Vrijdag 16 december 2016
 

Twee nieuwe
kanunniken

Bisschop Wiertz heeft deze week deken Dautzenberg en rector Hendriks benoemd tot lid van het kathedraal kapittel.

Hulpbisschop bij
landelijke tv-mis

Hulpbisschop De Jong is komende zondag hoofdcelebrant bij de landelijke televisiemis vanuit de basiliek van Meerssen.

Tv-documentaire
over bisschop

Bisschop Wiertz komt uitgebreid aan het woord in een documentaire die L1-tv komende woensdag over hem uitzendt.

Overzicht verschenen
over vluchtelingenwerk

Er is onlangs een brochure verschenen met alle initiatieven rond vluchtelingenopvang door de RK-Kerk in Nederland.

Activiteiten
uit de regio

Wat staat er deze weken zoal in de Kerk in Limburg te gebeuren? En weet u zelf ook een activiteit? Meld het ons!

Artikel van de week
in het Carolushuis

Een drie-in-één spellenpakket over het kerstverhaal. Dat is nu te koop in de webshop en verzendboekhandel van het bisdom.