Vrijdag 21 oktober 2016
 

Videoverslag
Bisdomdag

De Bisdomdag van afgelopen zaterdag was een groot succe. KatholiekLeven TV maakte een videoverslag.

Bekijk fotoalbum
van de Bisdomdag

Ruim 450 vrijwilligers, kerkbestuurders en leden van pastorale teams namen deel aan de Bisdomdag. Bekijk het fotoalbum.

Herinneringsschild
Heilig Jaar te koop

Als heinnering aan het Jaar van de Barmhartigheid, verkoopt het bisdom herinneringsplaquettes voor: € 27,50.

Reactie bisschoppen
op ‘voltooid leven’

Bij monde van kardinaal Eijk hebben de Nederlandse bisschoppen gereageerd op de kabinetsplannen rond ‘voltooid leven’.

Activiteiten
uit de regio

Wat staat er deze weken zoal in de Kerk in Limburg te gebeuren? En weet u zelf ook een activiteit? Meld het ons!

Artikel van de week
in het Carolushuis

Het hele leven van Jezus samengevat in één armbandje met aansprekende symbolen. Te koop in onze webshop.