Vrijdag 26 februari 2016
 

Open Cursusdag Kairosopleiding

Om kennis te kunnen maken met de vele mogelijkheden die de Kairosopleiding van het bisdom biedt, is er op zaterdag 2 april een Open Cursusdag.

Info-avond over parochieopbouw

Nadenken over de toekomst van parochies is belangrijk. Daarom wordt op 10 maart de parochie-opbouwmethode Nederland Zoekt gepresenteerd.

24 uur voor de Heer in Sittard

Wereldwijd wordt vanwege het Jaar van de Barmhartigheid tijdens Halfvasten de actie ’24 uur voor de Heer’ gehouden, zoals in ons bisdom in Sittard.

Overweging bij de zondag

Nieuw: voortaan wekelijks in deze digitale nieuwsbrief een korte overweging bij de Bijbellezingen in de liturgie van de daaropvolgende zondag.

Activiteiten
uit de regio

Wat staat er deze weken zoal in de Kerk in Limburg te gebeuren? Een overzicht. En weet u ook een religieuze activiteit? Meld het ons!

Artikel van de week in het Carolushuis

Wat is er feitelijk over Jezus bekend? Een journalist ondervraagt dertien topwetenschappers in ‘Bewijs genoeg’. Te koop in de bisdomwebshop.