Vrijdag 20 mei 2016
 

Bisschoppen bevelen vluchtelingenhulp aan

De Nederlandse bisschoppen bevelen een speciale geldwervingscampagne aan die aandacht geeft aan vluchtelingen.

Bisschop begeleidt Lourdesbedevaart

Bisschop Wiertz begeleidt komende week 850 pelgrims vanuit Limburg naar het Franse Mariabedevaartsoord Lourdes.

Symposium over milieu-encycliek

De milieu-encycliek van paus Franciscus staat op 8 juni centraal bij een symposium dat bisdom en LLTB organiseren.

Armeens kruis- steen ingezegend

Met Pinksteren heeft bisschop Wiertz in Maastricht ter ere van Sint Servaas een traditionele Armeense kruissteen ingezegend.

Activiteiten uit
de regio

Wat staat er deze weken zoal in de Kerk in Limburg te gebeuren? Een overzicht. En weet u zelf ook nog een religieuze activiteit? Meld het ons!

Artikel van de week
in het Carolushuis

Een zoektocht naar sporen die aan het woord ‘God’ nieuw leven kunnen geven. Daarover gaat dit boek uit de bisdomwebshop.