Vrijdag 8 januari 2016
 

Jubilea priesters en diakens in 2016

Dit jaar zijn er 36 bisdompriesters en -diakens die een wijdingsjubileum gedenken. Eén priester werd zelfs 70 jaar geleden gewijd. Een overzicht.

Bisschop over onverschilligheid

Onverschilligheid is de grootste bedreiging voor de samenleving. Daarover schrijft bisschop Frans Wiertz in zijn column van januari.

Oecumenemiddag over barmhartigheid

Op 14 januari wordt in Maastricht een oecumenische middag gehouden over de vraag hoe de Werken van Barmhartigheid in praktijk te brengen.

Cursus liturgie voor musici

Speciaal voor amateur- en beroepsmusici wordt een cursus aangeboden om meer te weten over de liturgie en liturgische muziek.

Activiteiten
uit de regio

Wat staat er deze weken zoal in de Kerk in Limburg te gebeuren? Een overzicht. En weet u ook een religieuze activiteit? Meld het ons!

Artikel van de week in het Carolushuis

‘Mediapriester’. Zo heet het boek over leven en missie van Roderick Vonhögen. Dit boek is te koop in de bisdom-webshop en -verzendboekhandel.