Maart 2017

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg? Aanvullingen zijn altijd welkom: persdienst@bisdom-roermond.nl 


Zondagen in maart en begin april

Foto-expositie over Goede Week op Sicilië in Wittem 

De Udense fotograaf Willem Kuijpers kwam min of meer toevallig in 2002 in aanraking met de processies die plaatsvinden tijdens de Goede Week, de “Settimana Santa”, op Sicilië. Sinds die tijd ging hij tien keer terug naar Sicilië en maakte steeds weer nieuwe fotoreportages. Uit de inmiddels rijke fotocollectie maakte hij een selectie, die nu in de bibliotheek van Klooster Wittem te zien is. De expositie geeft een inzicht geeft hoe in een andere cultuur de passie van Christus wordt verbeeld en gevierd. De dramatiek waarmee de processies worden gespeeld zijn zeer inlevend verbeeld in de foto’s van Kuijpers. Te zien op de zondagen 12, 19, 26 maart; 2, 9 april, alsmede op Goede Vrijdag 14 april, telkens van 13.30 uur tot 16.30 uur. Entree: vrije gift.  


Woensdag 15 maart

Bezinningsavonden in de vastentijd (Sittard)

Op de woensdagen in de 40-dagentijd vinden in Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2 in Sittard geloofsavonden plaats als voorbereiding op Pasen rond het evangelie van de zondag. De inleiders zijn: zuster M. Renata en rector Ruud Goertz. Kosten: € 5,00 per avond.  Aanmelden kan via: 046-4570993 of regina.carmeli@carmeldcj.nlMeer informatie >>>


Donderdag 16 maart

Lezing over presentiepastoraat 

Aandachtige zorg door er te zijn. Zo luidt de titel van de lezing over presentiepastoraat die Aloys de Haan op 16 maart in Heerlen verzorgt voor het Centrum voor Spiritualiteit en zingeving De Drie Ringen. De Haan is geesstelijk verzorger bij Cicero Zorggroep. Hij geeft een inkijk in de geestelijke verzorging in het verpleeghuis. Locatie: Andreaskerk, Palestinastraat 326 in Heerlen. Aanvang: 19.30 uur. Kosten: € 10. 

Lezingencyclus Wereldreligies: nieuwe spiritualiteit 

Museum Het Ursulinenconvent in Eijsden organiseert dit voorjaar een lezingencyclus over wereldreligies, van atheïsme tot christendom. Vandaag gaat de tweede lezing in deze reeks over nieuwe vormen van spiritualiteit. Spreker is oud-bisdommedewerker Peter Flaton. De komende maanden zijn er bijeenkomsten over boeddhisme, islam en christendom. Deze laatste wordt verzorgd door hulpbisschop Everard de Jong. Aanvang: steeds om 20.00 uur. Entree: gratis. Locatie: Breusterstraat 27 in Eijsden. Meer informatie >> 

Nightfever in de kathedraal

In en om de Sint-Christoffelkathedraal vindt van 18.00 uur tot 20.00 uur Nightfever plaats, een evangelisatieviering waarbij buiten mensen worden uitgenodigd om binnen in de kerk een kaarsje op te steken bij het uitgestelde Allerheiligste, de zegen te ontvangen en te luisteren naar gezangen en gebeden.


Vrijdag 17 maart

Vormselviering in Sittard


Tijdens een eucharistieviering om 19.00 uur in de H. Hartkerk van Overhoven (Sittard) dient hulpbisschop Everard de Jong het sacrament van het H. Vormasel toe aan diverse kinderen uit de parochie. Vocale medewerking verleent Sound 70.


Zaterdag 18 maart

Adoptie/sponsordag Missieburo Roermond 

Kinderen in de derde wereld financieel ondersteunen, zodat ze in hun eigen omgeving een goede opvoeding, medische verzorging en goed onderwijs kunnen krijgen. Dat kan via het adoptiesponsorproject van het Missieburo Roermond. Op zaterdag 18 maart wordt in Weert een ontmoetingsdag gehouden voor iedereen die in het adoptieproject participeert of dat  graag wil gaan doen. Lees verder >>

Beziningsdag in Sittard

In Bezinningshuis Regina Carmeli in Sittard wordt vandag van 10 tot 17 uur een bezinningsdag in stite gehouden. Het thema luidt: Zich openen voor de liefde van Christus in al haar dimensies (Ef 3,18-19). Inleider is Dr. Bernhard Hegge, spirituaal van het Grootseminarie Rolduc. Deelname kost: € 12,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen). Aanmelden kan via: 046-4570993 of regina.carmeli@carmeldcj.nlMeer informatie >> 

Vormselviering in Hulsberg

Tijdens een eucharistieviering in de H. Clemenskerk te Hulsberg dient bisschop Frans Wiertz het sacrament van het H. Vormsel toe aan verschillende kinderen uit die parochie. Aanvang: 19.00 uur.
 
Reunie Orkest Limburgse Jagers in kathedraal

Vanwege het 25-jarig bestaan van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers verleent dit gezelschap muzikale medewerking aan de eucharistieviering in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond om 19.00 uur. 

Stille Omgang

In de nacht van 18 en 19 maart vindt de jaarlijkse Stille Omgang in Amsterdam plaats, waraan duizenden pelgrims uit heel het land deelnemen. De Stille Omgang is bidtocht die het Mirakel van Amsterdam herdenkt. Sinds de 19e eeuw wordt deze tocht door het centrum van Amsterdam in stilte gelopen. Ook vanuit Limburg gaan er jaarlijks diverse bussen naar Amsterdam om aan de bidtocht deel te nemen.


Zaterdag 18 en zondag 19 maart

Youth2gether in Thorn

Het geloof leren, vieren en beleven met andere jongeren tussen 15 en 18 jaar gedurende een aantal weekenden. Dat kan in foyer de charité in Thorn. Gezelligheid, verdieping, H. Mis en ontspannende activiteiten wisselen elkaar af tijdens het weekend dat van zaterdagavond 19 uur tot zondagavond 19 uur plaatsvindt. Kosten: 15 euro per weekend. De andere data zijn op 13/14 mei, 30 september/1 oktober en 25/26 november, maar de weekenden zijn ook los te bezoeken. Meer info: www.foyer-thorn.nl/Activiteiten/Youth2gether/youth2gether.html   


Zondag 19 maart

H. Mis ter ere van Sint Jozef


Bij gelegenheid van het hoogfeest van Sint Jozef viert bisschop Frans Wiertz de pontificale H. Mis om 11.00 uur in de bedevaartskerk van het Smakt.
 


Maandag 20 maart

Lezing over Lijkwade van Turijn in Stramproy 

Voor de één is de Lijkwade van Turijn een teken van tegenspraak; voor de ander een object van diepste eerbied. Maar voor iedereen is ze een uitnodiging om nader stil te staan bij de Lijdensweg van Jezus Christus. Pastoor M. Otto gaat op maandag 20 maart in Stramproy hier nader op in. De lezing begint om 20.00 uur in de kapel van de Willibrorduskerk in Stramproy. Vooraf is er om 18.30 uur aanbidding van het Allerheiligste en om 19.00 uur H. Mis. Van harte uitgenodigd!
 

Dinsdag 21 maart

Ontmoetingsdag voor vrouwen

De stichting Mgr. SchrijnenHuis organiseert in de Veertigdagentijd twee ontmoetingsdagen voor vrouwen. Ditmaal rondom het thema rouwverwerking. Meer informatie >>

 

Lezing Kom tot leven - waarom woestijn en vasten?

Zuster Claudia Theinert geeft om 19.30 uur een lezin in de parochiekerk van Kunrade me als thema: KOM TOT LEVEN-Waarom woestijn en vasten. De woestijn - onherbergzaam en toch fascinerend; symbool van grenservaring, leegte en eenzaamheid; De woestijn ingaan is confronterend. En tegelijkertijd openbarend: wanneer je de tocht aandurft brengt ze je tot een bron van waaruit je kunt leven en die je telkens weer doet opstaan. De kerk ligt aan het Onze-Lieve-Vrouweplein in Voerendaal. Entree: €5,- Meer informatie >>>


Dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 maart

Bezinningsdagen rond heliige vrouwen  
 
Van 21 tot en met 24 maart worden in Bezinningshuis Regina Carmeli in Sittard bezinningsdagen gehouden in de vorm van een Leerhuis. Het is een retraite in stilte, maar er is ook ruimte voor uitwisseling. Thema is een serie teksten van heilige vrouwen: Op weg naar Pasen met Teresia van Lisieux. Inleider is pater Frans Vervooren O.C.D. uit Amsterdam. Deelname kost: € 162,00. Aanmelden kan via: 046-4570993 of regina.carmeli@carmeldcj.nl. Meer informatie >>>

Woensdag 22 maart

Themabijeenkomst 'Zorgen om moeder aarde' in Venlo

Onder het motto ‘Zorgen om moeder aarde; een universeel gegeven’ organiseren de parochies van Venlo-Stad thema-avonden over het milieu. Op 22 maart houdt duurzaamheidsadviseur van de gemeente Venlo Roy Vercoulen een lezing over de rol van economie bij het ontstaan van klimaatproblemen. Lees verder >>>

Bezinningsavonden in de vastentijd (Sittard)

Op de woensdagen in de 40-dagentijd vinden in Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2 in Sittard geloofsavonden plaats als voorbereiding op Pasen rond het evangelie van de zondag. De inleiders zijn: zuster M. Renata en rector Ruud Goertz. Kosten: € 5,00 per avond.  Aanmelden kan via: 046-4570993 of regina.carmeli@carmeldcj.nl. Meer informatie >>>

Lezing Rouwenden helpen, hoe doe je dat? 

In deze lezing in Klooster Wittem gaat dr. Manu Keirse in op de vraag hoe je rouwenden kunt helpen. Hij is klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en dé specialist in België en Nederland als het over rouwverwerking en de laatste levensfase gaat. In zijn nieuwste boek ‘Vingerafdruk van verdriet. Woorden van bemoediging’ biedt hij een wegwijzer voor mensen die rouwen om een naaste. Hij gaat daarbij vooral uitvoerig in op de vele emoties die gepaard gaan met verlies. Zijn boeken werden in vele talen vertaald en zijn alle bestsellers; zijn lezingen trekken volle zalen in België en Nederland. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Kloosterbibliotheek Wittem. Entree:  € 7,50 incl. consumptie (Aanmelden via 043 450 1741 of info@kloosterwittem.nl
 

Donderdag 23 maart

Ontmoetingsdag voor vrouwen

De stichting Mgr. SchrijnenHuis organiseert in de Veertigdagentijd twee ontmoetingsdagen voor vrouwen. Ditmaal rondom het thema rouwverwerking. Meer informatie >>

H. Mis met hulpbisschop in zorgcentrum

Hulpbisschop Everard de Jong is hoofdcelebrant bij een ecuharistieviering met bewoners en verzorgers in zorgcentrum De Appelgaard in Margraten. Aanvang: 14.30 uur.


Vrijdag 24 maart

Vormselviering in Brunssum


Tijdens een pontificale eucharistieviering in de H. Gregoriuskerk in Brunssum dient hulpbisschop Everard de Jong het sacrament van het H. Vormsel toe aan verschillende kinderen uit deze parochie. Aanvang: 19.00 uur.. 


Vrijdag 24 en zaterdag 25 maart

24 uur voor de Heer

Op initiatief van paus Franciscus wordt in veel kerken 24 uur stil gestaan bij diverse vormen van barmhartigheid. In Limburg gebeurt dit onder meer op de volgende plaatsen:

Sittard: kapel zusters Karmelietessen (Kollenberg). Van vrijdag 24 maart 15.00 uur tot zaterdag 25 maart 15.00 is de kapel open voor gebed en aanbidding. (Er is gelegenheid om te overnachten voor mensen die dat wensen).


Zaterdag 25 maart

Ontmoetingsdag Nederlandse priesterstudenten op Rolduc


Hulpbisschop Everard de Jong is hoofdcelebrant tijdens een pontificale H. Mis in de Abdijkerk van Rolduc bij gelegenheid van de ontmoetingsdag van Nederlandse priesterstudenten. Aanvang: 11.00 uur.

Vormselviering in Berg aan de Maas

Tijdens een eucharistieviering in de H. Michaelkerk in Berg aan de Maas dient hulpbisschop Everard de Jong het sacrament van het H. Vormsel toe aan verschillende kinderen uit die parochie. Aanvang: 19.00 uur. 


Zondag 26 maart

Koor uit Banholt in kathedraal

Het Gemengd Zangkoor Avanti uit Banholt verleent vocale medewerking aan de eucharistieviering in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond. Aanvang: 11.30 uur.

Vormselviering in Munstergeleen

Tijdens een eucharistieviering in de H. Pancratiuskerk in Munstergeleen dient hulpbisschop Everard de Jong het sacrament van het H. Vormsel toe aan verschillende kinderen uit die parochie. Aanvang: 10.00 uur. .

Midvastentocht van Rolduc naar Aken

De Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden (SPV) organiseert een wandeling van Abdij Rolduc in Kerkrade door het fraaie en bosrijke Wormdal naar Aken. Doel is de Dom in Aken, al vele eeuwen lang een pelgrimsoord. De wandeling is midden in de Veertigdagentijd op weg naar Pasen, en heeft  de ‘Vastenactie’ tot thema. De tocht van 17 kilometer begint om 09.00 uur met het pelgrimsgebed in de Abdijkerk. Om 15 uur is er een afsluitend gebed in Aken. Uiteraard is er daarna gelegenheid op eigen gelegenheid de stad te bezoeken. Er is geen groepsvervoer terug. Vanaf de vlakbij gelegen ‘Bushof’ kan men elk half uur de ASEAG-bus nemen van lijn 47 tot halte Pilgramsweg. Dan is het nog 1 km lopen naar Rolduc. Vanaf de Bushof rijdt ook elk half uur Arrivabus lijn 350 naar Vaals en Maastricht. Om aan deze wandeling mee te doen is opgave vooraf niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrije bijdrage voor de Vastenactie wordt op prijs gesteld. Het is raadzaam een eigen lunchpakket en drank mee te nemen voor onderweg.  


Maandag 27 maart

Lezing over scheppingsverhalen in Merkelbeek


Dr. Harm Goris van de School of Catholic Theology uit Tilburg en Utrecht houdt in bezinningshuis Het Korenveld in Merkelbeek een lezing over de Bijbelse Scheppingsverhalen. Aanvang: 20.00 uur. Meer info en aanmelding via hetwerk.korenveld@fso-be-nl.org


Woensdag 29 maart

Themabijeenkomst 'Zorgen om moeder aarde' in Venlo

Onder het motto ‘Zorgen om moeder aarde; een universeel gegeven’ organiseren de parochies van Venlo-Stad thema-avonden over het milieu. Op 29 maart spreekt gedeputeerde Ger Koopmans van de provincie Limburg over de rol van de politiek bij het klimaatvraagstuk. Onderzoeker Willem-Marie Speelman van het Fransiscaans Studiecentrum gaat in op de boodschap van de paus in Laudato Si'. Lees verder >>

Bezinningsavonden in de vastentijd (Sittard)

Op de woensdagen in de 40-dagentijd vinden in Bezinningshuis Regina Carmeli, Kollenberg 2 in Sittard geloofsavonden plaats als voorbereiding op Pasen rond het evangelie van de zondag. De inleiders zijn: zuster M. Renata en rector Ruud Goertz. Kosten: € 5,00 per avond.  Aanmelden kan via: 046-4570993 of regina.carmeli@carmeldcj.nlMeer informatie >>


Vrijdag 31 maart

H
ulpbisschop bij Nacht van de Filosofie

Hulpbisschop Everard de Jong verzorgt een lezing bij de Nacht van de Filosofie die in de Trevianum Scholengroep in Sittard wordt gehouden. Aanvang: 19.00 uur.


Vrijdag 31 maart tot en met zondag 2 april

Gezinsweekend in Steyl

Heeft bidden zin en luistert God dan echt? Wat is de kracht van het gebed en hoe kun je bidden met kleine en grotere kinderen of met je partner? Deze vragen komen aan bod tijdens het gezinsweekend dat in Steyl wordt gehouden. Het weekend is een initiatief van het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom. De inleidingen worden verzorgd door het echtpaar Frank en Frederike Proost en de priesters Martin Otto en Luc Simons. Voor de kinderen zijn er aparte programma’s. Ze worden in verschillende groepen ingedeeld. Er wordt onder meer geknutseld, gesport, gesproken over het thema, gebeden en gezongen. Daarnaast zijn er gezamenlijke eucharistievieringen, maaltijden, momenten voor het gehele gezin en voor de echtparen. De richtprijs voor deelname is € 200,- per gezin. Meer info en aanmelding: m.rademaker@bisdom-roermond.nl


     
     
     
     
     
Susteren-Echt