Problemen met het bekijken van deze mailing? Bekijk de online versie
 
 
     
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief nummer 423
Vrijdag 14 November 2014 
 
 
 
 
 
 
Nieuw magazine over eucharistie verschenen
 
'Verbonden – De kunst van goed samenleven’. Dat is de titel van een nieuw catechetisch magazine, dat zondag (9 november) officieel is gepresenteerd. Het werd in de kathedraal van Roermond overhandigd aan hulpbisschop Everard de Jong door auteur Johan van der Vloet. Het blad is verschenen in een reeks magazines over zingeving en christelijk geloof, die afgelopen jaren door de Nederlandse en Vlaamse bisschoppenconferenties zijn uitgegeven.
 
 
  Lees Verder
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe Gedragscode Pastoraat van kracht
 
De bisschoppenconferentie heeft in de achterliggende tijd diverse maatregelen en instrumenten ontwikkeld, die zijn bedoeld om seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de pastoraal te voorkomen. Een belangrijk onderdeel daarvan is een nieuwe Gedragscode Pastoraat. Onlangs ontvingen de gewijde en lekenambtsdragers en andere werkers in de (jeugd-) pastoraal in het bisdom Roermond hierover een schrijven van de bisschop. Ook zijn betreffende decreten, gedragscode en reglement in een extra uitgave van de bisdommelijke Analecta aan hen toegezonden. Ook worden de komende maanden voor hen regionale bijeenkomsten gehouden.
 
 
  Lees Verder
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezing over kerkvisitaties in Venray
 
Bisdomarchivaris Mart Bohnen is maandagavond (17 november) een van de sprekers tijdens een lezing over de kerkvisitaties van het oude bisdom Roermond in de regio Venray en het landsdekenaat Kessel. Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap organiseert deze avond in zaal Trefpunt Beukenrode in Venray. Naast Bohnen spreken ook Guus Jansen en Kees Schutgens.
 
 
  Lees Verder
 
 
 
 
 
 
 
 
Missio Canonica voor zeven lekenambtsdragers
 
Zeven nieuwe lekenambtsdragers hebben afgelopen zondag (9 november) hun officiële zending namens de Kerk naar verschillende parochies en instellingen in Limburg ontvangen . Dit gebeurde tijdens een vesperviering in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Hulpbisschop Everard de Jong reikte aan elke kandidaat zijn of haar missio canonica uit.
 
 
  Lees Verder
 
 
 
 
 
 
 
 
Landelijke Sint-Jacobusdag
 
Vorige week zaterdag (8 november) vond de landelijke ontmoetingsdag van het Genootschap van Sint Jacobus in Roermond plaats. Meer dan 600 mensen uit het hele land kwamen naar de bisschopsstad om zich te oriënteren op een pelgrimstocht naar Santiago of om herinneringen aan eerdere tochten op te halen. Er waren lezingen, workshops en een zeer druk bezochte informatiemarkt.
 
 
  Lees Verder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weekagenda
week 46 t/m week 47
De agenda van het bisdom Roermond
 
 
  Lees Verder
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalender kerkelijke leven Limburg
 

 
 
  Lees Verder
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTIKEL VAN DE WEEK
Kleine voeten op grote wegen
Nogal wat ouders ervaren dat religie een plaats verdient in goed opvoeden. Spreken met je kind over zin en geloof wordt zo een geschenk, waarmee het later zijn eigen weg kan gaan in de zoektocht naar zin en geluk. Dit boek wil daarbij helpen, met strips, verhalen en gebed. In combinatie met het in deze nieuwsbrief eerdergenoemde magazine 'Verbonden' is dit ideaal materiaal voor de ouderavonden in voorbereiding op de Eerste Communie, maar ook andere ouders kunnen er hulp in vinden om met kinderen over het geloof te spreken. Dit boek is het artikel van de week in het Carolushuis, de verzendboekhandel en webshop van het bisdom.
 
 
  Lees Verder
 
 
 
 
 
 
 
 
   
email: persdienst@bisdom-roermond.nl  |  web: www.bisdom-roermond.nl
 Afmelden mailinglijst