  wit

eerste lezing : Pred.1,2‑11 

tussenzang    : ps.90,3‑6.12‑14.17 

evangelie     : Lc.9,7‑9

  

VRIJDAG 28 SEPTEMBER 2018 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.WENCESLAUS, MARTELAAR  rood

eerste lezing : Pred.3,1‑11 

tussenzang    : ps.144,1‑4 

evangelie     : Lc.9,18‑22 

 

ZATERDAG 29 SEPTEMBER 2018 IN DE VIJFENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE HH. MICHAEL, GABRIEL EN RAFAEL, AARTSENGELEN   wit

eerste lezing : Dan.7,9‑10.13‑14 

             of:Apok.12,7‑12a 

tussenzang    : ps.138,1‑5

evangelie     : Joh.1,47‑51

 

ZONDAG 30 SEPTEMBER 2018. ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Num.11,25‑29 

tussenzang    : ps.19,8.10.12‑14 

tweede lezing : Jak.5,1‑6 

evangelie     : Mc.9,38‑43.47‑48 

 

MAANDAG 1 OKTOBER 2018 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.TERESIA VAN HET KIND JEZUS. MAAGD EN KERKLERARES   wit

eerste lezing : Job 1,6-22

tussenzang : ps.17,1-3.6-7

evangelie : Lc.9,46-50

 

 

 

DINSDAG 2 OKTOBER 2018 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE HH.ENGELBEWAARDERS   wit

eerste lezing : Ex.23,20‑23a

tussenzang    : ps.91,1‑6.10‑11

evangelie     : Mt.18,1‑5.10 

 

WOENSDAG 3 OKTOBER 2018 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing: Job 9,1-12,.14-16

tussenzang:ps.88,10b-15

evangelie: Lc.9,57-62

 

DONDERDAG 4 OKTOBER 2018 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.FANCISCUS VAN ASSISI  wit 

eerste lezing : Job 19,21-27

tussenzang :ps.27,7-8b.9.13-14

evangelie : Lc.10,1-12

 

VRIJDAG 5 OKTOBER 2018 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR (eerste vrijdag van de maand)  wit 

eerste lezing : Job 38,1.12-21;40,3-5

tussenzang :ps.139,blz.1-3.7-10.13-14

evangelie : Lc.10,13-16

 

ZATERDAG 6 OKTOBER 2018 IN DE ZESENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.BRUNO, PRIESTER  wit

eerste lezing : Job 42,1‑3.5‑6.12‑17

tussenzang    : ps.119,66.71.75.91.125.130

evangelie     : Lc.10,17‑24 

 

ZONDAG 7 OKTOBER 2018. ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Gen.2,18‑24 

tussenzang    : ps.128,1‑6

tweede lezing : Hebr.2,9‑11 

evangelie     : Mc.10,2‑16 of 2‑12 

 

MAANDAG 8 OKTOBER 2018 IN DE ZEVENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Gal.1,6‑12 

tussenzang    : ps.111,1‑2.7‑8.9.10c 

evangelie     : Lc.10,25‑37

 

DINSDAG 9 OKTOBER 2018 IN DE ZEVENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.DIONYSIUS, BISSCHOP EN GEZELLEN, MARTELAREN  rood

eerste lezing : Gal.1,13‑24 

tussenzang    : ps.139,1‑3.13‑15 

evangelie     : Lc.10,38‑42

 

WOENSDAG 10 OKTOBER 2018 IN DE ZEVENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.MAAGD MARIA, STERRE DER ZEE  wit

eerste lezing : Gal.2,1‑2.7‑14 

tussenzang    : ps.116,1‑2

evangelie     : Lc.11,1‑4

In de stad Maastricht wordt deze gedachtenis als Feest gevierd.

 

DONDERDAG 11 OKTOBER 2018 IN DE ZEVENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR

eerste lezing : Gal.3,1‑5

tussenzang    : Lc.1,69‑75 

evangelie     : Lc.11,5‑13

 

VRIJDAG 12 OKTOBER 2018 IN DE ZEVENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Gal.3,7‑14 

tussenzang    : ps.111,1‑6

evangelie     : Lc.11,15‑26

 

ZATERDAG 13 OKTOBER 2018 IN DE ZEVENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit

eerste lezing : Gal.3,22‑29 

tussenzang    : ps.105,2‑7 

evangelie     : Lc.11,27‑28 

 

ZONDAG 14 OKTOBER 2018. ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Wijsh.7,7‑11

tussenzang    : ps.90,12‑17

tweede lezing : Hebr.4,12‑13

evangelie     : Mc.10,17‑30 of 17‑27 

  

MAANDAG 15 OKTOBER 2018 IN DE ACHTENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.TERESIA VAN JEZUS, MAAGD EN KERKLERARES  wit

eerste lezing : Gal.4,22‑24.26‑27.31‑5,1

tussenzang    : ps.113,1‑5a.6‑7 

evangelie     : Lc.11,29‑32 

 

DINSDAG 16 OKTOBER 2018 IN DE ACHTENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.HEDWIG, KLOOSTERLINGE  wit

eerste lezing : Gal.5,1‑6 

tussenzang    : ps.119,41.43‑45.47‑48 

evangelie     : Lc.11,37‑41 

 

WOENSDAG 17 OKTOBER 2018 IN DE ACHTENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.IGNATIUS VAN ANTIOCHIË, BISSCHOP EN MARTELAAR  rood

eerste lezing : Gal.5,18‑25 

tussenzang    : ps.1,1‑4.6 

evangelie     : Lc.11,42‑46

 

DONDERDAG 18 OKTOBER 2018 IN DE ACHTENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. FEEST VAN DE H.LUCAS, EVANGELIST  rood

eerste lezing : 2 Tim.4,9‑17a 

tussenzang    : ps.145,10‑13b.17‑18

evangelie     : Lc.10,1‑9 

 

VRIJDAG 19 OKTOBER 2018 IN DE ACHTENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE HH.JOHANNES DE BREBEUF EN ISAAC JOGUES, PRIESTERS EN GEZELLEN, MARTELAREN  rood

eerste lezing : Ef.1,11‑14 

tussenzang    : ps.33,1‑2.4‑5.12‑13 

evangelie     : Lc.12,1‑7

 

ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 IN DE ACHTENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit

eerste lezing : Ef.1,15‑23 

tussenzang    : ps.8,2‑7 

evangelie     : Lc.12,8‑12 

 

ZONDAG 21 OKTOBER 2018. NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Jes.53,10‑11 

tussenzang    : ps.33,4‑5.18‑20.22

tweede lezing : Hebr.4,14‑16 

evangelie     : Mc.10,35‑45 of 42‑45 

 

 

MAANDAG 22 OKTOBER 2018 IN DE NEGENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.JOHANNES PAULUS II, PAUS  wit 

eerste lezing : Ef.2,1‑10 

tussenzang    : ps.100,2‑5 

evangelie     : Lc.12,13‑21 

 

DINSDAG 23 OKTOBER 2018 IN DE NEGENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.JOHANNES VAN CAPESTRANO, PRIESTER  wit

eerste lezing : Ef.2,12‑22

tussenzang    : ps.85,9‑14 

evangelie     : Lc.12,35‑38 

 

JAAR. VRIJE GEDACHTENIS VAN DE H.ANTONIUS MARIA CLARET, BISSCHOP  wit 

eerste lezing : Ef.3,2‑12 

tussenzang    : Jes.12,2‑3.4bcd‑6 

evangelie     : Lc.12,39‑48 

 

DONDERDAG 25 OKTOBER 2018 IN DE NEGENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. HOOGFEEST VAN KERKWIJDING VAN GECONSACREERDE KERKEN WAARVAN DE WIJDINGSDATUM ONBEKEND IS   wit

 

DONDERDAG 25 OKTOBER 2018 IN DE NEGENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Ef.3,14‑21 

tussenzang    : ps.33,1‑2.4‑5.11‑12.18‑19 

evangelie     : Lc.12,49‑53

 

VRIJDAG 26 OKTOBER 2018 IN DE NEGENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Ef.4,1‑6 

tussenzang    : ps.24,1‑6 

evangelie     : Lc.12,54‑59

 

ZATERDAG 27 OKTOBER 2018 IN DE NEGENENTWINTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. MARIA OP ZATERDAG  wit

eerste lezing : Ef.4,7‑16 

tussenzang    : ps.122,1‑5 

evangelie     : Lc.13,1‑9 

 

ZONDAG 28 OKTOBER 2018. DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR   groen

eerste lezing : Jer.31,7-9

tussenzang    : ps.126,1-6

tweede lezing : Hebr.5,1-6

evangelie     : Mc.10,46-52

evangelie : Lc.18,9 -14 

 

MAANDAG 29 OKTOBER 2018 IN DE DERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR groen

eerste lezing : Ef.4,32‑5,8 

tussenzang    : ps.1,1‑4.6

evangelie     : Lc.13,10‑17 

 

DINSDAG 30 OKTOBER 2018 IN DE DERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR.VRIJE GEDACHTENIS VAN DE Z.MARIA TERESA (TAUSSCHER) VAN DE H.JOZEF  wit  

eerste lezing : Ef.5,21‑33 

tussenzang    : ps.126,1‑5 

evangelie     : Lc.13,18‑21

 

WOENSDAG 31 OKTOBER 2018 IN DE DERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR  groen

eerste lezing : Ef.6,1‑9

tussenzang    : ps.145,10‑14 

evangelie     : Lc.13,22‑30 

 

 

DONDERDAG 1 NOVEMBER 2018 IN DE DERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGEN    wit

eerste lezing: Apok.7,2‑4.9‑14

tussenzang:        ps.24,1‑4ab.5‑6

tweede lezing:    1Joh.3,1‑3  

evangelie:           Mt.5,1‑12a

 

VRIJDAG 2 NOVEMBER 2018 IN DE DERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN. ALLERZIELEN   paars/zwart

In de Eucharistieviering kan een keuze worden gemaakt uit de lezingen in het lectionarium voor de liturgie van de overledenen.

Hieronder volgen enkele keuzemogelijkheden:

 

I.

eerste lezing : Jes.25,6a.7‑9 

tussenzang    : ps.27,1.4.7.8b.9a.13‑14

tweede lezing : Rom.5,5‑11 

evangelie     : Joh.11,17‑27 of 21‑27 

 

II.

eerste lezing : 2 Makk.12,43‑46

tussenzang    : ps.103,8.10.13‑18

tweede lezing : 1 Kor.15,51‑57

evangelie     : Joh.6,37‑40 

 

III.

eerste lezing : Wijsh.3,1‑9 

tussenzang    : ps.116,5.6.10‑11.15‑16 

tweede lezing : Rom.8,31b‑35.37‑39 

evangelie     : Lc.24,13‑35 

 

ZATERDAG 3 NOVEMBER 2018 IN DE DERTIGSTE WEEK DOOR HET JAAR. GEDACHTENIS VAN DE H.HUBERTUS, BISSCHOP  wit

eerste lezing : Fil.1,18b‑26 

tussenzang    : ps.42,2.3.5 

evangelie     : Lc.14,1.7‑11 

  

     
     
     
     
     
Susteren-Echt