Vrijdag 22 mei 2015
 

Bisdombedevaart naar Rome in 2016

Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot een bijzonder Heilig Jaar in het teken van de barmhartigheid. In dat kader biedt het bisdom Roermond een diocesane bedevaart naar Rome aan. Deze vindt plaats van 12 tot en met 17 november volgend jaar.

Pinksteren: feest van de Heilige Geest

Komende zondag (24 mei) viert de Kerk Pinksteren. Vijftig dagen na Pasen viert de Kerk viert dan als het ware haar eigen 'geboortefeest', omdat op die dag de apostelen de Heilige Geest ontvingen en voor het eerst predikend naar buiten traden.

Dr. Poelsprijs beste diaconale project

Komende woensdag (27 mei) organiseert de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom een Sociale Studiedag. Dan wordt ook voor de tweede maal de Doctor Poelsprijs uitgereikt aan het meest opvallende diaconale project in Limburg.

Katholieken en joden bijeen in Israel

Een delegatie uit Limburg heeft onlangs deelgenomen aan een bijzondere ontmoeting tussen joden en christenen in Israël. Onder de meer dan vierhonderd aanwezigen waren zeven kardinalen, 20 bisschoppen en 120 rabbijnen uit de hele wereld.

Agenda en kalender komende weken

Wat staat er de komende weken in de kerk in Limburg te gebeuren? Een overzicht van de activiteiten van het bisdom Roermond met een greep uit de agenda's van de bisschop en de hulpbisschop. Organiseert u ook een religieuze activiteit? Meld het ons.

Carolushuis
Artikel van de week

Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Dit toegankelijke boekje wil praktische voorwaarden laten zien met betrekking tot de werking van de Heilige Geest. Te koop in het Carolushuis, de verzendboekhandel en webshop van het bisdom.