Vrijdag 6 november 2015
 

Zondag zending lekenambtsdragers

Komende zondag (8 november) verleent bisschop Wiertz in de kathedraal van Roermond de kerkelijke zending aan twee nieuwe lekenambtsdragers. Het betreft Suzanne Hellenbrand uit Brunssum en Marieke Cloodt uit Voerendaal.

Miguel Pascual tot diaken gewijd

Afgelopen zaterdag (31 oktober) wijdde bisschop Frans Wiertz de 32-jarige Miguel Ángel Pascual Coello tot diaken (op weg naar het priesterschap). Een fotoreportage van de plechtigheid die in de abdijkerk van Rolduc plaatsvond.

Onderscheiding voor Benoit Wesly

Benoit Wesly, prominent voorman van de Joodse gemeenschap in Limburg, ontving afgelopen woensdag (4 november) uit handen van bisschop Wiertz een hoge pauselijke onderscheiding: Ridder in de Orde van Sint Sylvester.

De Week van het Katholiek Onderwijs

Komende week (9 tot en met 13 november) wordt landelijk de Week van het Katholiek Onderwijs gehouden. Het thema is ‘Kiezen voor elkaar’. Wat betekent een waarde als solidariteit voor de vormgeving van goed onderwijs?

Agenda en kalender
komende weken

Wat staat er de komende weken in de kerk in Limburg te gebeuren? Een overzicht van de activiteiten van het bisdom met een greep uit de agenda's van bisschop en hulpbisschop. Weet u ook een religieuze activiteit? Meld het ons.

Carolushuis
Artikel van de week

Naar een wijd land doet Gij mij uitgaan. Dat is de titel van een boek van de Limburgse priester Piet Stevens, dat het artikel van de week is in het Carolushuis, de verzendboekhandel en webshop van het bisdom.