Maart 2018

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg? Aanvullingen zijn altijd welkom: persdienst@bisdom-roermond.nl


Hele maand maart

Vastenactie


In alle parochies van Nederland wordt tijdens de veertigdagentijd de Vastenactie gehouden, een inzamelingsactie voor projecten in de Derde Wereld. Meer informatie: www.vastenactie.nl.


Zaterdag 3 maart

Info-ochtend Theologisch Instituut Rolduc


De opleiding tot diaken en pastoraal werk(st)er – het Theologisch Instituut Rolduc – houdt een informatie-ochtend. Deze is bedoeld voor iedereen die zich wil oriënteren op een studie theologie. Tijdens de ochtend wordt uitgelegd welke studiemogelijkheden het TIR biedt. Aansluitend bestaat de mogelijkheid om een college te volgen. De ochtend wordt afgesloten met een gebedsmoment en een gezamenlijke lunch. Meer info >>


Zondag 4 maart

Gebedsuur voor roepingen in Merkelbeek

Het maandelijkse gebedsuur voor roepingen in de H. Clemenskerk in Merkelbeek wordt ditmaal verzorgd door de pastoor van Genk (B), pater Zbigniew Opyd omi. Hij zal tijdens de vespers spreken en voorgaan in de Eucharistische Aanbidding, met de intentie om nieuwe roepingen tot het priesterschap en religieuze leven. Aanvang: 16.00 uur. Aansluitend informeel samenzijn in het naast dek erk gelegen bezinningshuis Het Korenveld. Meer info: http://www.hetwerk-fso.org/blog/gebedsuur-voor-roepingen


Maandag 5 maart

Lezing over Roermondse Passietafel


De Roermondse Passietafel is een schilderwerk uit 1435 dat zich momenteel in het Rijksmuseum te amsterdam bevindt en oorspronkelijk gehangen heeft in de Roermondse Munsterkerk. Het toont achttien taferelen uit het leven van Christus en is geschilderd met olieverf en tempora op met linnen bekleed eikenhout. Het is één van de ouidste nog bestaande Nederlandse schilderijen. Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap organiseert hierover een lezing die wordt verzorgd door Jochem van Eijsden. Hij is wetenschappelijk medewerker van het Rijksmuseum, kunsthistoricus en behaalde met een scriptie over de passietafwel de MA in kunstgeschiedenis. De lezing vindt plaats in het Cuypershuis te Roermond. Aanvang: 19.30 uur. Meer info: www.lgog.nl


Zaterdag 10 maart

Start basiscursus Gregoriaans


Na eerdere en goed bezochte edities wil de Sint-Gregoriusvereniging in 2018 graag opnieuw voorzien in een basiscursus Gregoriaans. Deze is bedoeld voor koorzangers die zich graag verder in deze muziek willen verdiepen én voor mensen die op deze manier kennis ermee willen maken. De cursus kent een theoretisch gedeelte, maar zal vooral met veel praktisch zingen worden ingevuld. Er is aandacht voor de grote lijn van de geschiedenis van het Gregoriaans, voor liturgie, voor de notatie van het Gregoriaans en voor praktische stemvorming. De cursus wordt bij toerbeurt door verschillende vakbekwame docenten gegeven, die ook eerder het cursuswerk Gregoriaans voor de SGV hebben verzorgd. De cursus wordt gegeven op zes zaterdagen van 10.00 tot 13.00 uur en start vandaag. De overige data zijn 24 maart, 14, 21 en 28 april en 5 mei. De cursus wordt gehouden in de bisdomgebouwen aan de Roermondse Swalmerstraat. Meer info: www.sgv-roermond.nl


Maandag 12 maart

Lezing over heilgie paus Johannes XXIII in Merkelbeek


Originaliteit en openheid. Dat is de titel van een lezing die kanunnik Hans Tercic om 20.00 uur verzorgt in bezinningshuis Het Korenveld in Merkelbeek. De lezing belicht de achtergronden en vorming die de heilige paus Johannes XXIII genoot en de rol die de zalige John Henry Newman daarbij speelde. Het is fascinerend om de persoonlijkheid en uitstalingskracht van Johannes XXIII opnieuw te ontdekken, niet enkel omwille van zijn originaliteit maar zeker ook vanwege zijn openheid, aldus de inleider. Meer info en opgave: hetwerk.korenveld@fso-be-nl.org.


Donderdag 15 maart

Ontmoetingsdag voor vrouwen


Ter voorbereiding op Pasen organiseert de stichting Mgr. Schrijnen-Huis elk jaar een bezinnings- en ontmoetingsdag voor vrouwen. Elke keer met een ander thema. Ditmaal verzorgt Kerk in Nood tijdens de dag inleidingen over de situatie van de christenen in het Midden-Oosten. NB: Dezelfde dag op dinsdag 13 maart is reeds volgeboekt, maar op 15 maart zijn er nog enkele plekken vrij. Meer informatie >>


Zaterdag 17 en zondag 18 maart

Limburgse busreis naar Stille Omgang in Amsterdam


In de nacht van 17 op 18 maart lopen duizenden gelovigen in Amsterdam de Stille Omgang. Ook vanuit Limburg nemen hier elk jaar grote groepen belangstellenden aan deel. De Stille Omgang is – precies zoals de naam zegt – een bidtocht in stilte. In de 19een 20eeeuw mochten in grote delen van Nederland geen processies worden gehouden. Maar gewoon lopen en in stilte bidden, was niet verboden. Die traditie is tot op de dag van vandaag gehandhaafd. De Stille Omgang is een bedevaart naar het ‘Mirakel van Amsterdam', een eucharistisch wonder dat zich in de 14e eeuw in afspeelde. Vanuit Limburg gaan er diverse bussen naar Amsterdam. Mail voor meer informatie over die bustochten: flgveugen@hetnet.nl


Vrijdag 23 maart

'Extreme' kruisweg in Horst


In Horst wordt dit jaar voor het eerst een zogeheten 'extreme' kruisweg georganiseerd. De avond begint om 18.30 uur met de H. Mis in de Sint-Lambertuskerk. Aansluitend lopen de deelnemers een tocht van 21 kilometer via veertien kruizen, kapellen en kerken van de omringende kerkdorpen. Bij elke plek wordt stilgestaan met een overweging. De bedoeling is dat in kleine groepjes of alleen in stilte gelopen wordt. Iedereen krijgt een plattegrond, routebeschrijving en de teksten van de 14 staties mee. Halverwege de tocht is er koffie en cake. Bij terugkomst in Horst is er voor iedereen soep en broodjes. Er rijden auto's rond voor noodsituaties. Deelnamekosten zijn er niet, een vrijwillige bijdrage voor het lokale jeugdwerk wordt op prijs gesteld. Deelnemers dienen zelf mee te nemen: goede wandelschoenen, regenkleding, veiligheidsvest en zaklamp, eventuele medicijnen, eventueel een rugzak met iets te eten en drinken, een houten kruis (al dan niet zelf gemaakt). Aanmelden kan via freddyenmarielle@home.nl


Zondag 25 maart

Samenkomst Wereldjongerendag in Roermond


Op Palmzondag is er elk jaar een bijeenkomst voor jongeren in de diverse bisdommen van de wereld, ook in het bisdom Roermond. De samenkomst van dit jaar is helemaal gewijd aan de katholieke Wereldjongerendagen, die in januari 2019 in Panama worden gehouden. Meer dan een miljoen jongeren van over de hele wereld worden daar verwacht voor een ontmoeting met onder anderen paus Franciscus. De Wereldjongerendagen zijn uitgegroeid tot een enorm evenement voor gelovige jongeren. Ook vanuit Limburg nemen jongeren hieraan deel. Tijdens de bijeenkomst wordt meer informatie over deze reis gegeven en over de mogelijkheden om deel te nemen. Kijk voor meer informatie en aanmelding: https://indd.adobe.com/view/c7f52605-e23d-4241-8fcd-ae93c5fd2766  


Woensdag 28 maart

Chrismamis in kathedraal Roermond

 

Een belangrijke viering in ieder bisdom is de jaarlijkse Chrismamis. In Limburg wordt die steeds op de vooravond van Witte Donderdag gehouden. Tijdens deze mis worden de heilige oliën (waaronder het chrisma) gezegend, die parochies gebruiken bij doopsels, vormsels en het sacrament der zieken. Vanuit bijna alle Limburgse parochies zijn deze avond vertegenwoordigers in Roermond, om de viering bij te wonen en de oliën mee te nemen. Het is elk jaar echt een samenkomen van het hele bisdom. Tijdens de Chrismamis wordt ook de instelling van het priesterschap gevierd. Daarom doen aan de viering ook elk jaar veel priesters mee, die dan hun wijdingsbelofte vernieuwen. De Chrismamis begint om 19.00 uur en vindt plaats in de kathedraal aan de Markt in Roermond.


Donderdag 29 maart

Witte Donderdag


Op Witte Donderdag herdenkt de Kerk het Laatste Avondmaal dat Jezus op de vooravond van zijn dood met de apostelen hield. Het is tevens de herdenking van de instelling van de eucharistieviering. Deze viering wordt op tal van plekken in Limburg gevierd. Hulpbisschop Everard de Jong doet dat om 19.00 uur in de Onze-Lieve-Vrouwe Munsterkerk in Roermond. 


Vrijdag 30 maart

Goede Vrijdag


Op de dag herdenkt de Kerk het lijden en sterven Jezus Christus. Om 15.00 uur gaat hulpbisschop Everard de Jong voor in het bidden van de kruisweg in de kathedraal te Roermond. De bisdomkantoren zijn op deze dag gesloten.


Zaterdag 31 maart

Paaswake


Op tal van plekken in de wereld wordt op de vooravond van Pasen de Paaswake gevierd, een rijke liturgieviering die bestaat uit diverse onderdelen in en om het kerkgebouw. In de kathedraal van Roermond en in de abdijkerk van Rolduc in Kerkrade zijn enkele voorbeelden waar deze viering gehouden wordt en bijgewoond kan worden. Deze beginnen allebei om 21.30 uur.


Zondag 1 april

Pasen


Pasen is het belangrijkste feest van de christenen. Gevierd wordt de verrijzenis van Jezus uit de doden. Hulpbisschop Everard de Jong viert dat met een pontificale eucharistieviering in de kathedraal van Roermond. Deze begint om 11.30 uur.
 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt