Vrijdag 18 december 2015
 

Kloosterstichteressen bijna heilig en zalig

De stichteressen van twee vrouwelijke kloosterordes, die ook vestigingen in Limburg hebben, worden binnenkort heilig- en zaligverklaard: Elisabeth Hesselblad van de Birgittinessen en Maria Celeste Crostarosa van de Redemptoristinnen.

Bisschoppelijke brief over vluchtelingen

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft in aanloop naar Kerstmis een brief geschreven aan alle medeburgers Het thema van de brief is de uitdaging die de komst van vluchtelingen meebrengt voor de Nederlandse samenleving.

Rooepingendagen seminarie Rolduc

Onder het motto ‘Geroepen tot herder van barmhartigheid’ biedt Grootseminarie Rolduc op 29 en 30 december twee roepingendagen aan. Deze zijn bedoeld voor (jonge) mannen die over het thema ‘persoonlijk geroepen zijn’ willen nadenken.

Kantoren bisdom in kerstweek dicht

Vanwege de kerstperiode zijn de bisdomkantoren collectief gesloten vanaf Eerste Kerstdag (vrijdag 25 december) tot maandag 4 januari. Wel verschijnt er op woensdag 30 december nog een digitale nieuwsbrief.

Agenda en kalender
komende weken

Wat staat er deze weken in de Kerk in Limburg te gebeuren? Een overzicht van de bisdomactiviteiten met blik in de agenda's van bisschop en hulpbisschop. Weet u ook een religieuze activiteit? Meld het ons!

Carolushuis
Artikel van de week

Wellicht een mooi kerstgeschenk voor kinderen: de Speurbijbel. De belevenissen en verhalen, gebeden, puzzels en activiteiten maken dit boek boeiend tot de laatste bladzijde. Te koop in de bisdom-webshop en -verzendboekhandel.