Vrijdag 03 februari 2017
 

Dit weekeinde
Blasiuszegen

IHet is een heel oud gebruik in de kerk om op 3 februari, de gedachtenis van de heilige Blasius, de Blasiuszegen uit te delen.

Column bisschop
over Wereldziekendag

“Als we maar gezond blijven.” Dat klinkt sympathiek, maar is het vaak niet. Aldus bisschop Wiertz in zijn column van februari.

Aanmelding gestart
voor vormelingendag

Afgelopen week is de aanmelding voor de jaarlijkse Christoffeldag voor vormelingen van start gegaan. De dag is op 13 mei.

Vrouwendagen over
rouwverwerking

RDe stichting Mgr. SchrijnenHuis organiseert in maart twee ontmoetingsdagen voor vrouwen. Ditmaal rond rouwverwerking.

Activiteiten
uit de regio

Wat staat er deze weken zoal in de Kerk in Limburg te gebeuren? En weet u zelf ook een activiteit? Meld het ons!

Artikel van de week
in het Carolushuis

Begin maart verzorgt Piet Stevens de Bisdomretraite voor priesters en diakens. Hij schreef dit boek. Te koop in de bisdomwebshop.