Vrijdag 25 september 2015
 

Academie Rolduc over barmhartigheid

Vooruitlopend op het thema van het aanstaande Heilig Jaar gaat de eerste bijeenkomst in de lezingencyclus van Academie Rolduc over barmhartigheid. De lezing vindt plaats op vrijdag 2 oktober in Abdij Rolduc in Kerkrade.

Infomiddag over reis Wereldjongerendagen

Voor jongeren tussen 16 en 30 jaar die interesse hebben in deelname aan een reis naar de Wereldjongerendagen, volgend jaar zomer in Polen, organiseert het bisdom een een informatiebijeenkomst op zondag 18 oktober in Roermond.

Speciale Dag van de Kerkmuziek

Alle koren van Limburg zijn op 11 oktober welkom in de kathedraal van Roermond voor een speciale Dag van de Kerkmuziek. Koren kunnen dan eigen presentaties houden in de kerk en de dag wordt met gezamenlijke zang afgesloten.

In november Week Katholiek Onderwijs

Van 9 tot en met 13 november wordt landelijk voor de tweede keer de Week van het Katholiek Onderwijs gehouden. Thema is ‘Kiezen voor elkaar’. Wat betekent een waarde als solidariteit voor de vormgeving van goed onderwijs?

Agenda en kalender
komende weken

Wat staat er de komende weken in de kerk in Limburg te gebeuren? Een overzicht van de activiteiten van het bisdom met een greep uit de agenda's van bisschop en hulpbisschop. Weet u ook een religieuze activiteit? Meld het ons.

Carolushuis
Artikel van de week

Een boekje met het document dat het werk van de gezinssynode van vorig jaar samenvat en het voorbereidende werkdocument voor de synode die op 4 oktober van start gaat. Nu te koop in het Carolushuis, de webshop van het bisdom.