Vrijdag 16 januari 2015

Bisschop Wiertz over aanslagen Frankrijk

“Geen enkele godsdienst roept op tot geweld, maar religie wordt wel vaak misbruikt om geweld te rechtvaardigen.” Dat zei bisschop Frans Wiertz in zijn preek van afgelopen zondag. In een reactie op de actuele terreuraanslagen riep de bisschop op tot verdraagzaamheid tussen religies.

Dag van het Jodendom in Gouvernement

70 Jaar bevrijding van Limburg en 50 jaar conciliedocument ‘Nostra Aetate’ staan centraal tijdens de Dag van het Jodendom, die op 22 januari in het Gouvernement in Maastricht wordt gehouden. Hierbij is onder meer gouverneur Theo Bovens aanwezig. Aanmelden kan via bijgaande link.

Kardinaal Meisner verzorgt retraite

De jaarlijkse retraite van het bisdom Roermond voor priesters en diakens wordt dit jaar verzorgd door Joachim kardinaal Meisner, emeritusaartsbisschop van Keulen. De retraite vindt plaats van maandag 23 tot en met woensdag 25 februari in het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade.

De Sleutel van januari is verschenen

De januari-uitgave van het bisdomblad De Sleutel is verschenen. Deze keer veel aandacht voor de nieuwe kerkgeschiedenis van dr. Paul Hamans. Een terugblik op 40 jaar grootseminarie. We zetten de heilige van het Geuldal in het zonnetje. En we waren op bezoek bij het GIPS-project.

Gebedsweek voor eenheid christenen

'Dorst?' is het thema van de gebedsweek voor de eenheid van christenen, die van 18-25 januari wereldwijd wordt gehouden. Maandag 19 januari is er in Roermond een studiedag van de Katholieke Vereniging voor Oecumene over ‘De Kerk, op weg naar een gemeenschappelijke visie’.

Carolushuis
Artikel van de week

Jarenlang zetten de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid zich in voor de gezondheidszorg in Sittard. Langzaam werden de taken van de zusters overgenomen door leken. Het boek en de film Adieu aux Soeurs schetsen het werk en het leven van de ´Franse zusters´ in Sittard.