Vrijdag 19 november 2015
 

LimburgLab 2015 morgen in Sittard

Een workshop over het werven van vrijwilligers is één van de ‘labs’ die – onder meer door de Dienst Kerk en Samenleving - morgen worden gegeven tijdens de provinciale ontmoetingsdag voor maatschappelijke organisaties.

Open Orgeldag in kathedraal

De restauratie van het majestueuze orgel in de kathedraal van Roermond is vorig najaar begonnen. Op zaterdag 28 november is er gelegenheid om een indruk te krijgen van de voortgang van het werk en geven deskundigen een toelichting..

Kantoor wordt Huis voor de Pelgrim

Huis voor de Pelgrim! Zo luidt de nieuwe naam voor het kantoor van de Organisatie Limburgse Bedevaarten. Aan de vooravond van het 95-jarig jubileum komt er een belangrijke wijziging in de presentatie van het bedevaartkantoor.

Fotoreportage Kostersdag

Het bisdom organiseerde afgelopen woensdag (18 november) een ontmoetingsdag voor alle in Limburg werkzame kosters en kostervrijwilligers. Ditmaal rond het thema roerend religieus erfgoed. Ruim 120 mensen namen er aan deel.

Agenda en kalender
komende weken

Wat staat er deze weken in de Kerk in Limburg te gebeuren? Een overzicht van de bisdomactiviteiten met blik in de agenda's van bisschop en hulpbisschop. Weet u ook een religieuze activiteit? Meld het ons!

Carolushuis
Artikel van de week

God schenkt aan mensen hemelse boodschappers die de werkelijkheid kunnen veranderen. Daarover gaat het boek ‘Jij bent mijn engel’ van Anselm Grun. Dit boek is het artikel van de week in het Carolushuis, de bisdom-webshop en verzendboekhandel.