Vrijdag 23 september 2016
 

Hulpbisschop bij
presentatie Maria-app

Hulpbisschop De Jong is op 10 oktober bij de feestelijke lancering van een digitale pelgrimsroute door Maastricht.

Wereldmissiemaand
Filippijnen centraal

In de Wereldmissiemaand oktober is er dit jaar speciale aandacht voor de katholieke gelovigen in de Filippijnen.

Bijeenkomsten over
relatieverdieping

Het Centrum voor Huwelijk en Gezin biedt een cyclus van drie avonden aan over relatieverdieping voor stellen.

Bisschop in column:
aarde is geleend

In zijn column van de maand oktober vraagt bisschop Frans Wiertz aandacht voor de zorg voor de schepping.

Activiteiten uit
de regio

Wat staat er deze weken zoal in de Kerk in Limburg te gebeuren? Een overzicht. En weet u zelf ook nog een religieuze activiteit? Meld het ons!

Artikel van de week
in het Carolushuis

De DVD ‘De Apostel’ verhaalt over een jonge moslim die verandert door zijn ontmoeting met Jezus. Te koop in de webshop.