Vrijdag 19 december 2014

Vieringen bisschoppen rond Kerst en Nieuw

Bisschop Wiertz en hulpbisschop De Jong vieren Kerstmis, Oud en Nieuw op diverse plekken in het bisdom. Zoals in Roermond, Maastricht, Merkelbeek, Nieuwenhagerheide en in de penitentiaire inrichting Ter Peel. Een overzicht.

Bisdomkantoren beperkt geopend

In de periode vanaf heden tot maandag 5 januari zijn de medewerkers van het Bisdom Roermond beperkt bereikbaar en zijn ook de receptie, postkamer en het Carolushuis beperkt geopend. Tussen Kerst en Nieuw zijn de bisdomkantoren geheel gesloten.

Weekeinde
voor jongeren

Het Jongerenplatform van het bisdom organiseert eind januari een weekend voor jongeren tussen 17 en 30 jaar. Het weekend vindt plaats in Foyer de Charité in Thorn. Er zijn lezingen rond het thema naastenliefde en bezinnende en ontspannende momenten.

Santons in
De Sleutel

Jo Custers uit Schimmert verzamelt santons, beeldjes rond de kerststal uit de Provence. Een bezienswaardige collectie waarover hij vertelt in het decembernummer van De Sleutel. En ook op andere wijzen staat het bisdomblad in het teken van Kerstmis.

Agenda & kalender komende weken

Wat staat er de komende weken in de kerk in Limburg te gebeuren? Een overzicht van de activiteiten van het bisdom Roermond én een greep uit de agenda's van de bisschop en de hulpbisschop. Organiseert u ook een religieuze activiteit? Meld het ons.

Carolushuis
Artikel van de week

Kerstverhalen gekozen door Antoine Bodar. Met het échte Kerstverhaal, een persoonlijke inleiding van Bodar en verhalen van schrijvers als Tolstoj, Tsjechov, Walschap, Bomans, Aafjes, Böll en Vonne van der Meer. Te koop in de verzendboekhandel en webshop van het bisdom.