Vrijdag 5 februari 2016
 

Bisdom tijdens
carnaval dicht

De bisdomkantoren zijn met carnaval (maandag en dinsdag) gesloten. Carnaval is het feest dat vooraf gaat aan de veertigdaagse vastentijd.

Aswoensdag begint
de vastentijd

Met de oplegging van het askruisje, op Aswoensdag 10 februari, begint de veertigdagentijd, een tijd van vasten en inkeer ter voorbereiding op het Paasfeest.

Nederlandse vertaling
synode gepubliceerd

Onlangs is de Nederlandse vertaling van het eindverslag van de bisschoppensynode over het gezin, die in oktober afgelopen jaar plaatsvond, gepubliceerd.

Februarinummer van
De Sleutel verschenen

De Sri Lankareis van de bisschop, zijn vastenboodschap, de Vastenactie en veel aandacht voor barmhartigheid in het nieuwe nummer van bisdomblad De Sleutel.

Activiteiten
uit de regio

Wat staat er deze weken zoal in de Kerk in Limburg te gebeuren? Een overzicht. En weet u ook een religieuze activiteit? Meld het ons!

Artikel van de week
in het Carolushuis

Een boekje dat tien vormen van daadwerkelijke barmhartigheid in onze tijd presenteert. Dat is het artikel van de week in webshop van het bisdom