Vrijdag 2 oktober 2015
 

Zondag start synode over het gezin

Zondag gaat in het Vaticaan de gezinssynode van start. Deze duurt tot 25 oktober. De Algemene Vergadering van de Bisschoppen Synode gaat over de roeping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag.

LimburgLab 2015 wil verbinden

Op zaterdag 28 november vindt LimburgLab 2015 plaats. Het evenement wil maatschappelijke (ook kerkelijke) organisaties in Limburg met elkaar verbinden. Honderden mensen worden die dag verwacht in Sittard.

Burgemeester geniet van Kairosopleiding

Arno Verhoeven (63) is burgemeester van Leudal én cursist van de Kairosopleiding van het bisdom. In deze dagen is hij aan het derde cursusjaar van begonnen. Wat bezielt hem om deze opleiding te volgen? Een interview.

Zaterdagavond fakkelbidtocht

Morgen (zaterdag 3 oktober) trekt in Roermond de jaarlijkse fakkeltocht van de kathedraal naar het Maria-bedevaartsoord Kapel in ’t Zand. Iedereen is welkom om met deze bidtocht mee te lopen. Hulpbisschop De Jong gaat erin voor.

Agenda en kalender
komende weken

Wat staat er de komende weken in de kerk in Limburg te gebeuren? Een overzicht van de activiteiten van het bisdom met een greep uit de agenda's van bisschop en hulpbisschop. Weet u ook een religieuze activiteit? Meld het ons.

Carolushuis
Artikel van de week

Laudato Si. Dat is de titel van de eerste encycliek van een paus die gaat over het onderwerp ecologie. De encycliek van paus Franciscus is nu in Nederlandse vertaling verkrijgbaar in boekvorm. Te koop in het Carolushuis, de bisdomwebshop.