Maart 2017

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg? Aanvullingen zijn altijd welkom: persdienst@bisdom-roermond.nl 


Tot en met dinsdag 5 maart

Expositie Maria iconen in Heiligdom St. Gerlach

In 2017 is het honderd jaar geleden dat Maria in Fatima verscheen aan drie kinderen. Ter herinnering daaraan is in het Heiligdom van Sint Gerlach in Houthem een tentoonstelling van Maria-iconen ingericht van verschillende 'schrijvers', zoals de iconenschilders ook wel genoemd worden. Zo exposeren Geert Hüsstege uit Eindhoven, Corrie en Rina Woudenberg uit Twist en Egmond aan Zee, Marita Heckmanns, Margriet Lambriks-Moll en Wilma Rhoen. Het heiligdom en de tentoonstelling is elke dag geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur en is gevestigfd aan de Onderstestraat 1.


Woensdag 1 maart

Aswoensdag

Vandaag wordt in de parochiekerken de liturgie van Aswoensdag gevierd bij het begin van de 40-daagse vastentijd op weg naar Pasen met oplegging van het Askruisje. Het is ook het begin van de Vastenactie. 


Vrijdag 3 maart

Bidden zonder ophouden

Sinds 2014 worden regelmatig in Parkstad gebedswakes gehouden, georganiseerd onder auspiciën van de Raad van Kerken Parkstad. De aanleiding vormde destijds alle ellende in de zomer van 2014; opkomst IS, rampvlucht MH 17, vluchtelingen overal ter wereld, eigenlijk te veel om op te noemen. Maar we beseffen dat onze wereld altijd en onophoudelijk om gebed vraagt. Het is niet voor niets een Bijbelse aansporing, die in de kerk en thuis in praktijk kan worden gebracht. De ervaringen tot nu toe zijn zodanig, dat is afgesproken om tweemaal per jaar in Parkstad samen te komen voor gebed, omlijst met lezing en lied. Hiervoor zijn twee locaties opengesteld – met dank aan de betreffende gemeenschappen. Het Korpsgebouw van het Leger des Heils aan de Horizonstraat77in Brunssum-Treebeek en de RK St Andreaskerk, Palestinastraat, Heerlerbaan verlenen op de geplande  vrijdagavonden gastvrijheid. Een grote groep aanwezigen is bemoedigend,  met weinig mensen kan het ook indringend zijn, weten we inmiddels. Met of zonder kaarsjes. De gebedsavond begint om 19.00 uur en duurt tot uiterlijk 20.00 uur. Meer info: secretaris@raadvankerkenparkstad.nl


Zondag 5 maart

Vormselviering in Genhout

Tijdens een eucharistieviering in de H. Hubertuskerk te Genhout dient bisschop Frans Wiertz het sacrament van het H. Vormsel toe aan een aantal kinderen uit deze parochie. Aanvang: 09.30 uur.

Hulpbisschop viert H. Mis in Weert

Hulpbisschop Everard de Jong viert vandaag de eucharistie in de kerk De Verrezen Christus in de wijk Moesel in Weert. Aanvang: 11.00 uur.

Gebedsuur voor roepingen in Merkelbeek

Pater Bert Koppen gaat om 16.00 uur voor in het maandelijkse gebedsuur voor roepingen in de parochiekerk van Merkelbeek. Aansluitend samenzijn in het naastgelegen bezinningshuis Het korenveld.  


Maandag 6 tot en met woensdag 8 maart

Bisdomretraite

In Abdij Rolduc in Kerkrade vindt de jaarlijkse bisdomretraite voor priesters en diakens plaats. Ook beide bisschoppen en andere leden van de bisdomstaf nemen aan deze retraite aan het begin van de Veertigdagentijd deel. De inleidingen worden ditmaal verzorgd door dr. Piet Stevens.


Woensdag 8 maart

Bezinningsavonden in de vastentijd (Sittard)
                                                              
Op de woensdagen in de 40-dagentijd vinden in Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2 in Sittard geloofsavonden plaats als voorbereiding op Pasen rond het evangelie van de zondag. De inleiders zijn: zuster M. Renata en rector Ruud Goertz. Kosten: € 5,00 per avond.  Aanmelden kan via: 046-4570993 of regina.carmeli@carmeldcj.nl. Meer informatie >>>

Vrijdag 10 maart

Academie Rolduc over christelijke identiteit

Hoe ben ik katholiek in deze tijd? Wat betekent het om katholiek te zijn in Nederland vandaag de dag? Daarover gaat een lezing van Thijs Caspers bij Academie Rolduc. Hij gaat met de aanwezigen op zoek naar taal om het eigen geloven en handelen duidelijker onder woorden te kunnen brengen. Capers is theoloog en als gastonderzoeker verbonden aan de Tilburg University. Academie Rolduc is de naam van een reeks lezingen van het Theologisch Instituut Rolduc over een breed scala aan religieuze, politieke, maatschappelijke of filosofisch onderwerpen. De lezing is voor iedereen toegankelijk. Entree: vijf euro. Locatie: Abdij Rolduc in Kerkrade. Aanvang: 19.00 uur. Aanmelden kan via academie.rolduc@gmail.com. Een uitgebreid programmaoverzicht is te downloaden via http://www.bisdom-roermond.nl/academie-rolduc-1617


Vrijdag 10 tot en met zondag 12 maart

Bezinningsweekend voor jongeren


Onder de titel 'God zoekt jou' organiseert het bisdom Roermond in foyer de charité Marthe Robin in Thorn een bezinningsweekend voor jongeren tussen 15 en 30 jaar. Het weekend begitn op vrijdagavond en eindigt op zondagmiddag. Deelnamekosten: € 50,- per persoon, maar mocht dit bedrag te hoog zijn, meld dit dan bij aanmelding en er wordt gekeken wat hieraan te doen, het bedrag mag geen belemmering zijn voor deelname. Meer info en aanmelden: m.rademaker@bisdom-roermond.nl


Zaterdag 11 maart

Light-time in de kathedraal

In en om de Sint-Christoffelkathedraal vindt van 14.00 uur tot 16.30 uur Light-time plaats, een evangelisatieviering waarbij buiten mensen worden uitgenodigd om binnen in de kerk een kaarsje op te steken bij het uitgestelde Allerheiligste, de zegen te ontvangen en te luisteren naar gezangen en gebeden.


Zondag 12 t/m zaterdag 18 maart

Retraiteweek in Sittard

Van zondag 12 tot en met zaterdag 18 maart wordt in Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2 in Sittard een retraite in stilte gehouden. Thema: Jezus doet wonderen, Jezus is het wonder van God. Inleider is pater Gerard Wilkens S.J. uit Delft. Deelname kosten: € 314,00. Voor aanmelding of meer informatie: 046-4570993 of regina.carmeli@carmeldcj.nl. 
Meer informatie >>>

Woensdag 15 maart

Bezinningsavonden in de vastentijd (Sittard)

Op de woensdagen in de 40-dagentijd vinden in Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2 in Sittard geloofsavonden plaats als voorbereiding op Pasen rond het evangelie van de zondag. De inleiders zijn: zuster M. Renata en rector Ruud Goertz. Kosten: € 5,00 per avond.  Aanmelden kan via: 046-4570993 of regina.carmeli@carmeldcj.nl. Meer informatie >>>


Donderdag 16 maart

Lezing over presentiepastoraat 

Aandachtige zorg door er te zijn. Zo luidt de titel van de lezing over presentiepastoraat die Aloys de Haan op 16 maart in Heerlen verzorgt voor het Centrum voor Spiritualiteit en zingeving De Drie Ringen. De Haan is geesstelijk verzorger bij Cicero Zorggroep. Hij geeft een inkijk in de geestelijke verzorging in het verpleeghuis. Locatie: Andreaskerk, Palestinastraat 326 in Heerlen. Aanvang: 19.30 uur. Kosten: € 10. 


Lezingencyclus Wereldreligies: nieuwe spiritualiteit 

Museum Het Ursulinenconvent in Eijsden organiseert dit voorjaar een lezingencyclus over wereldreligies, van atheïsme tot christendom. Vandaag gaat de tweede lezing in deze reeks over nieuwe vormen van spiritualiteit. Spreker is oud-bisdommedewerker Peter Flaton. De komende maanden zijn er bijeenkomsten over boeddhisme, islam en christendom. Deze laatste wordt verzorgd door hulpbisschop Everard de Jong. Aanvang: steeds om 20.00 uur. Entree: gratis. Locatie: Breusterstraat 27 in Eijsden. Meer informatie >> 

Nightfever in de kathedraal

In en om de Sint-Christoffelkathedraal vindt van 18.00 uur tot 20.00 uur Nightfever plaats, een evangelisatieviering waarbij buiten mensen worden uitgenodigd om binnen in de kerk een kaarsje op te steken bij het uitgestelde Allerheiligste, de zegen te ontvangen en te luisteren naar gezangen en gebeden.


Zaterdag 18 maart

Adoptie/sponsordag Missieburo Roermond 

Kinderen in de derde wereld financieel ondersteunen, zodat ze in hun eigen omgeving een goede opvoeding, medische verzorging en goed onderwijs kunnen krijgen. Dat kan via het adoptiesponsorproject van het Missieburo Roermond. Op zaterdag 18 maart wordt in Weert een ontmoetingsdag gehouden voor iedereen die in het adoptieproject participeert of dat  graag wil gaan doen. Lees verder >>>

 

Beziningsdag in Sittard

In Bezinningshuis Regina Carmeli in Sittard wordt vandag van 10 tot 17 uur een bezinningsdag in stite gehouden. Het thema luidt: Zich openen voor de liefde van Christus in al haar dimensies (Ef 3,18-19). Inleider is Dr. Bernhard Hegge, spirituaal van het Grootseminarie Rolduc. Deelname kost: € 12,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen). Aanmelden kan via: 046-4570993 of regina.carmeli@carmeldcj.nl. Meer informatie >>>

Reunie Orkest Limburgse Jagers in kathedraal

Vanwege het 25-jarig bestaan van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers verleent dit gezelschap muzikale medewerking aan de eucharistieviering in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond om 19.00 uur. 

Stille Omgang

In de nacht van 18 en 19 maart vindt de jaarlijkse Stille Omgang in Amsterdam plaats, waraan duizenden pelgrims uit heel het land deelnemen. De Stille Omgang is bidtocht die het Mirakel van Amsterdam herdenkt. Sinds de 19e eeuw wordt deze tocht door het centrum van Amsterdam in stilte gelopen. Ook vanuit Limburg gaan er jaarlijks diverse bussen naar Amsterdam om aan de bidtocht deel te nemen.


Zaterdag 18 en zondag 19 maart

Youth2gether in Thorn

Het geloof leren, vieren en beleven met andere jongeren tussen 15 en 18 jaar gedurende een aantal weekenden. Dat kan in foyer de charité in Thorn. Gezelligheid, verdieping, H. Mis en ontspannende activiteiten wisselen elkaar af tijdens het weekend dat van zaterdagavond 19 uur tot zondagavond 19 uur plaatsvindt. Koten: 15 euro per weekend. De andere data zijn op 13/14 mei, 30 september/1 oktober en 25/26 november, maar de weekenden zijn ook los te bezoeken. Meer info: www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Youth2gether/youth2gether.html   


Maandag 20 maart

Lezing over Lijkwade van Turijn in Stramproy 

Voor de één is de Lijkwade van Turijn een teken van tegenspraak; voor de ander een object van diepste eerbied. Maar voor iedereen is ze een uitnodiging om nader stil te staan bij de Lijdensweg van Jezus Christus. Pastoor M. Otto gaat op maandag 20 maart in Stramproy hier nader op in. De lezing begint om 20.00 uur in de kapel van de Willibrorduskerk in Stramproy. Vooraf is er om 18.30 uur aanbidding van het Allerheiligste en om 19.00 uur H. Mis. Van harte uitgenodigd!
 

Dinsdag 21 

Ontmoetingsdag voor vrouwen

De stichting Mgr. SchrijnenHuis organiseert in de Veertigdagentijd twee ontmoetingsdagen voor vrouwen. Ditmaal rondom het thema rouwverwerking. Meer informatie >>


Dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 maart

Bezinningsdagen rond heliige vrouwen  
 
Van 21 tot en met 24 maart worden in Bezinningshuis Regina Carmeli in Sittard bezinningsdagen gehouden in de vorm van een Leerhuis. Het is een retraite in stilte, maar er is ook ruimte voor uitwisseling. Thema is een serie teksten van heilige vrouwen: Op weg naar Pasen met Teresia van Lisieux. Inleider is pater Frans Vervooren O.C.D. uit Amsterdam. Deelname kost: € 162,00. Aanmelden kan via: 046-4570993 of regina.carmeli@carmeldcj.nl. Meer informatie >>>

Woensdag 22 maart

Themabijeenkomst 'Zorgen om moeder aarde' in Venlo

Onder het motto ‘Zorgen om moeder aarde; een universeel gegeven’ organiseren de parochies van Venlo-Stad thema-avonden over het milieu. Op 22 maart houdt duurzaamheidsadviseur van de gemeente Venlo Roy Vercoulen een lezing over de rol van economie bij het ontstaan van klimaatproblemen.

Lees verder >>>

Bezinningsavonden in de vastentijd (Sittard)

Op de woensdagen in de 40-dagentijd vinden in Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2 in Sittard geloofsavonden plaats als voorbereiding op Pasen rond het evangelie van de zondag. De inleiders zijn: zuster M. Renata en rector Ruud Goertz. Kosten: € 5,00 per avond.  Aanmelden kan via: 046-4570993 of regina.carmeli@carmeldcj.nl. Meer informatie >>>


Donderdag 23 maart

Ontmoetingsdag voor vrouwen

De stichting Mgr. SchrijnenHuis organiseert in de Veertigdagentijd twee ontmoetingsdagen voor vrouwen. Ditmaal rondom het thema rouwverwerking. Meer informatie >>


Vrijdag 24 en zaterdag 25 maart

24 uur voor de Heer

Activiteiten in diverse kerken in Limburg


Zondag 26 maart

Koor uit Banholt in kathedraal

Het Gemengd Zangkoor Avanti uit Banholt verleent vocale medewerking aan de eucharistieviering in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond. Aanvang: 11.30 uur.


Woensdag 29 maart

Themabijeenkomst 'Zorgen om moeder aarde' in Venlo

Onder het motto ‘Zorgen om moeder aarde; een universeel gegeven’ organiseren de parochies van Venlo-Stad thema-avonden over het milieu. Op 29 maart spreekt gedeputeerde Ger Koopmans van de provincie Limburg over de rol van de politiek bij het klimaatvraagstuk. Onderzoeker Willem-Marie Speelman van het Fransiscaans Studiecentrum gaat in op de boodschap van de paus in Laudato Si'.

Lees verder >>>

Bezinningsavonden in de vastentijd (Sittard)

Op de woensdagen in de 40-dagentijd vinden in Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2 in Sittard geloofsavonden plaats als voorbereiding op Pasen rond het evangelie van de zondag. De inleiders zijn: zuster M. Renata en rector Ruud Goertz. Kosten: € 5,00 per avond.  Aanmelden kan via: 046-4570993 of regina.carmeli@carmeldcj.nl. Meer informatie >>>


Vrijdag 31 maart tot en met zondag 2 april

Gezinsweekend in Steyl

Heeft bidden zin en luistert God dan echt? Wat is de kracht van het gebed en hoe kun je bidden met kleine en grotere kinderen of met je partner? Deze vragen komen aan bod tijdens het gezinsweekend dat in Steyl wordt gehouden. Het weekend is een initiatief van het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom. De inleidingen worden verzorgd door het echtpaar Frank en Frederike Proost en de priesters Martin Otto en Luc Simons. Voor de kinderen zijn er aparte programma’s. Ze worden in verschillende groepen ingedeeld. Er wordt onder meer geknutseld, gesport, gesproken over het thema, gebeden en gezongen. Daarnaast zijn er gezamenlijke eucharistievieringen, maaltijden, momenten voor het gehele gezin en voor de echtparen. De richtprijs voor deelname is € 200,- per gezin. Meer info en aanmelding: m.rademaker@bisdom-roermond.nl


     
     
     
     
     
Susteren-Echt