November 2018

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg? Aanvullingen zijn altijd welkom: persdienst@bisdom-roermond.nl

Donderdag 1 november

Hoogfeest van Allerheiligen

In verband met het hoogfeest van Allerheiligen zijn de bisdomkantoren vandaag gesloten.

Vrijdag 2 november

Gedachtenis van Allerzielen

In de Kerk worden vandaag alle overleden gelovigen herdacht. Hulpbisschop Everard de Jong viert de H. Mis om 08.00 uur in de Bisschoppelijke Grafkapel op het Oude Kerkhof nabij de Kapel In 't Zand ter nagedachtenis aan de overleden bisschoppen en hulpbisschoppen van het bisdom Roermond. Aansluitend bidt hij in de crypte bij de graven van enkele bisschoppen.


Zaterdag 3 november 

Sint Hubertuswandeling op het Sint Hubertusfeest

Op de feestdag van Sint Hubertus (3 november) organiseert de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden (SPV) een 18 km lange rondwandeling vanaf de Sint-Augustinuskerk in Oud-Elsloo naar de Sint- Hubertuskerk van Groot-Genhout (Beek). De wandeling wordt georganiseerd in samenwerking met de werkgroep pelgrimspastoraat van het bisdom Hasselt. 
 
Om 10.00 uur worden de pelgrims welkom geheten in de kerk in Oud-Elsloo (Op de Berg 9) en gaan zij na een korte bezinning en het pelgrimsgebed op pad. Een bezinning is er ook (om plm. 11.15 uur) in de Boskapel op de Molenberg bij Beek. Na 10 km is de aankomst rond 13.00 uur in Groot-Genhout, waar de pelgrims ontvangen worden door pastoor John van Os, die iets zal vertellen over de bijzondere kunst die te zien is in de Sint-Hubertuskerk van Genhout. Na een moment van bezinning is er een pauze in het Gemeenschapshuis van Genhout, voordat om 14.00 uur de terugweg wordt aanvaard langs een grotendeels andere weg (8 km). Om 16.00 uur zijn de wandelaars dan terug bij  het kasteelpark en de kerk in Oud-Elsloo. Opgave vooraf is niet nodig. Om 10.00 uur aanwezig zijn in de kerk van Oud-Elsloo is voldoende. Dit startpunt ligt 15 minuten gaans van het treinstation van Beek-Elsloo. Aan deelname zijn geen kosten verbonden; een vrije gave wordt op prijs gesteld.
 

Zaterdag 10 november

Edith Stein Themadag in Echt


In Zorgcentrum De Eghte wordt een themadag rond de heilige Edith Stein gehouden. Zij werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's vanuit het karmelklooster in deze plaats gedeporteerd en vermoord. Sprekers zijn onder meer pater Benoit Standaert en dr. Ilse Kerremans. De middag beint om 14.00 uur en duurt tot 17.30 uur. Er zijn geen deelnamekosten; opgave vooraf is gewenst en kan via jen.stassen@wxs.nl


Vrijdag 16 november

Academie Rolduc over gelovige zorg

Levensbeschouwing in de zorg. Nog niet zo heel lang geleden de normaalste zaak van de wereld. Zeker in Limburg waren alle ziekenhuizen en verpleeg- en bejaardenhuizen katholiek. Er was een kapel en een rector of pastoraal werker. Dat is lang niet meer overal het geval. Toch zijn er instellingen die bewust voor een katholieke identiteit kiezen en dat in hun zorg laten blijken. R.-K. Zorgcentrum Roomburgh in Leiden is zo’n huis. Drs. Bert Buirma is daar directeur en komt bij Academie Rolduc vertellen waarom zijn huis hier bewust voor kiest en wat dit voor het dagelijks leven voor de bewoners en medewerkers betekent. De lezing vindt plaats in Abdij Rolduc in Kerkrade en begint om 19.00 uur. De lezing is voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro, ter plekke te voldoen. Aanmelden vooraf is gewenst via academie.rolduc@gmail.com


Zondag 18 november

Musique Mystique in Wyck


Het Oratorium van Maastricht houdt in de Sint-Martinuskerk te Wyck (Maastricht) de eerste 'Musique Mystique', een combinatie van concert en contemplatie. Te horen zijn telkens een muziekstuk en lezing uit het werk van een belangrijke mysticus uit de christelijke traditie. Te beginnen met Guillaume de Saint-Thierry, cisterciënzer-monnik uit de 12e eeuw, vriend en eerste biograaf van de heilige Bernardus van Clairvaux. Muziek en lezing zijn ditmaal gebaseerd op het thema 'De moeizame weg naar het schouwen van Gods gelaat'. Op het orgel speelt Nick Goudkuil, sopraan Marilia Oliveira zingt en pater Geraldo de Vasconcelos C.O. verzorgt de lezing. Te horen zijn werken van Vivaldi, Tournemire, Fauré, Glass, Duruflé, Bach en Alain. Aanvang: 16.00 uur. Entree vrij. Na afloop collecte ten bate van het onderhoud van het orgel.


Donderdag 22 november

Nightfever

In en om de kathedraal van Roermond wordt de evangelisatieactie Nightfever gehouden. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur worden buiten bij de kerk op de Markt toevallige passanten uitgenodigd om binnen in de kerk een kaarsje op te steken bij het uitgestelde Allerheiligste. Hier klinkt zang, muziek en gebed en is er gelegenheid tot persoonlijke zegen van een priester.


Zaterdag 24 november

Lighttime

In en om de kathedraal van Roermond wordt de evangelisatieactie Lighttime gehouden. Tussen 14.00 uur en 16.30 uur worden buiten bij de kerk op de Markt toevallige passanten uitgenodigd om binnen in de kerk een kaarsje op te steken bij het uitgestelde Allerheiligste. Hier klinkt zang, muziek en gebed en is er gelegenheid tot persoonlijke zegen van een priester 


.Donderdag 22 november

Nightfever

In en om de kathedraal van Roermond wordt de evangelisatieactie Nightfever gehouden. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur worden buiten bij de kerk op de Markt toevallige passanten uitgenodigd om binnen in de kerk een kaarsje op te steken bij het uitgestelde Allerheiligste. Hier klinkt zang, muziek en gebed en is er gelegenheid tot persoonlijke zegen van een priester.   Donderdag 22 november


Nightfever

In en om de kathedraal van Roermond wordt de evangelisatieactie Nightfever gehouden. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur worden buiten bij de kerk op de Markt toevallige passanten uitgenodigd om binnen in de kerk een kaarsje op te steken bij het uitgestelde Allerheiligste. Hier klinkt zang, muziek en gebed en is er gelegenheid tot persoonlijke zegen van een priester.    

     
     
     
     
     
Susteren-Echt