Vrijdag 11 september 2015
 

Pastoor Smeets nieuwe vicaris voor liturgie

Pastoor Ed Smeets (43) uit Landgraaf wordt de nieuwe vicaris voor liturgie in het Bisdom Roermond. Hij volgt vicaris Maessen op. Met deze benoeming kiest bisschop Wiertz voor een verjonging van de leiding van het bisdom.

Nieuwe gedelegeerden katholiek onderwijs

Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft Marjo van Helvert haar taak als bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs beëindigd. Zij wordt opgevolgd door kapelaan George Dölle en de heer John Marx.

De Sleutel over octaaf Cornelius in Borgharen

Het septembernummer van bisdomblad De Sleutel is verschenen. Daarin veel aandacht voor het jaarlijkse Corneliusoctaaf in Borgharen. En ook voor de Bijbelmarathon en de Dag voor de Religieuzen die deze zomer plaatsvonden.

Column bisschop over oorlogskapelaan Naus

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben veel Limburgse priesters zich ingezet voor het verzet. Eén van hen is kapelaan Naus, over wie onlangs een biografie verscheen. Over hem schrijft bisschop Wiertz deze maand in zijn column.

Agenda en kalender
komende weken

Wat staat er de komende weken in de kerk in Limburg te gebeuren? Een overzicht van de activiteiten van het bisdom met een greep uit de agenda's van bisschop en hulpbisschop. Weet u ook een religieuze activiteit? Meld het ons.

Carolushuis
Artikel van de week

Huwelijk en gezin verkeren in zwaar weer. Hoe kan de Kerk daarop antwoorden? Daarover schrijft kardinaal Müller in de brochure ‘De hoop van het gezin’. Te koop in het Carolushuis, de webshop en verzendboekhandel van het bisdom.