Vrijdag 9 januari 2015

Bisschoppen geschokt door aanslagen Parijs

De Nederlandse Bisschoppenconferentie - onder wie bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard De Jong - is geschokt en verbijsterd door de berichten over de gewelddadige aanslag op de redactie van een tijdschrift in Parijs, waarbij twaalf doden zijn gevallen.

Dag van het Jodendom in Gouvernement

Donderdag 22 januari wordt in het Gouvernement in Maastricht de Dag van het Jodendom in ons bisdom gevierd. Centraal staat de herdenking van 70 jaar bevrijding en 50 jaar conciliedocument ‘Nostra Aetate’. Gouverneur Bovens is hierbij aanwezig. Inschrijven kan nog.

Foto-album Nieuwjaarsreceptie

Op 1 januari vond in het Bisschopshuis in Roermond de traditionele Nieuwjaarsreceptie plaats. Bisschop Wiertz en hulpbisschop De Jong ontvingen vele gasten om hen de beste wensen voor het nieuwe jaar over te brengen. Bekijk het foto-album van deze receptie.

Bisschop: pleidooi voor barmhartigheid

In zijn kerstboodschap hield bisschop Wiertz dit jaar een pleidooi voor barmhartigheid. “Een mens leeft niet van bed, bad en brood alléén, maar heeft ook behoefte aan mensen die naar hen omzien. Daarom voeg ik een vierde B aan het rijtje toe: de B van Barmhartigheid.”

Agenda & kalender komende weken

Wat staat er de komende weken in de kerk in Limburg te gebeuren? Een overzicht van de activiteiten van het bisdom Roermond én een greep uit de agenda's van de bisschop en de hulpbisschop. Organiseert u ook een religieuze activiteit? Meld het ons.

Carolushuis
Artikel van de week

Spreken met je kind over zin en geloof. Het boek 'Kleine voeten op grote wegen' helpt daarbij met strips, verhalen en een gebedje. Voor warme momenten met je kind of als materiaal voor ouderavonden. Te koop in de verzendboekhandel/webshop van het bisdom.