Vrijdag 13 maart 2015

Academie Rolduc: Religies in gesprek

De onrust in het Midden-Oosten beheerst al vele jaren het nieuws. Enerzijds zijn het politieke en economische conflicten. Anderzijds speelt religie hierin ook een belangrijke rol. Is er een gesprek tussen religies mogelijk? Kom op 20 maart naar de thema-avond van Academie Rolduc.

Benoemingen in het Bisdom Roermond

Bisschop mgr. F. Wiertz heeft de afgelopen weken enkele nieuwe benoemingen uitgevaardigd. Deze keer hebben enkele priesters en diakens in de dekenaten Venlo, Venray en Gulpen een nieuwe pastorale opdracht en/of eervol ontslag gekregen.

Foto’s ontmoetingsdag Mgr. Schrijnen-Huis

Vrede! Daarover ging het donderdag 12 maart tijdens de eerste ontmoetingsdag voor vrouwen in de 40-dagentijd van het Mgr. Schrijnen-Huis. Tientallen vrouwen luisterden in Roermond naar Hilde Kieboom van de Sant'Egidiogemeenschap uit Antwerpen. Bekijk de foto’s.

De Sleutel van maart is verschenen

Pastoor L´Ortye van Berg, de vastenbrief, het bezoek van de bisschop aan Madagaskar, de oorlogskinderen van Neer en agrarische familiebedrijven. Ze zijn allemaal terug te vinden in de nieuwe uitgave van het bisdomblad De Sleutel. Elke maand kleurrijk en informatief.

Agenda en kalender komende weken

Wat staat er de komende weken in de kerk in Limburg te gebeuren? Een overzicht van de activiteiten van het bisdom Roermond met een greep uit de agenda's van de bisschop en de hulpbisschop. Organiseert u ook een religieuze activiteit? Meld het ons.

Carolushuis
Artikel van de week

De in 2012 overleden Limburgse troubadour Sjef Diederen vond tijdens een lang ziekbed veel steun in het geloof. Dat inspireerde hem tot het schrijven van religieuze liederen, waarvan een selectie opnieuw is uitgegeven op de CD 'Ik geloof'. Te bestellen bij het Carolushuis.