Oktober 2018

Wat is er allemaal te doen in de parochies, dekenaten en kloosters in Limburg? Aanvullingen zijn altijd welkom: persdienst@bisdom-roermond.nl


Hele maand oktober

Tentoonstelling over eucharistische wonderen in Venlo

In de Sint-Martinuskerk in Venlo is een tentoonstelling over eucharistische wonderen uit de hele wereld en van alle tijden te zien. Alle genoemde wonderen zijn onderzocht en erkend door het Vaticaan. Het bijzondere van de expositie is ook dat deze is samengesteld door de Italiaanse tiener Carlo Acutis, die in 2006 overleed, en enkele maanden geleden door paus Franciscus eerbiedwaardig is verklaard, als eerste stap naar zijn zaligverklaring. De expositie is dagelijks te zien (behalve op maandag) van 14.00 uur tot 16.00 uur. Meer info: www.carloacutis.com 

Zaterdag 6 oktober

Tienerdag


In Roermond wordt een leuke dag voor tieners van 12 tot en met 17 jaar georganiseerd. Het thema van de dag luidt: Samen op weg. Tieners uit parochies – als groep of individueel – zijn van harte welkom om deel te nemen. De dag begint om 13.30 uur. Er zijn dan diverse workshops: creatief, sportief en muziek. ’s Avonds nemen alle tieners deel aan de fakkelbidtocht die elk jaar in Roermond wordt gehouden; zie verderop. Rond 21.00 uur is het programma afgelopen. Meer info en opgave  >>

Fakkeltocht naar Kapel In 't Zand

Voor de 32e maal trekt de jaarlijkse fakkelbidtocht van de kathedraal in Roermond naar het Mariabedevaartsoord Kapel In ’t Zand. Thema is dit jaar: ‘Vrees niet, Maria’. De tocht begint om 18.30 uur met een pontificale eucharistieviering door hulpbisschop Everard de Jong in de kathedraal aan de Markt. Honderden kinderen, jongeren en volwassenen trekken vervolgens door de straten, op weg naar Maria, wier genadebeeld al eeuwen in de Kapel In ’t Zand wordt vereerd. Daar aangekomen is er om 20.45 uur een gebedsdienst en gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste. Ook is er een kraam waar wat te eten en te drinken gekocht kan worden. Na afloop rijden pendelbussen de deelnemers gratis terug naar de binnenstad. Deelname aan de tocht is gratis en opgave vooraf is niet nodig. Wel wordt een bijdrage van twee euro voor een fakkel (of lampion voor de kinderen) gevraagd.


Zondag 7 oktober

Jaarlijkse herdenking Mgr. Schraven


In Broekhuizen vindt de jaarlijkse herdenking van de moord op mgr. Schraven en zijn gezellen plaats. Om 10.30 uur is er een plechtige eucharistieviering in de parochiekerk van Broekhuizenvorst. Hoofdcelebrant is pater Rob Hoogenboom, franciscaan. Hij concelebreert samen met de Chinese priester pater Vincent Wang SVD uit Teteringen. Na de viering volgt om 12 uur  een gezamenlijke lunch (aanmelding hiervoor door overmaking van € 15,- op iban-nummer NL74RABO 0148175341 t.n.v. Mgr.Schravenstichting onder vermelding van ‘lunch 7 oktober’. Om 13.30 uur verzorgt Pater Hoogenboom de jaarlijkse Mgr. Schravenlezing met als titel ‘Op de vuist tegen verkrachting’. Na afloop van de lezing volgt een rondleiding door de Gedenkkapel van Mgr. Schraven. Meer info: www.mgrschraven.nl


Dinsdag 9 oktober

Ontmoetingsdag Biddende Moeders in Ubachsberg


In meer dan 120 landen, waaronder Nederland, zijn gebedsgroepen van Biddende Moeders. In Limburg zijn maar liefst 37 van deze groepjes, die wekelijks of tweewekelijks bijeen komen om te bidden voor elkaars kinderen, kleinkinderen en andere intenties wereldwijd. Op 9 oktober wordt in de pastorie naast de kerk van Ubachsberg een ontmoetingsdag gehouden voor de leden van deze Biddende Moeders en alle andere vrouwen die kennis willen maken met dit initiatief. Iedereen is welkom: moeders, oma's en vrouwen met een hart voor kinderen, zowel de fysieke als geestelijke moeders en grootmoeders. De dag begint om 9.30 uur en eindigt rond 15.15 uur. Per deelnemer wordt een bijdrage van vijf euro gevraagd. Aanmelden en info: wiesmom@kuriakon.nl

Herdenking sterfdag Mgr. Schraven

Op deze dag in 1937 werd in China de uit Broekhuizen afkomstige Mgr. Schraven vermoord. Een prioces tot zaligverklaring van hem en zijn vermoorde gezellen is momenteel in volle gang. De Mgr. Schravenstichting organiseert vandaag een pelgrimstocht langs het speciale Schravenpad in Lottum. De tocht van 10 km gaat onder meer naar het geboortehuis van Frans Schraven en afgesloten wordt in de Gedenkkapel in Broekhuizenvorst. Start om 09.30 uur in de kerk van Lottum. Terugkomst rond 13.00 uur. Opgave is niet nodig. Meer info: www.mgrschraven.nl


Vrijdag 12 tot en met zondag 14 oktober

Gezinsweekeinde in Steyl

Van 12 tot en met 14 oktober wordt in Steyl weer een weekend voor katholieke gezinnen gehouden. Het thema is deze keer ‘Ik heb je lief!’. Voor de ouders zijn er tijdens de driedaagse inleidingen rond geloof en opvoeding, voor de kinderen tot en met 17 jaar zijn er aparte programma’s per leeftijdsgroep. Gastspreker is rector Lambert Hendriks van het grootseminarie Rolduc. Hij houdt een inleiding over de theologie van het lichaam, zoals paus Johannes Paulus II die ontwikkeld heeft. Ook staat hij stil bij de encycliek Humane Vitae van paus Paulus VI, die dit jaar precies 50 jaar geleden verscheen. Het gezinsweekend wordt aangeboden door het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom en vindt plaats in het klooster van de Zusters Dienaressen van de Heilige Geest in kloosterdorp Steyl. Deelname kost € 200 voor het hele gezin.     Kijk voor meer info op www.huwelijkengezin.nl

Lourdestriduüm in Heerlen

Wie ooit in Lourdes is geweest heeft ongetwijfeld een onuitwisbare indruk meegenomen. De veel zieken, de sfeer van gebed, de lichtprocessie... allemaal elementen die voor altijd een plaats hebben in het hart. Wie Lourdes in het klein wilt beleven is van 12 tot en met 14 oktober welkom in de kerk van de Heerlense wijk Molenberg aan de Gerard Bruningstraat. Daar wordt een Lourdes-driedaagse gehouden bij een speciale Mariagrot. Er zijn feestelijke missen met lichtprocessie op vrijdag en zaterdag om 19 uur en er is een H. Mis met hulpbisschop Everard de Jong op zondag om 10.00 uur. Meer info: i.lipsch@parochie-molenberg.nl


Zondag 14 oktober

Toneelstuk 'De Processie' in Thorn


De zogeheten Brandprocessie bestaat 290 jaar. De opvoering van het toneelstuk ‘De Processie’ neemt een belangrijke plaats in binnen het programma van deze viering. Leden van de toneelvereniging Applaus Thorn voeren het stuk op in de herdenkingsdienst om 10.00 uur en in een extra-uitvoering om 16.00 uur. Beide keren in de Abdijkerk. De uitvoeringen worden omlijst met muziek, een voordracht van deken Maessen die de processie in historisch perspectief plaatst, en een lezing door historicus Jac Forschelen over het Kapittel van de hoogadellijke rijksabdij van het vorstendom Thorn. Het spel zelf geeft een impressie van de vergadering van het Kapittel van het vorstendom Thorn op 14 oktober 1728. In deze vergadering werd een voor Thorn belangrijk besluit genomen. Het ging om het houden van een jaarlijkse processie als dank dat het Stift bij de grote brand werd gespaard. De toeschouwer zal ontdekken, dat de moderne mens, gelovig of niet, met dezelfde vragen worstelt inzake geloof en godsdienst als de intellectuele elite van toen.


Vrijdag 19 oktober

Academie Rolduc over onderscheiding der geesten

In een tijd van angst en onzekerheid is het begrijpelijk dat veel mensen een houvast zoeken, waaraan ze zich kunnen vastklampen. Buitengewone verschijnselen zoals occulte, paranormale of bovennatuurlijke fenomenen, lijken zekerheid te geven. Zijn er criteria om deze verschijnselen vanuit de wetenschap en het geloof te beoordelen? Die vraag staat centraal tijdens de tweede avond van Academie Rolduc van dit seizoen. De avond over ‘onderscheiding der geesten’ wordt gehouden in Abdij Rolduc in Kerkrade en begint om 19.00 uur. Spreker is pater Touw, prior van de benedictijnerabdij in Mamelis. Hij studeerde onder meer natuurwetenschappen en parapsychologie. Tijdens zijn lezing gaat hij onder meer in op de vraag wat de achterliggende mentaliteit of geloofshouding is van mensen die zich aangesproken voelen tot occulte of paranormale verschijnselen. Academie Rolduc is een lezingenreeks die dit jaar voor de vijfde keer wordt gehouden. Elke maand is er een andere spreker over een religieus of maatschappelijk thema. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen.
Aanmelden vooraf is gewenst via academie.rolduc@gmail.com  
 


Zondag 21 oktober 

Expositie Montfortaans kunst-kwARTet in Beek-Genhout
 
Het Sint-Hubertuskunstcentrum heeft een unieke tentoonstelling samengesteld van kunstwerken gemaakt door vier Montfortaanse kunstenaars. Getoond worden werken van Th. Hustin, W.Johannesma, J. Kamps en J. van Oss. Het “monnikenwerk” is te bewonderen in de Sint-Hubertuskerk van Genhout. Vanaf het begin van de Sint-Hubertusparochie zijn er Montfortaanse priesters actief geweest. Het is dan ook niet voor niets dat in de kerk een museum is ingericht voor het erfgoed van de Montfortaanse kunst. Tot nu toe zijn er vooral kunstbezitten van de Montfortanen getoond, zoals kelken en misgewaden. Het is voor het eerst dat er kunst geexposeerd wordt die door de Montfortanen zelf gemaakt is. De toegang is gratis evenals de rondleiding. Geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie 
Donderdag 25 oktober

Nightfever


In en om de kathedraal van Roermond wordt de evangelisatieactie Nightfever gehouden. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur worden buiten bij de kerk op de Markt toevallige passanten uitgenodigd om binnen in de kerk een kaarsje op te steken bij het uitgestelde Allerheiligste. Hier klinkt zang, muziek en gebed en is er gelegenheid tot persoonlijke zegen van een priester.
   .. 

Zaterdag 27 oktober

Diakenwijding


Ons bisdom krijgt weer enkele nieuwe diakens. Vandaag vindt de wijding van drie transeunte (dat wil zeggen: op weg naar het priesterschap) diakens plaats in de kathedraal aan de Markt in Roermond. De viering begint om 10.30 uur. Iedereen is van harte welkom. De wijdelingen zijn Marthoma Alexander, Marco Figliola en Caesar Cortes Oviedo. Alle drie volgenden zij de opleiding op Rolduc. Figliola en Cortes Oviedo zijn lid van de Neocatechumenale Weg. Marthoma Alexander is 29 jaar en afkomstig uit India. Marco Figliola is eveneens 29 jaar en afkomstig uit Italië. Cesar Cortes Oviedo is 34 jaar en afkomstig uit Honduras. Alle drie de diakens krijgen een pastorale benoeming in één van de parochieclusters in Limburg. 

     
     
     
     
     
Susteren-Echt