Vrijdag 17 april 2015
 

Investituur ridders H. Graf in Maastricht

In de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht vindt morgen (18 april) de plechtige investituur plaats van nieuwe leden in de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Drieëntwintig nieuwe edelvrouwen en ridders spreken dan hun gelofte uit.

Vormelingen morgen bijeen in Roermond

Morgen vindt in en om de kathedraal van Roermond weer de Christoffeldag plaats. Dat is de jaarlijkse ontmoetingsdag van de bisschoppen met kinderen die dit schooljaar in de Limburgse parochies het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen.

Roepingenzondag:
Wake up the world!

Onder het motto ‘Wake up the world’ (Schud de wereld wakker) wordt in het weekeinde van 26 april Roepingenzondag gevierd. Wereldwijd wordt op deze dag gebeden voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat, religieuze en godgewijde leven.

Presentatie studiemappen nieuw zangmateriaal

Volgende week zondag (zondag 26 april) presenteert de Gregoriusvereniging in Heel twee nieuwe studiemappen. Het betreft een map met liturgisch zangmateriaal voor de Paastijd en een map met misgezangen van Limburgse componisten.

Agenda en kalender komende weken

Wat staat er de komende weken in de kerk in Limburg te gebeuren? Een overzicht van de activiteiten van het bisdom Roermond met een greep uit de agenda's van de bisschop en de hulpbisschop. Organiseert u ook een religieuze activiteit? Meld het ons.

Carolushuis
Artikel van de week

Vijf ondertitelde DVD’s met als verzameltitel ‘Catholicism’ vertellen via een reis door vijftien landen met opnamen op vijftig locaties de diverse geloofsthema’s van het katholieke geloof. Te koop in het Carolushuis, de webshop/boekhandel van het bisdom.