Vrijdag 17 februari 2017
 

Gezinsweekend:
kracht van gebed

De kracht van het gebed. Daarover gaat het gezinsweekeinde dat het Centrum voor Huwelijk en Gezin eind maart in Steyl houdt.

Boodschap paus:
‘Ander is een gave’

Zien wij de ander als een gave van God? Die vraag stelt paus Franciscus in zijn boodschap voor de komende Veertigdagentijd.

Euregioconferentie
over verruwing

Hoe kunnen Kerken in de Euregio meehelpen om de verruwing in de maatschappij tegen te gaan. Daarover gaat een conferentie.

Symposium over
beheer kerkgeld

Op zaterdag 22 april wordt in Utrecht een landelijk symposium over verantwoord omgaan met kerkelijk geld gehouden.

Activiteiten
uit de regio

Wat staat er deze weken zoal in de Kerk in Limburg te gebeuren? En weet u zelf ook een activiteit? Meld het ons!

Artikel van de week
in het Carolushuis

Het leven van de heilige Teresia van Avila in een documentairefilm van een uur. Deze DVD is nu te koop in de webshop.