Vrijdag 10 maart 2017
 

Ryan van Eijk in
Geloofsgesprek

In het tv-programma Geloofsgesprek komende zondag een gesprek met justitiepastor en diaken in spé Ryan van Eijk uit Kerkrade.

PKN-preses
bij conferentie

De voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland, ds. Van den Broeke, spreekt op de Euregionale Oecumenische Conferentie.

Drie projecten
Vastenactie belicht

Vastenactie besteed aandacht aan missie wereldwijd, zo blijkt uit drie van de negen projecten die het Missieburo nader belicht.

Indiase bisschop
vertelt in De Sleutel

Onder meer met een interview met mgr. Arackal uit India besteedt het maartnummer van De Sleutel aandacht aan de Vastenactie.

Activiteiten
uit de regio

Wat staat er deze weken zoal in de Kerk in Limburg te gebeuren? En weet u zelf ook een activiteit? Meld het ons!

Artikel van de week
in het Carolushuis

Vasten, de kunst van geven en loslaten, beleeft een opleving. Wat motiveert mensen daartoe? Daarover gaat dit boek.