Vrijdag 06 maart 2015

Impulsdag rond parochiecatechese

De bisdomafdeling Catechese en Vorming nodigt alle belangstellenden uit voor een impulsmiddag over parochiecatechese. Deze wordt gehouden op 22 april. Drie relatief nieuwe catecheseprojecten worden dan nader voorgesteld.

Studiedag over Triduumgezangen

De Sint-Gregoriusvereniging houdt op zaterdag 21 maart in Heel een studiedag over diverse bekende en minder bekende gezangen die tijdens het Triduum (van Witte Donderdag tot en met Paaszaterdag) in de kerken gezongen kunnen worden.

Misdienaarsdag dit jaar in Houthem

Houthem-Sint Gerlach is dit jaar de plaats waar tientallen misdienaars uit heel Limburg zich verzamelen. Op zaterdag 13 juni vindt daar, rond de bedevaartkerk van Sint Gerlachus, de jaarlijkse misdienaarsdag plaats met een divers programma.

Volgende week tiende
gezinsweekend

Volgende week vindt voor de tiende maal een gezinsweekeinde plaats, georganiseerd door het bisdommelijk Centrum voor Huwelijk en Gezin. In het weekeinde van 13 tot en met 15 maart in Steyl. Bisschop Liesen spreekt daar over Sint Jozef en het vaderschap.

Agenda en kalender komende weken

Wat staat er de komende weken in de kerk in Limburg te gebeuren? Een overzicht van de activiteiten van het bisdom Roermond met een greep uit de agenda's van de bisschop en de hulpbisschop. Organiseert u ook een religieuze activiteit? Meld het ons.

Carolushuis
Artikel van de week

Auteur Valeer Neckerbrouck brengt in zijn boek ‘In de leer van het evangelie’ oude bijbelfragmenten als een actuele boodschap over op de hedendaagse christen. Dit boek is te koop in het Carolushuis, de verzendboekhandel en webshop van het bisdom.