Vrijdag 30 januari 2015

Hilde Kieboom spreekt in Roermond

Hilde Kieboom komt naar Roermond. De oprichtster van de Sant' Egidiobeweging in Antwerpen is op donderdag 12 maart gastspreekster tijdens een ontmoetingsdag voor vrouwen die de stichting Mgr. Schrijnen-Huis in de bisdomgebouwen organiseert.

Jubilea priesters en diakens

Ook in 2015 zijn er verschillende priesters en diakens van het bisdom Roermond die het feit gedenken dat ze zestig, vijftig, veertig of vijfentwintig jaar geleden tot priester of diaken werden gewijd. Een overzicht van de jubilarissen van dit jaar.

Vragen Gezinssynode naar parochies

In oktober wordt in Rome weer een Bisschoppensynode over het gezin gehouden. Daarom hebben de bisschoppenconferenties wereldwijd een vragenlijst ontvangen. Die wordt deze weken voor beantwoording naar alle dekenaten, vicariaten en parochies in Nederland gestuurd.

Maria Lichtmis en H. Blasius

Op 2 februari viert de Kerk 'Maria Lichtmis', officieel het feest van de 'opdracht van de Heer in de tempel'. Zeker zo oud is ook het gebruik om op 3 februari, de gedachtenis van de heilige Blasius, de Blasiuszegen uit te delen. Een nadere toelichting op beide gedenkdagen.

Agenda en kalender komende weken

Wat staat er de komende weken in de kerk in Limburg te gebeuren? Een overzicht van de activiteiten van het bisdom Roermond met een greep uit de agenda's van de bisschop en de hulpbisschop. Organiseert u ook een religieuze activiteit? Meld het ons.

Carolushuis
Artikel van de week

De Tsjech Tomas Halik is als een van de weinige hedendaagse schrijvers, in zijn boek ‘Geduld met God’, in staat een brug te slaan tussen geloof en scepsis, zingeving en levensoriëntatie. Te koop in de verzendboekhandel/webshop van het bisdom.