Vrijdag 11 november 2016
 

Volgende week
sluiting Heilig Jaar

Volgende week sluit bisschop Wiertz in de Roermondse kathedraal het Jaar van Barmhartigheid.

Herinneringsschild
Heilig Jaar te koop

Als herinnering aan het Jaar van de Barmhartigheid, verkoopt het bisdom herinneringsplaquettes.

Nieuw verschenen:
Vormselkracht

‘Vormselkracht’. Zo heet het nieuwe catecheseproject voor vormelingen dat onlangs is verschenen.

Raam kathedraal
ingezegend

In de kathedraal van Roermond werd afgelopen zondag een nieuw gebrandschilderd raam ingezegend.

Activiteiten
uit de regio

Wat staat er deze weken zoal in de Kerk in Limburg te gebeuren? En weet u zelf ook een activiteit? Meld het ons!

Artikel van de week
in het Carolushuis

Een (her)nieuw(d)e kennismaking met het biechtsacrament, biedt dit boekje dat te koop is in de bisdomwebshop.