Vrijdag 7 oktober 2016
 

EvaVita-vieringen in vier kerken

Ook in de komende tijd worden in vier kerken in Limburg maandelijks zogeheten EvaVita-vieringen gehouden.

Ontmoetingsdag Biddende Moeders

Op 12 oktober vindt een ontmoetings- en kennismakingsdag van de gebedsgroepen Biddende Moeders plaats.

Studiedag over getijdengebed

De halfjaarlijkse studiedag over het Gregoriaans, op 5 november in Heel, gaat ditmaal over het getijdengebed.

Maandag feest Sterre der Zee

Komende maandag (10 oktober) wordt in Maastricht de feestdag van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee gevierd.

Activiteiten uit
de regio

Wat staat er deze weken zoal in de Kerk in Limburg te gebeuren? Een overzicht. En weet u zelf ook nog een religieuze activiteit? Meld het ons!

Artikel van de week in het Carolushuis

Hoe kun je Gods stem horen? Het dagboek ‘Dicht bij Jezus’ geeft antwoorden. Te koop in de bisdomwebshop.