Vrijdag 12 juni 2015
 

Juniuitgave De Sleutel’ is verschenen

De juniuitgave van het bisdomblad De Sleutel is verschenen. Daarin deze keer aandacht voor parochie-evangelisatie in Hoensbroek. Een terugblik op een bijzondere ontmoeting in Israël, het laatste parochienieuws in de Loewende Klokken en aandacht voor de budgetkringen Maastricht.

Academie Rolduc over Messiah Händel

In het oratorium 'Messiah' van Georg Friedrich Händel staan niet de persoon en het lijden van Jezus centraal, maar diens bovenpersoonlijke boodschap. Daarover spreekt diaken en musicus dr. Gerard Sars vrijdag 19 juni in de laatste bijeenkomst van 'Academie Rolduc'.

Terugblik op Limburgse Lourdesbedevaart

Bisschop Wiertz was afgelopen week met ruim 900 pelgrims van de Limburgse Bedevaarten en de NLZ-bedevaarten in Lourdes. Ze baden als pelgrims aan de grot, liepen mee in de processie en vierden samen eucharistie. In september zijn er weer bedvaarten. Een terugblik in foto’s.

Eerste ‘Dag van het Gregoriaans’

Met een wetenschappelijke studiemiddag en een ontmoetingsdag voor zangers wordt in oktober de eerste Dag van van het Gregoriaans gehouden. De dag wordt aangeboden aan mgr. Fons Kurris vanwege zijn grote verdiensten voor de Gregoriaanse muziek.

Agenda en kalender komende weken

Wat staat er de komende weken in de kerk in Limburg te gebeuren? Een overzicht van de activiteiten van het bisdom Roermond met een greep uit de agenda's van de bisschop en de hulpbisschop. Organiseert u ook een religieuze activiteit? Meld het ons.

Carolushuis
Artikel van de week

In ‘Verborgen manna’ biedt Thomas á Kempis op een indringende wijze in acht minder bekende teksten en brieven geestelijk voedsel ter verrijking van het innerlijke leven. Over de rijkdom van armoede, een pleidooi voor een sober leven. Met een inleiding van Désanne van Brederode.